Годишња скупштина Друштва конзерватора Србије, Београд 22. јун 2015. год.

Овогодишња скупштина Друштва конзерватора Србије одржана је 22. јуна у Београду, у великој сали Музеја историје Југославије. Друштво конзерватора Србије као струковно удружење које окупља стручњаке из области заштите и очувања културног наслеђа, свесно актуелности тренутка, овогодишњу Скупштину посветило је теми „Будућност очувања и заштите културног наслеђа у контексту израде новог закона“. Она је обрађена излагањима стручњака из области заштите, а обухватила је искуства из региона, одговорност према наслеђу, прилагођавање потребама специфичних захтева у заштити културних добара, препоруке за израду будућих прописа који би допринели примени Закона о културним добрима, значај јединственог формата мета података за описивање и документовање културног наслеђа, умрежавање, примену међународних конвенција, проблем увођења лиценци за архитекте – конзерваторе и/или за све друге струке из области заштите културног наслеђа као и стање односно могућност бољег образовања архитеката из области очувања и заштите градитељског наслеђа.

Александра Шевић, архитекта конзерватор, виши стручни сарадник Завода за заштиту споменика културе града Београда узела је учешће на овогодишњој Скупштини излагањем на тему „Закон о планирању и изградњи – учешће конзерватора у спровођењу мера техничке заштите“. Излагањем је скренула пажњу на то да најновија законска регулатива која дефинише послове везане за планирање, грађење и извођење радова на објектима дефинисана кроз Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи у појединим одредбама ограничава или потпуно онемогућава примену основних начела заштите културног наслеђа као необновљивог ресурса што би у примени могло да доведе до непоправљиве штете.

У дискусији која је имала за циљ да присутни стручњаци изложе своје ставове и предлоге на изложене теме, а пре свега да да допринос најављеној изради новог Закона о непокретном културном наслеђу активно су учествовали стручњаци Завода за заштиту споменика културе града Београда, чиме су још једном показали заинтересованост да својим ставом допринесу решавању великог броја проблема са којима се служба заштите у овом тренутку суочава.

Мизеј историје Југославије је као домаћин организовао уз стручно вођење обилазак изложбе „Уметност као отпор фашизму“ и Куће цвећа.