Презентација „Наслеђе за децу“ на тему: „народно“

Завод за заштиту споменика културе града Београда наставља успешно успостављену сарадњу са новобеоградском основном школом „Кнегиња Милица“. Први сусрет ученика тадашњег другог разреда са споменичким наслеђем Београда био је пре две године, а данас су предавањем и радионицом на тему „народно“ ученицима четвртог разреда  приказани споменици културе народног градитељства: Чесни дом породице Михајловић у Обреновцу у који је смештена библиотека „Влада Аксентијевић“ – добар пример очувања објекта који је нама у наслеђе остао из периода кнеза Милоша Обреновића, затим Ранчићева кућа у којој је данас смештен Центар за културу Гроцка, једна веома добро очувана грочанска кућа. Било је речи о најзначајнијим инстицуцијама културе, историје, друштва, идентитета које имају обележје националног а то су: Народно позориште, Народна банка, Народни музеј, Народна скупштина и Народна библиотека. Сви ови важни објекти су презентовани и у историјском и савременом контексту, приказан је ентеријер, садашње стање са освртом на то шта све ове институције могу да понуде управо најмлађима.

Едукацију су држале дипл.етнолог Ана Сибиновић и арх.техничар и докуметариста Завода Слађана Милојевић, аутори пројекта „Наслеђе за децу“.

Фулбрajтoви стипeндисти из Сjeдињeних Aмeричких Држaвa

Фулбрajтoви стипeндисти из Сjeдињeних Aмeричких Држaвa, који бoрaвe у Србиjи у oквиру прojeктa ,,Cultural Heritage Without Borders” били су гости Завода за заштиту споменика културе града Београда 19. маја 2016. године. Стипендисти су најпре имали прилику да заједно са стручним сарадницима Завода посете Београдску тврђаву, а потом их је у просторијама Завода за заштиту споменика културе дочекала директорка Нела Мићовић која је присутне упознала са службом заштите и њеним изазовима и проблемима.

Кратким филмом присутнима је представљен историјат заштите, као и најактуелнији пројекти на којима Завод ради. У неформалном разговору Фулбрајтови стипендисти су исказали интересовање за функционисање Завода, правима и обавезама корисника и сопственика културних добара, као и законима које служба заштите примењује.

„БеоГрадска КулТура – Бео Кул Градска Тура“

Завод за заштиту споменика културе града Београда од фебруара 2014. године спроводи програм сарадње са средњим школама Београда под називом „БеоГрадска КулТура – Бео Кул Градска Тура“. Током школске 2015/2016. године за проучавање и представљање је одабрано споменичко наслеђе Теразија, од Палате Албанија до Улице краља Милана. Упознајући историју и архитектуру Теразија, ученици стичу јасну слику о историји и архитектури Београда.

У суботу 07. маја 2016. године одржана је завршница пројекта „БеоГрадска КулТура – Бео Кул Градска Тура“ у организацији Завода за заштиту споменика културе града Београда. У заједничкој шетњи са стучним сарадницима Завода, ученици трећег разреда Четрнаесте, Прве, Тринаесте, Девете београдске гимназије и Архитектоснке техничке школе говорили су о укупно 16 споменика културе који се налазе на Тргу Теразије и Улици краља Милана, до раскршћа са Улицом кнеза Милоша, као и о целини под претходном заштитом „Теразије“.

Циљ пројекта је да се код младих средњошколског узраста развије свест о значају непокретне културе баштине, о њеним културним, историјским, архитектонским и другим вредностима. Учесницима у пројекту је, током израде презентација, била на располагању стручна помоћ, као и увид у стручну литературу Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Ауторке пројекта су историчарке уметности Ксенија Ћирић и Бојана Ибрајтер Газибара, виши стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Пре почетка завршне шетње, директорка Завода за заштиту споменика културе града Београда Нела Мићовић, поздравила је учеснике у пројекту и најавила наставак сарадње у следећој школској години.

Пројекат „Наслеђе за децу“ на Школском сајму културе „Тржница идеја“

Пројекат „Наслеђе за децу“ Завода за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја узео је учешће на трећем Школском сајму културе “Тржница идеја“ чији је циљ  успостављање континуиране сарадње музеја и школа и препознавање баштине као ресурса, а установа културе као места за учење.

На трећој “Тржници идеја“ одржаној у Музеју науке и технике представило се 22 музеја и организација које се баве едукацијом деце и младих и/или имају едукативне програме у својој понуди. Организатори манифестације су  Музеј града Београда и Музеј науке и технике.

Пилот пројекат „Наслеђе за децу“ Завода за заштиту споменика културе града Београда је резултирао великим интересовањем најмлађих ученика основних школа, а на велико задовољство учитеља и родитеља.  Едукцију врше етнолог Ана Сибиновић и арх.техничар Слађана Милојевић, сарадници Завода, а уз подршку наставног кадра иницирано је да „Наслеђе за децу“ постане како део изборног предмета Народна традиција тако и других сличних предмета у основним школама. Едукација ученика нижих разреда основних школа врши се у форми интерактивне презентације у сарадњи са школским педагозима, психолозима и учитељима.