VII КОНФЕРЕНЦИЈА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ- КУЛТУРНИ ПРЕДЕО

Седма у низу конференција о културном наслеђу под називом Културни предео, одржана у Заводу за заштиту споменика културе града Београда треба да допринесе прихватању културног предела као квалитетно прихватљивог модела за решавање проблема заштите како материјалног, тако и нематеријалног културног наслеђа,.

_dsc0050

 

Kонференција је подељена на пет делова

 

У свечаном делу Конференције, присутне је поздравила директорка Завода Нела Мићовић. Конференцију је отворила заменица председника скупштине града г-ђа Андреа Радуловић . Уводно предавање је одржала доц. др Драгана Ћоровић са Шумарског факултета у Београду.

Радни део Конференције, подељен је у четири  тематске целине. Сваки од радова је пратила плодна дискусија коју су више него успешно водили модератори др Марко Поповић, проф Иван Рашковић, проф др Марија Маруна и др Марина Павловић. Свим учесницима и гостима је подељен  Зборник радова.

 

На крају су прочитани и предлози закључака са молбом свим учесницима да доставе своје примедбе и сугестије (konferencija@beogradskonasledje.rs) како би, као и претходни закључци,  били штампани у Приказу Конференције у Наслеђу за 2017.годину.

 

Одржавање Конференције и публиковање Зборника радова омогућила је Градска управа Града Београда – Секретаријат за културу.

каталози 2016


Наслов: Црква Св. Димитрија – Харишева црква


Београда –  hariseva-crkvaустанова културе од националног значаја
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Александра Дабижић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Зграда трговца Стаменковића


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаzgrada-trgovca-stamenkovica
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Бојана Ибрајтер Газибара
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Кућа породице Матић у Вранићу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаmatic_vranic
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Нада Живковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Надгробни споменик Милисава Чамџије


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градanadgrobni-spomenik
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Ана Сибиновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Палилулска основна школа


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаpalilulska-osnovna-skola
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Ирена Сретеновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Парк пријатељства у Новом Београду


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаpark-prijateljstva
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Ивана Весковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Прва варошка болница


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаprva-varoska-bolnica
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Ксенија Ћирић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

 

преузми PDF издање


Наслов: Споменик Вуку Караџићу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаspomenik-vuku-karadzicu
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Александар Божовић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Теразијска чесма


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаterazijiska-cesma
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Хајна Туцић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Зграда Државне штампарије


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаzgrada-drzavne-stamparije
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Саша Михајлов
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање

 

„Наслеђе“ број XVII

naslovnaЧасопис Наслеђе број XVII je изашао из штампе октобра месеца 2016. године. На насловној страни је улична фасада Зграде у улици Ресавској број 18 у Београду, детаљ бочног прозора на првом спрату с каријатидама. Ова зграда је веома значајно остварење у оквиру релативно малобројних сачуваних објекта фонда стамбене архитектуре Београда с краја XIX и почетка XX века. У устаљеним рубрикама часописа међу чланцима су и Северна капија средњовековног подграђа на Сави у коме су изложени резултати нових археолошких истраживања дела Северног бедема Подграђа на Сави из прве половине XIV века, касније Западног подграђа. Затим чланак: Палата Милоша Савчића (1924-1926) – нетипична београдска угаона зграда која спада међу недовољно проучене угаоне зграде центарлне зоне Београда, подигнуте од 1924. до 1926. године на углу Краља Милана и Андрићевог венца. Заслужује пажњу не само по урбанистичком положају и просторној организацији већ и као репрезентативан пример архитектуре академизма. У раду о првој југословенској фабрици за телефонију, оптику и прецизну механику „Телеоптик“ указује се на кључне моменте у њеној историји. Рад Уметничка збирка Факултета ликовних уметности у Београду разматра значај збирке која се налази и чува на образовно – уметничкој институцији, као и промену њене сврхе и функције кроз историју. Дат је и приказ VI конференције и зборника радова: Архитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као процес или модел. У рубрици In memoriam је сећање на колегу Златибора Стојановића и на професора Мирослава Тимотијевића дугогодишњег члана Радакције часописа Наслеђе.

Journal Heritage XVII

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Северна капија средњовековног подграђа на Сави
АЛЕКСАНДАР БОЖОВИЋ, Зграда у Ресавској улици број 18 у Београду
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Палата Милоша Савчића (1924–1926) –
нетипична београдска угаона зграда
САША МИХАЈЛОВ, Фабрика „Телеоптик“ у Земуну
ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, Др Милан Главинић (Београд,1891 – Београд, 1968), архитект,
прилози за биографију
ИСТРАЖИВАЊА
МАРКО СТОЈАНОВИЋ, ИВАН СТАНОЈЕВ, Тражење националног идентитета
Краљевине Југославије – од Видовданског до Светосавског храма
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Утицај система префабриковане градње на архитектуру Београда
МАРИНА ПАВЛОВИЋ, Три нереализована пројекта у Булевару краља Александра –
из петогодишњег плана развоја Београда 1947–1951.
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
АЛЕКСАНДРА РИСТАНОВИЋ, 3 D скенирање јавних споменика на подручју Београда
ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Проблемско поље обликовања
у плановима урбане обнове
НАСЛЕЂЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКА НАСТАВА
ОЛИВЕРА ЕРИЋ, Уметничка збирка Факултета ликовних уметности у Београду
ГРАЂА
НЕНАД ЛУКИЋ, Чукарица 1840−1900, настанак и развој
ПРИКАЗИ
ИРИНА СУБОТИЋ, Приказ књиге: Миодраг А. Дабижић, Земунско гробље
НАДА ЖИВКОВИЋ, Приказ VI конференције и зборник радова: Aрхитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као процес или модел
ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Приказ књиге: On the Very Edge: Modernism and Modernity in the Arts and Architecture of Interwar Serbia (1918–1941), Louven University Press, Leuven (Belgium), 2014.
IN MEMORIAM
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Златибор Стојановић (1949–2015)
ИГОР БОРОЗАН, Мирослав Тимотијевић (1950−2016)