ЗБОРНИК РАДОВА СА VII КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ- КУЛТУРНИ ПРЕДЕО


Уредник: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2016.године

 


У времену  транзицијске стихије културни предео је у стању сталног ризика од неодговарајуће, неконтролисане урбанизације, дерураризације и неравномерних демографских кретања.  Седма у низу конференција о културном наслеђу под називом Културни предео, одржана у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 10.11.2016.године имала је за циљ да укаже на опасности и допринесе прихватању културног предела као квалитетно прихватљивог модела за решавање проблема заштите како материјалног, тако и нематеријалног културног наслеђа, и сходно томе да се у пракси третира као глобални, а не  као збир појединачних ресурса. Истовремено, намера је да се укаже на неопходност прихватања термина у области законских прописа у сврхе целовитијег и адекватнијег односа према овој врсти наслеђа.

Конференција, као и Зборник радова који је прати и који је представљен  на самом скупу, подељена је  на четири тематске целине:
Културни предео- заштита културног наслеђа и природног окружења
Културни предео – нематеријалне вредности
Културни предео – управљање развојем
Културни предео – правна регулатив и имплементација

Одржавање Конференције и публиковање Зборника радова омогућила је Градска управа Града Београда – Секретаријат за културу.

Преузми  ПДФ издање

 

Пројекат „Наслеђе за децу“ у ОШ „Вук Караџић“

Завод за заштиту споменика културе града Београда започео је едукативни Пројекат „Наслеђе за децу“ 2014. године, који је резултирао великим интересовањем најмлађих ученика основних школа, њихових учитеља и педагога. То је био повод да Пројекат постане део Плана и Програма рада  за 2015. и 2016. годину, одобрен од стране Секретаријата за културу.

2

Осмислиле су га Ана Сибиновић дипл. етнолог и документариста Завода Слађана Милојевић. Ученицима се кроз интерактивна предавања и радионице приближава културно-историјско наслеђе Београда, објашњава шта су споменици културе, која је разлика између јавног споменика и споменика културе где и старији много греше. Говори се  о народном градитељству, али и о томе како се чувају фасаде у центру града, зашто се не смеју исписивати графити по њима.

4

Спроведено је неколико циклуса предавања и радионица на различитим београдским општинама. Свако предавање је прилагођено окружењу најмлађих основаца тако да је у школи „Вук Караџић” ученицима скренута пажња да је и сама њихова школа споменик културе и да носи назив Палилулска основна школа.

Кроз интерактиван рад ученици IV2 су исказали своја запажања и интересовања, постављали питања али и давали одговоре на питања која су им постављена на специјално осмишљеним флајерима на којима су се још једном прешле теме о којима је било речи. Основцима су понуђени лавиринти, puzzle од фотографија на којима су различити објекти споменичке вредности, и осмосмерка са појмовима из области културног наслеђа.

3

Циљ реализације Пројекта „Наслеђе за децу“ је указивање најмлађима на очување културно-историјског наслеђа,  развијање свести о томе шта су преци урадили и шта је то што треба сачувати за нека времена која долазе, затим упознавање са свим објектима који имају историјску вредност, а којих у Београду и његовој околини има много.

Ово је била још једна у низу веома успешних радионица одржаних у београдским основним школама.

Слађана Милојевић

виши конзерватор, техничар

Архитектонски техничар, конзерватор
Година рођења: 1971
Образовање: архитектонски техничар
sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs

 

 

Радно искуство:

 • Завод за заштиту споменика културе града Београда, Одсек за документацију (од 2003)

Референце:

 • Ажурирање документације за културна добра, добра која уживају статус претходне заштите и систематски истражених блокова
 • Обрада и припрема података о културним добрима, добрима која уживају статус претходне заштите и систематски истражених блокова; издавање и примање докумената; дорада документационог материјала; сарадња са имаоцима и корисницима културних добара, сродним институцијама, правним и физичким лицима, студентима и истраживачима; припрема документације за вршење увида у Збирку досијеа културних добара, Збирку фотодокументације, Збирку планова и елабората
 • Припрема документације за: елаборате – услови чувања, одржавања и коришћења културних добара и добaра која уживају статус претходне заштите и мере њихове заштите за потребе израде регулационих планова; пројекте ревитализације и реконструкције; систематска истраживања; конференције; изложбе; предавања и презентације; предлоге одлука о утврђивању за културно добро; издавачку делатност Завода

 

Пројекти:

 • Пројекат Дигитализације документације културних добара и презентација пројекта –“Библиотека плус“, дигитализацијa документације у библиотекама (САНУ, 2004), МИСС (Београд, 2008), IX конференција НЦД-а (Београд, 2010), „Управљање документима – законска, стручна и техничка питања“ (Историјски архив Београда, 2010), „БЕОГИС“ – Пројекат географског информационог система града Београда (2011), Завод (Београд, 2011)
 • Каталог „Непокретна културна добра на подручју града Београда“ (од 2010)
 • „Каталози за 10 споменика културе“ – техничка сарадња са координатором и ауторима текстова каталога (од 2008)
 • „Наслеђе за децу“ – сарадња са основним школама на подручју града Београда, одржавање предавања и радионице основцима о културном наслеђу града Београда (од 2014)
 • Изложба „Споменици културе виђени очима деце“ Завод (Београд, 2015)
 • Програмски систем за вођење, управљање и коришћење дигитализоване и дигиталне документације непокретног културног наслеђа града Београда (од 2016)
 • Промоција, презентација и популаризација делатности Завода, културних добара и добара под претходном заштитом на подручју града Београда – Међународни београдски Сајам књига, Школски сајам културе „Тржница идеја“ у организацији Музеја града Београда

 

Чланство у професионалним удружењима:

 • Члан Друштва конзерватора Србије

 

 

Предавање посвећено Косанчићевом венцу студентима Пејзажне архитектуре Шумарског факултета у Београду

Студенти четврте године Пејзажне архитектуре и хортикултуре Шумарског факултета у Београду, са професорком Драганом Ћоровић, присуствовали су у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 28.11.2016. године предавању посвећеном Косанчићевом венцу, просторној културно-историјској целини од великог значаја.20161128_144534

Са историјским развојем ове значајне целине, свим њеним културним слојевима и споменицима културе студенте је упознала Бојана Ибрајтер Газибара, дипл. историчар уметности, виши стручни сарадник Завода. Фокус предавања био је стављен на кључне догађаје и личности, који су определили изглед и значај Косачићевог венца. У другом делу предавања студенти су били у прилици да од Радета Мрљеша, дипл. инжењера архитектуре, из прве руке, с обзиром на то да са колегиницом Љиљаном Контом испред Завода учествује у реконструкцији Косанчићевог венца, чују о плану реконструкције, као и о проблемима и изазовима са којима се конзерватор током овако великог пројекта суочава.

savska-padina-oko-1900 wp_20161128_14_45_55_proС обзиром на то да су се студенти, у оквиру наставног програма на факултету, бавили различитим темама и задацима везаним за Косанчићев венац, сусрет са сарадницима Завода за заштиту споменика културе града Београда и прилика да поставе питања и искажу своје дилеме, биће драгоцени за наставак рада на проучавању ове просторне целине.