Љиљана Конта

конзерватор саветник

Година рођења: 1964.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
ljiljana.konta@beogradskonasledje.rs
Радно искуство

од 1994. године стално запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. Као одговорни пројектант ради на изради конзерваторско-рестаураторских пројеката, надзора над извођењем радова на заштићеним објектима и  на  изради конзерваторских услова, елабората заштите и проглашења споменика културе и просторних културнио-историјских целина на подручју града Београда.

Референце (избор):

 • Идејни и Главни пројекат  рестаурације фасада, санације и реконструкције делова објекта  Београдске задруге, Крађорђева 48 у Београду, 2007-2009.
 • Главни пројекат адаптације и реконструкције Галерије легата, Кнез Михаилова 48, Београд, 2004.
 • Главни пројекат изградње Музичког павиљона на Калемегдану у Београду, 2003.
 • Пројекат рестаурације фасада Игумановљеве палате у Београду, Теразије 31, 2004.
 • Главни пројекат рестаурације фасада објекта у Кнез Михаиловој бр. 50 у Београду, 2007.
 • Главни пројекат премештања Куће породице Милетић у Вреоцима, 2009.
 • Главни пројекат рестаурације фасада Харишеве капеле у Земуну, Гробљанска 5, 2006.
 • Главни пројекат реконструкције интарзираног паркета са измештањем радијатора у Завичајном музеју Земуна, Главна 9, 2011.
 • Главни пројекат рестаурације фасада Дечије болнице КБЦ Земун, Гундулићева 32 у Земуну, 2012.
 • Главни пројекат рестаурације уличне фасаде куће Николе Крстића у Земуну, Гундулићева 17, 2010.
 • Пројекат санације и инвестиционог одржавања куће и амбара у оквиру Комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу, Врчинска 1, 2013.
 • Пројекат ревитализације Јавног купатила „Дунав“ у Београду, Цара Душана 45а, 1996.
 • Елаборат услова чувања, одржавања и коришћења и мере техничке заштите просторне културно-историјске целине Старог језгра Земуна за потребе израде регулационог плана Старог језгра Земуна, 2002.
 • Одлука о утврђивању Обреновачке чаршије за просторну културно-историјску целину, 2008.

Чланство у професионалним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије,
 • Инжењерска комора Србије,
 • ICOMOS Србија.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног извођача

Светлана Марковић

архитекта – конзерватор, виши стручни сарадник 

Година рођења: 1964.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре.
svetlana.markovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство

 

 • Завод за заштиту споменика културе града Београда од 2004.
 • Биро „Србијапројект“ а.д., Царице Милице 1, Београд 1990. – 2004.*

Пројекти (избор)

 • Рестаурација и конзервација ентеријера Сале ратника зграде Генералштаба, Кнеза Милоша 33, Београд, реализација-конзерваторски надзор
 • Рестаурација фасада објекта Сребреничка 3, Косанчићев венац, Београд, реализација-конзерваторски надзор
 • Рестаурација фасада зградa Генералштаба, Кнеза Милоша 33, реализација-конзерваторски надзор
 • Рестаурација фасада објекта Новог двора – Зграда Председништва, Андрићев Венац 1
 • Рестаурација фасада објекта Кнез Михаилова 36, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Његошева 20, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Хиландарска 11, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Дома Јеврема Грујића Светогорска 17, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Ђорђа Вуча – Вучина кућа на Сави Карађорђева 61-61а

Конзерваторски надзор (избор)

 • фасаде: Париска 3, Тадеуша Кошћушка 16, Главна пошта Таковска 2, Тањуг Обилићев венац 2, Косанчићев венац 4, Задарска 3, Етнографски музеј Студенски трг 13, Обилићев венац 1-3, Земунска болница Вукова 9, Кућа Флашар Корнелија Станковића 16
 • ентеријери: Музеј Поште Таковска 2, Кућа Флашар Корнелија Станковића 16

Презентација културног наслеђа

 • Изложба Стари генералштаб, Павиљон Цвијета Зузорић, Београд 2011.
 • Каталог Стари генералштаб 2010.
 • 32. Салон Архитектуре – реализације 2010. Рестаурација и конзервација фасада и ентеријера Зграде Генералштаба, Кнеза Милоша 33, Београд
 • Љубљански процес II: Рехабилитација нашег заједничког наслеђа  2011-2014 – Рехабилитација дома Јеврема Грујића, Светогорска 17, Београд

Награде

 • Годишња награда Друштва Конзерватора Србије 2011.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног извођача

*
Изведени објекти (избор)

 • Стамбено пословни објекат у Лазаревцу, Предрага Стефановића 1
 • Стамбени комплекс – куће у низу, Зрењанин
 • Стамбено пословни објекат „Москва“, Мешћанскаја, Москва, Русија
 • Пословни објекат „Агробанке“, Сремска, Београд
 • Доградња и реконструкција Блока Б1 „Опште болнице Ђорђе Јовановић“, Зрењанин
 • Сервисно-ремонтни комплекс „Кисељак“, Република Српска
 • Фабрички комплекс „Јухор“, Јагодина
 • Реконструкцја и санација „Депо 2“, Градско саобраћајно предузеће Београд
 • Царинарница и царински прелаз Кладово
 • Сервисни центри компаније „Дунав осигурање“

Главни пројекти (избор)

 • Реконструкција и доградња Института за трансфузију Србије, С..Саве 39, Београд
 • Насеље колективног становања и становања у низу „Агроекономик“, Јајинци
 • Научно-истраживачки центар „Агроекономик“, Јајинци
 • Санација и реконструкција објеката погођених земљотресом у Мионичком крају
 • Сервисно-ремонтни центр „Метал Мерц“, Ивањица

Идејна архитектонска решења, пројекти и студије (избор)

 • Реконструкција индустриjског комплекса у стамбено-пословни простор, Москва, Русија
 • Пренамена и изградња фабрике за производњу префабрикованих панела, Москва, Русија

Конкурси (избор)

 • Архитектонско – урбанистичко решење гимназије у Краљеву откуп
 • Архитектонско решење спортско-пословног комплекса Ташмајдан, Београд откуп
 • Урбанистичко решење централне градске зоне у Нишу друга награда
 • Општи и позивни анкетни конкурс за идејно архитектонско решење центра Ушће, блок 16, Нови Београд
 • Позивни конкурс за архитектонско урбанистичко решење трга Војводе Живојина Мишића у Мионици
 • Позивни конкурс за архитектонско решење екстеријера зграде „Агробанке“, Сремска, Београд

Стручни надзор (избор)

 • Доградња, реконструкција и санација Гинеколошке болнице „Драгиша Мишовић“, Београд

Изложбе

 • 31. Сaлон архитектуре, реализације 2009. Стамбено пословни објекат у Лазаревцу, Предрага Стефановића 1

Светлана Димитријевић Марковић

архитекта-конзерватор, виши стручни сарадник
Година рођења: 1966.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
Радно искуство

 • Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2002
 • Урбанистички завод града Београда 1995-2002,
 • „Хидротехника-Београдња“ 1992-1994,

Референце:

Објављени радови (избор):

 • Улога урбанистичког плана у заштити историјских урбаних целина – како до жељеног облика урбаног реда, Стара градска језгра и историјске урбане целине / проблеми и могућности очувања и управљања, Дигитални зборник, стр. 184-203, Београд 2013. (заједно са Ј. Цветић)
 • Локална заједница у функцији очувања наслеђа – истраживање Господар Јованове улице, Наслеђе XIV, ст.177-287, Београд 2013;
 • Урбани дизајн, његова улога и значај у чувању и креирању амбијентаалних целина, Наслеђе XIII, ст.209-219, Београд 2012;
 • Упознавање са стратегијом управљања ризицима по културно наслеђе у случају катастрофа, Наслеђе XII, ст.253-265, Београд 2011; (заједно са М. Грозданић)
 • Problem of sustainable development of architectural heritage in urban planning documentation – case of Serbia & Montenegro, ХХII Међународни конгрес архитектуре UIA, – Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, st. 331, www.uia2005istanbul.org Instanbul. (заједно са Р. Гајић)
 • Учешће грађана као предуслов за успешну заштиту наслеђа, Наслеђе XI, ст.185-193, Београд 2010;
 • Аспекти заштите архитектонског наслеђа у контексту планирања,Наслеђе X, ст.255-267, Београд 2009;
 • Препоруке за одрживи развој архитектонског наслеђа, Међународнa научнa конференције „Животна sредина и oдрживи Развој“, изд. „ECOLOGICA„, Београд, 2007.
 • Managing Integartion and Disintegartion Processes in the Modern Urbanism Settlementsthe Case of New Belgrade, 42 ISoCaRP Congress „Cities between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenges“, зборник радова на ЦД-у, Истанбул 2006. (заједно са Р. Гајић)
 • Traffic Management in Historic Areas – Problems, Recommendation and Practices, Mеђународна конференција Traffic Interventios In Historic Town Centres – The Example of the Panagia – peninsula in Kavala, у организацији DANEK „City of Kavala Development Enterprise“ , Kavala, februar 2006. (заједно са М. Џелебџић)

Учешће на радионицама, семинарима (избор):

 • Учесник ISoCaRPove радионице младих планера под називом «Mediation and Adaptation in Urban Planning» одржане у оквиру XXXI конгреса ISoCaRPа, Sidney, Australia 1995 и ISoCaRPove радионице младих планера под називом «Migration and the Global Economy» одржане у оквиру XXXII конгреса ISoCaRPа,Jerusalem, 1996.
 • Учесник Петог мећународног курса који је, под покровитељством UNESCO-а,  а  у организацији ICOMOS-а и ICCROM-а, на тему управљања културним наслеђем у условима природних катастрофа, одржан у Јапану од 13-26. септембра 2010. године

Остало:

 • Уредник Зборника са Kонференцијe „Очување градитељског наслеђа – Стварно и могуће“, 2010 (заједно са Надом Живковић) и Дигиталних зборника са конференција „Наслеђе и дијалог“, 2011(заједно са Надом Живковић),  „Индустријско наслеђе/ проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације“ 2012, „Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и управљања“ 2013. Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда.
 • Члан Извршног одбора Националног комитета ICOMOS Србија од 2010.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног урбанисте

Саша Михајлов

виши конзерватор, руководилац основне организационе јединице
Година рођења: 1975.
Образовање: Дипломирала 2002. године на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду. Стручни испит прописан за рад у области заштите културних добара положила у мају 2007. године у Републичком заводу за заштиту споменика културе и стекла звање историчар уметности конзерватор. Докторанд на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности
sasa.mihajlov@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:

 • Завод за заштиту споменика културе града Београда (2006 – ):

2006–2018 – Сектор за матичну делатност, Одељење за истраживање, валоризацију и документацију, Одсек за документацију
2018–2019 – руководилац Сектора за матичну делатност
2019 –  руководилац Сектора за истраживање, валоризацију и документацију

Референце:

 • Вођење Регистра културних добара, вођење Евиденције непокретности које уживају претходну заштиту, ажурирање база података о културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту, сарадња са имаоцима и корисницима културних добара
 • Дигитализација документације непокретног културног наслеђа на подручју Града Београда – руководилац пројекта Програмски систем за вођење, управљање и коришћење документације непокретног културног наслеђа (2016-2017)
 • Истраживање, проучавање и валоризација културних добара и добара која уживају претходну заштиту; израда предлога одлука о утврђивању непокретних културних добара: Палата Главне поште (2007), Зграда Социјалног осигурања (2009), Фабрика хартије Милана Вапе (2009), Уметничка ливница „Пластика“ (2010), Дом Савеза набављачких задруга државних службеника (2011), Легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића (2012), Историјско језгро Београда (2015-2016), Фабрика „Телеоптик“ (2017); учешће у изради планова детаљне регулације: Програм за урбанистички план подручја просторне културно-историјске целине Топчидер (2007-2008); Програм за израду плана детаљне регулације блока између улица Булевар војводе Бојовића, Тадеуша Кошћушка и Дунавске (2008); Програм за израду плана детаљне регулације између улица Цара Душана, Лазе Јовановића-Порција, Угриновачке и Филипа Вишњића у Земуну – фабрика „Телеоптик“ (2009); План детаљне регулације подручја Аде Хује – зона А (2010-2011)
 • Учешће у изради пројеката конзервације, рестаурације, реконструкције, ревитализације и презентације непокретних културних добара
 • Истраживање фонда индустријског наслеђа Београда, руководилац пројекта (2007-2011)
 • Истраживање фонда послератне архитектуре Београда, сарадник на пројекту (2007-2011)
 • Члан техничког тима за објекат Ливнице Пантелић у оквиру Пројекта Савета Европе „Љубљански процес II – Рехабилитација нашег заједничког наслеђа“ (2012-2014)
 • Члан жирија за оцену конкурсних радова на тему: „Израда идејног решења реконструкције и ревитализације Народне (Старе Вајфертове) пиваре у Панчеву“ (2014)
 • Члан Стручног савета у проширеном саставу Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд (2016 – )
 • Учесник и вођа стручне праксе у организацији Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду (јуна 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Координатор и ментор кандидатима струдентске праксе Академије безбедности и Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности (2016, 2017); предавање „Документовање, вредновање и заштита непокретних културних добара“ студентима историје уметности Филозофског факултета на предмету Историја архитектуре (2017, 2019); координатор БГ праксе у Заводу за заштиту споменика културе града Београда (2018, 2019)
 • Сарадња са медијима
 • Учесник научник скупова, конференција и предавања
 • Аутор монографије о архитекти Рајку М. Татићу
 • Аутор научних и стручних радова, каталога споменика културе, приказа књига и изложби, биографских и енциклопедијских јединица
 • Рецензент ауторских прилога у научним часописима

Изложбе:

 • „Добротвори Београдском универзитету“, Универзитет у Београду, САНУ, 2005, сарадник
 • „Мултикултурни Београд“, Завода за заштиту споменика културе града Београда, септембар 2011, коаутор
 • „Косанчићев венац – урбана обнова“, Завод за заштиту споменика културе града Београда, фебруар 2018, коаутор
 • „Модерна Београда – архитектонска баштина престонице“,Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд септембар 2018; Париз новембар 2019 – фебруар 2020, коаутор изложбе и координатор пројекта
 • „Споменик захвалности Француској обнова“ и „Модерна Београда – архитектонска баштина престонице“, организатор изложби у Културном центру Србије у Паризу, новембар 2019 – фебруар 2020.

Презентација непокретних културних добара (избор):

 • Секретар научног часописа „Наслеђе“ (2007-2013)
 • Сарадник на изради Каталога „Непокретна културна добра на подручју града Београда“ (2010) – презентација на интернет страници Завода за заштиту споменика културе града Београда
 • Манифестација Дани Београда – стручно вођење кроз споменик културе Зграда Старог двора поводом 130. година од отварања двора (2014)
 • Манифестација Дани европске баштине – „Индустријско наслеђе – заштита и ревитализација“ (2012, 2013); стручно вођење споменик културе Зграда Старог двора (2014, 2015); обилазак споменика културе Старо сајмиште – Логор Гестапоа (2016), учесник округлог стола „Културно наслеђе и заједнице – живети с наслеђем“ (Скупштина града Београда, 2016); стручно вођење Дворски комплекс на Теразијама са обиласком споменика културе Зграда Старог двора (2017)
 • Манифестација БИНА – стручно вођење кроз споменике културе Палата Савезног извршног већа у Новом Београду (2015, 2016), Старо сајмиште – Логор Гестапоа (2016)
 • Манифестација „Ноћ музеја“, кординатор пројекта (2018)
 • Члан редакције научног часописа „Наслеђе“ (2018 – )
 • Координатор пројекта „Мапе непокретних културних добара на подручју града Београда“ (2018-2020)

Научни скупови, конференције и предавања (избор):

 • „Неовизантијски елементи у архитектури Рајка М. Татића (1900-1979)“ усмено саопштење на Међународном научном скупу „Ниш и Византија“, Ниш 2003.
 • „Пројектантска делатност архитекте Рајка Татића од 1945. до саветовања архитеката у Дубровнику 1950. године“ усмено саопштење на научном симпозијуму Соцреализам у српској ликовној и примењеној уметности, архитектури и дизајну у Музеју примењене уметности, Београд 2006.
 • „Индустријско наслеђе Београда – зона уз обалу Дунава“, усмено саопштење на Годишњој скупштини Друштва конзерватора Србије „Потенцијали индустријског и техничког наслеђа Србије, Зрењанин 8-9. јун 2012.
 • „Подизање споменика на Старом сајмишту и његово значење – Споменик жртвама фашистичког терора у логору Сајмиште и/или Споменик жртвама геноцида“ усмено саопштење на VI Конференцији „Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и/или заборав“, Завод за заштиту споменика културе града Београд, 8. новембар 2014.
 • „Дворски комплекс на Теразијама: од владарског дома до репрезентативног јавног простора“ усмено саопштење на позивној Конференцији „Од османског града до „Београда на води“: Критичка историја визуелног преиначавања јавних простора Београда (19-21. век) коаутор са Биљаном Мишић, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 6. јули 2015.
 • Члан организационог одбора Прве (28. мај 2010), Треће (23. новембар 2012), Пете (8. новембар 2014), Шесте (12. новембар 2015), Седме (10. новембар 2016), Осме (12. октобар 2017), Девете (25. мај 2018) Конференције о културном наслеђу у организацији Завода за заштиту споменика културе града Београда

Објављени радови (избор):

 • С. Михајлов, Прилог проучавању архитектонског дела Милана Минића у Београду, Годишњак града Београда XLVII-XLVIII, Београд 2000/2001.
 • С. Михајлов, Неовизантијски елементи у архитектури Рајка М. Татића (1900-1979), у: Ниш и Византија 2, Ниш 2004, 425-436.
 • С. Михајлов, Д. Филиповић, Н. Марковић, Универзитетска библиотека у: Добротвори Београдском универзитету, Београд 2005,
 • А. Кадијевић, Т. Борић, С. Михајлов, М. Просен, Градитељска дела: задужбине београдског универзитета у: Добротвори Београдском универзитету, Београд 2005, 39-62.
 • С. Михајлов, Летња позорница у Топчидеру, Наслеђе VIII, Београд 2007, 119-127.
 • С. Михајлов, Б. Мишић, Палата Главне поште у Београду, Наслеђе IХ, Београд 2008, 239-264.
 • С. Михајлов, Фабрика Хартије Милана Вапе, Наслеђе XI, Београд 2010, 71-78.
 • С. Михајлов, Настанак и развој индустријске зоне на десној обали Дунава у Београду, Наслеђе XII, Београд 2011, 91-116.
 • С. Михајлов, Дом Савеза набављачких задруга државних службеника, Наслеђе XIII, Београд 2012, 111-126.
 • С. Михајлов, „Ђачка трпеза“ у Београду – од хуманитарне установе до студија прве државне телевизије у Абердаревој 1, Годишњак града Београда LIX, Београд 2012, 59-80.
 • С. Михајлов, Рајко М. Татић 1900-1979, Београд 2013.

прикази монографије: Наслеђе XV (2014), Гласник Друштва конзерватора Србије 38 (2014), Зборник за ликовне уметности Матице српске 43 (2015)

 • С. Михајлов, Подизање споменика на Старом сајмишту и његово значење – Споменик жртвама фашистичког терора у логору Сајмиште и/или Споменик жртвама геноцида, у: Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и/или заборав, Београд 2014, 125-145.
 • Saša Mihajlov, Marina Pavlović, Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving, in: Architettura e Cittá. Problemi di conservazione e valorizzazione, La Spezia (Italia) 2015, 369-378.
 • С. Михајлов, Фабрика „Телеоптик“ у Земуну, Наслеђе XVII, Београд 2016, 53-71.
 • М. Павловић, Б. Мишић, С. Михајлов, Од Велике пијаце до Трга Републике – трагање за сталном кућом Народног музеја у Београду, Зборник Народног музеја XXII-2, Београд 2016, 365-387.
 • Mihajlov, Josif Najman: Belgrade Architect Between the Two Wars, Serbian studies vol. 28 no. 1-2, Bloomington, Indiana USA 2017, 157-177.
 • С. Михајлов, Б. Мишић, Дворски комплекс на Теразијама: од владарског дома до репрезентативног јавног простора, у: Критичка преиначавања јавних простора Београда од краја 18. до почетка 21. века, Култура 154, Београд 2017, 56-79.
 • С. Михајлов и др, Модерна Београда – архитектонска баштина престонице, Београд 2018; измењено издање на француском Београд 2019.
 • З. Туцић, С. Михајлов, Санација и рестаурација споменика, у: Споменик захвалности Француској обнова, ур. Саша Михајлов, Београд 2018, 88-108.

 

Раде Мрљеш

архитекта млађи стучни сарадник

Година рођења: 1983.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
rade.mrljes@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:

Завод за заштиту споменика културе града Београда, запослен од марта 2011.
Стручни испит за рад у установама заштите непокретних културних добара, новембар 2012.

  ПРОЈЕКТИ

 • Идејни пројекат рестаурације куће у улици Цара Душана бр. 10 у Београду
 • Пројекат конзервације и рестаурације дела савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије на Београдској тврђави
 • Идејни пројекат санације и инвестиционог одржавања родне куће војводе Степе Степановића
 • Пројекат реконструкције поткровља хотела „EXCELSIOR“ Ул. кнеза Милоша бр.5 у Београду
 • Пројекат рестаурације Римског бунара на горњем граду Београдске тврђаве
 • Пројекат конзервације и рестаурације Леополдове капије, Бастиона II источног фронта горњег града Београдске тврђаве
 • Пројекат рестаурације бастиона I југоисточног фронта Београдске тврђаве, II фаза радова
 • Рестаурација фасаде куће инжењера Павла Хорвата, Ивићева 4, Земун

КОНКУРСИ

 • Међународни конкурсу за идејно урбанистичко–архитектонско решење централне зоне Сремских Карловаца, децембар 2013.
 • Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење бањско-хотелског комплекас на Палићу
 • Међународни конкурс за реконструкцију централног трга у Пловдиву (Бугарска)
 • Међународни конкурс за идејно решење зграде музеја Bauhaus-а у Десау (Немачка)

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 • Скулптура лава у Парку Буковичке Бање – Алегорија Победе, Модерна конзервација (3), Национални комитет ICOMOS Србија, Београд 2015.
 • Српска архитектонска лингвистика и њене компаративне везе друге половине XX века, Зборник радова (VI конференција), Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2015.
 • Прилог проучавању шумадијске куће на примеру куће Миловановића у Великом Борку, Гласник Друштва конзерватора Србије (39), Друштво конзерватора Србије, Београд 2015.
 • Реконституција блока између улица Вишњићеве, Змаја од Ноћаја, Краља Петра и Господар Јованове, Наслеђе (14), Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2013.
 • Употреба културног наслеђа у регионалној постјугословенској економско–политичкој и међукултурној интеграцији Републике Србије, Зборник (2), Институт за међународну политику и привреду, Београд 2010.
 • Могућности реконструкције и ревитализације Старог здања у Аранђеловцу, Зборник Народног музеја Аранђеловац (3), Аранђеловац 2009.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СЕМИНАРИ , РАДИОНИЦЕ

 • Радионица „Скривени углови Београда“, Беопатримониум – Европа Ностра Србија, Београд, децембар 2015.
 • Семинар – радионица „Конзервација синагоге у Суботици“, Европа Ностра Србија, Суботица, новембар 2015.
 • VI Конференција „Архитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као процес или модел“, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2015.
 • Семинар „Присвајање баштине“, Централни институт за конзервацију, Београд 2015.
 • Радионица конзервације камена, Секција архитеката Друштва конзерватора Србије, Манастир Студеница 2014.
 • Семинар „200 година традиције у бањском туризму – Могућности приступа ЕУ фондовима“, Општина Аранђеловац, Аранђеловац 2011.

НАГРАДЕ

 • Откупна награда на Међународном конкурсу за идејно урбанистичко–архитектонско решење централне зоне Сремских Карловаца, децембар 2013.
 • Награда града Аранђеловца „26. јули“ за архитектуру и допринос заштити културног наслеђа Аранђеловца, јул 2009.

ЧЛАНСТВО И ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ
Српски културни форум, Беч;
Друштво конзерватора Србије;
Национални комитет ICOMOS;
Инжењерска комора Србије.

  ЈЕЗИЦИ

немачки и енглески

 

Невенка Новаковић

архитекта, стручни сарадник

Година рођења: 1980.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
nevenka.novakovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:

 

 • Од 2006. Запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
 • Од 2002. године, као студент, радила као спољни сарадник Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд.

Као одговорни пројектант ради на изради конзерваторско-рестаураторских пројеката, студија, анализа, надзора над извођењем радова на Београдској тврђави. Бави се истраживањем компатибилних материјала који се примењују у конзервацији, усавршава се у области конзервације камена. Залаже се за мултидисциплинарност у раду и повезивање релевантних стручњака и институција. Учествује у међународним тематским скуповима и форумима.

Докторанткиња на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, студијски програм геологија, ужа област петрологија.

Референце:

 • Пројекат реконструкције, рестаурације и презентације чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави
 • Пројекат реконструкције и рестаурације Дамад Али-пашиног турбета на Београдској тврђави
 • Пројекат конзервације остатака римске капије и куле и пројекат ентеријера Римске дворане у Библиотеци града Београда
 • Пројекат рекомпозиције комплекса цркве Ружице и капеле Свете Петке
 • Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије
 • Пројекат ревитализације Мале барутане на Горњем граду Београдске тврђаве
 • Пројекат конзервације Североисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве
 • Пројекат конзервације Североисточног бедема Доњег града Београдске тврђаве
 • Елаборат истраживачких радова на простору Видин капији на Београдској тврђави
 • Коаутор изложбе: Унутрашње утврђење-културни слојеви 2010. године

Стручни курсеви и конференције:

 • Учешће на 13. Међународном конгресу пропадања и конзервације камена (13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone) одржаном од 6. до 10. септембра 2016. године у Песлију у Шкотској у организацији Универзитета Западне Шкотске (University of the West of Scotland).
 • Учешће у међународној радионици: International Workshop on Microscopic Techniques to Study Mineral Materials in Cultural Heritage, Беч, 27. јун -01. јул 2016.
 • Учешће на IX-ом Научно-стручном међународном саветовању – Оцена стања, одржавања и санација грађевинских објеката и насеља, у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије и Инжењерске коморе Србије на Златибору од 25.-29. Маја 2015. године.
 • 2014. године учествовала у интернационалној конференцији о фортификацијском наслеђу у Памплони, Шпанија.
 • 2012. године завршила обуку за архитектонску конзервацију Architecture Conservation Course у организацији Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro –Roma, Italy и Централног института за конзервацију из Београда.
 • 2011. године завршила обуку за конзервацију камена- Stone conservation course у организацији Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – Roma, Italy и Централног института за конзервацију из Београда.
 • Учествовала у Пројекту Министарства културе Тврђаве на Дунаву (2009. и 2010), спроведеном у склопу UNESCO-вог регионалног програма за културно наслеђе Југоисточне Европе.

Објављени радови (избор):

 • Рад за конференцију : 13thInternational Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 6.- септембар 2016. године, Paisley, Scotland: „Decay Products of the Kersantite Built into the Monument of Small Staircase at the Kalemegdan Park (Belgrade, Serbia)“ (Новаковић, Франковић, Матовић, Шарић, Ерић);
 • Рад за Научно-стручно међународно саветовање – Оцена стања, одржавања и санација грађевинских објеката и насеља: „Стање керсантита уграђеног у фасаде зграде Народног музеја у Београду“, Златибор, 2015, (Новаковић, Матовић, Франковић);
 • Рад за конференцију: International conference on fortified heritage: Management and sustainable development, Pamplona, 15-17 октобар 2014 -„Belgrade Fortress – between yesterday and tomorrow“ (Новаковић, Филиповић);
 • Damage quantification of built stone on Dark Gate (Belgrade, Serbia): sample of damage index application for decay rate evaluation, Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-014-3843-z, (Frankovic, Novakovic, Matovic);
 • Проблеми реконзервације и презентације Унутрашњег утврђења на Београдској тврђави, Модерна конзервација, ID: 211981836, (Филиповић, Новаковић).

Чланство у професионалним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије
 • Инжењерска комора Србије
 • ICOMOS Србија.

 

Ивана Весковић

виши конзерватор
Година рођења: 1977
Образовање: 2004. дипломирани историчар уметности
ivana.veskovic@beogradskonasledje.rs

Радно искуство: 

Од 2006. запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда на пословима истраживања, валоризације, припреме елабората за потребе утврђивања културних добара  и других послова у оквиру Центра за истраживање и валоризацију

Референце:

Објављени радови:

 • „Кућа Арчибалда Рајса“, каталог непокретних културних добара ЗЗЗСКГБ, 2014.
 • „Кућа породице Вељковић“, каталог непокретних културних добара ЗЗЗСКГБ, 2013.
 • „Дом Јеврема Грујића“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2012.
 •  „Српска енциклопедија“, група аутора Завод за уџбенике, 2012
 • „Парк Пријатељства“, Наслеђе XII, Београд, 2011.
 • „Београдски странци: прича о космполитизму и енергији града који траје“, коаутор, издавач ТОБ, приредила Весна Алексић, 2010.
 • Сарадник на припреми CD каталога „Непокретна културна добра на подручју града Београда“, Београд, 2010
 • Туристички водич „Шетња кроз Антички Сингидунум“ – сарадник на публикацији, приредила Весна Алексић, ТОБ, 2010.
 • „Споменик кнезу Михаилу“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2010.
 • „Чукур чесма“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2009.

Изложбе:

 • Изложба „Скривено благо Јеврема Грујића“, 2014.
 • Изложба „Мултикултурни Београд – споменичко наслеђе“- сарадник, 2011.
 • Изложба „Некад и сад-из истог угла“, стручно вођење кроз изложбу, 2008.

Предавања, стручна вођења:

 • Предавање о споменику културе „Дом Јеврема Грујића“ у оквиру представљања Завода за заштиту споменика културе града Београда на изложби „Скривено благо Јеврема Грујића“, Дом војске, 2014.
 • Предавање о „Архитекти Браниславу Којић“, 2011.

Конференције:

 • 2010-2013 Учешће на конференцијама Завода за заштиту споменика културе града Београда– члан организационог одбора: Очување градитељског наслеђа – Стварно и могуће“ (2010); „Наслеђе и дијалог“, (2011); „Индустријско наслеђе/проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације“ (2012); „Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и управљања“ (2013).

Пројекти

 • 2012-2014. Учешће на Пројекту Европске комисије Љубљански процес II-Рехабилитација културног наслеђа Југоисточне Европе

Награде

 • Годишња награда Друштва конзерватора Србије додељена 2015. године, за Успешно изведен свеобухватан рад на истраживању, документовању, валоризовању и популаризацији Дома Јеврема Грујића у Београду као допринос континуитету рада на одређеном културном добру у циљу формирања приватног музеја

 

Ивана Филиповић Јорк

Помоћник директора

Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
Радно искуство: од 2005. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
ivana.filipovic@beogradskonasledje.rs

Референце:

Пројекти (избор)

 • Пројекат реконструкције, рестаурације и презентације чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави
 • Пројекат реконструкције и рестаурације Дамад Али-пашиног турбета на Београдској тврђави
 • Пројекат конзервације остатака римске капије и куле и пројекат ентеријера Римске дворане у Библиотеци града Београда
 • Пројекат за извођење радова на обележавању објеката и споменика на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан
 • Пројекат рекомпозиције комплекса цркве Ружице и капеле свете Петке
 • Пројекат рестаурације Леополдове капије
 • Програм истраживања на простору Римског бунара
 • Пројекат рестаурације Бастиона I Југоисточног фронта
 • Пројекат рестаурације Бастиона Мрачне капије
 • Пројекат ревитализације Унутрашње Стамбол капије
 • Пројекат рестаурације Римског бунара – прва фаза

Стручни курсеви и конференције:

 • Интернационални Конгрес о фортификационом наслеђу: управљање и одрживи развој, Памплона, Шпанија, 15. до 17. октобар 2014. године
 • Семинар о примени ласера у заштити градитељског наслеђа у организацији Централног института за конзервацију, Београд, октобар 2013. године
 • Курс Архитектонске конзервације – припремање пројеката у организацији Централног института за конзервацију, Београд, 14.мај-22.јун 2012. године
 • Специјалистички семинар о заштити, обнови и конзервацији архитектонског наслеђа – практична искуства италијанских стручњака у организацији CDCR SEEMed – јул 2010. године
 • «International Training Course on Disaster Risk Management of Cultural Heritage» под покровитељством UNESCO-а и Ритсумеикан Универзитета, Кјото, Јапан – новембар 2008. године
 • XI-а конференција „Нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине“ на Природно математичком факултету, Универзитета у Београду, септембар 2012. године
 • Именована за члана комисије за стандарде и сродна документа у домену конзервације културног наслеђа при Институту за стандардизацију Србије, јун 2012. године
 • За Међународни дан споменика и споменичких целина почетком 2011. године на тему задату од стране Извршног комитета ICOMOS-а „Културно наслеђе и вода“, коаутор презентације: „Београдска тврђава на ушћу двеју река – предности и проблеми“
 • Учествовала у архитектонској радионици организованој у Урбанистичком заводу за потребе израде Студије приобаља Београда, септембар 2011. године
 • Учествовала као предавач на конференцији:“Belgrade:Modern and Post-modern city“ International Conference and AIA Europe Chapter Meeting,  октобар 2010. године
 • Коаутор изложбе „Унутрашње утврђење – културни слојеви“ на Београдској тврђави, октобар 2010. године.

Чланство у професионалним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије,
 • Инжењерска комора Србије,
 • ICOMOS Србија.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта

Александра Врзић

архитекта млађи стучни сарадник

Година рођења: 1981.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
aleksandra.vrzic@beogradskonasledje.rs

 

 

Радно искуство:

 • Од 2011. године Завод за заштиту споменика културе града Београда

Пројекти:

 • Пројекат текућег одржавања згарде Завода за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град бр.14, Београд, 2018. година, одговорни пројектант (изведено)
 • Идејни пројекат санације и рестаурације објекта Школског павиљона астрономске опсерваторије, Волгина бр.7, Београд, 2017. година, одговорни пројектант
 • Пројекат рестаурације фасада зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град бр.14, Београд, 2016. година, главни и одговорни пројектант
 • Пројекат рестаурације и реконструкције фасада објеката Кнез Михаилова бр.20 и Чика Љубина бр.9, Београд, 2016. година, пројектант сарадник
 • Пројекат рестаурације уличних фасада стамбено – пословног објекта на углу улица Цара Уроша бр.19 и Господар Јевремове бр.6 у Београду, година, главни и одговорни пројектант (изведено)
 • Пројекат рестаурације фасада објекта руског архитекте Григорија Самојлова у Доситејевој бр.43 у Београду, 2015. година, главни и одговорни пројектант (изведено)
 • Идејно решење реконструкције Цветног трга у Београду, 2014. године, пројектант
 • Пројекат рестаурације фасада објекта дечије болнице у Гундулићевој бр.33 у Земуну, 2013. година, пројектант сарадник
 • Идејно решења уређења комплекса споменика деспота Стефана Лазаревића у Црквинама, 2013. година, пројектант сарадник
 • Пројекат рестаурације фасада објекта у Балканској бр.7 у Београду, 2012. година, пројектант сарадник
 • Рестаурацијa и презентацијa остатака ,,Пролома“ Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве, 2012. године, пројектант сарадник

 


 

Надзори (одабрано):

 • Рсконструкција улазног пункта Музеја историје Југославије, Мике Јанковића бр.6
 • Рестаурација фасада и куполе објекта на углу улица Поп Лукине бр.6 и Фрушкогорске бр.1
 • Рестаурација фасада објекта у улици Задарска бр.2
 • Рестаурација фасада објекта на углу улица Задарска бр.1 и Косанчићев венац бр.2
 • Рестаурација фасада објекта у Доситејевој бр.43 на Гундулићевом венцу
 • Централни дом Војске Србије, Француска бр.2, конзерваторски надзор над извођењем радова на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације
 • Реконструкција парка – сквера између улица Венизелосове, Војводе Добрњца и Цариградске
 • Рестаурација објекта Клинике за урологију Клиничког центра Србије у Ресавској бр.51

Остало:

 • Анализа јавних споменика и спомен обележја на територији града Београда, општине Стари Град, Врачар и Савски венац
 • Архитектонски факултет универзитета у Београду: PaPs – Public Art & Public Space, Интердисциплинарни пројекат уметничког дизајна урбаних јавних простора: Експертска студија просторне провере ужег градског језгра Ужица за потребе уметничке продукције у јавном простору, 2006 – 2007
 • Архитектонски факултет универзитета у Београду: PaPs – Public Art & Public Space и стручни тим општине Стари Град, Међународни интердисциплинарни пројекат уметничког дизајна урбаних јавних простора: Просторна ревизија Сремске улице у Београду, 2006 – 2007

Чланство у професионалним удружењима:

 • Члан Друштва конзерватора Србије
 • Члан Инжењерске коморе Србије

Лиценце:

 • Лиценца одговорног пројектанта

Језик:            

 • Енглески

 

Ана Сибиновић

виши конзерватор

ana-sibinovicГодина рођења: 1976.године
Образовање: дипломирани етнолог/антрополог

Радно искуство:

 • од 2008. Запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда    Секретар редакције Наслеђа од XII броја
  ana.sibinovic@beogradskonasledje.rs

Референце:
Објављени радови

 • Надгробни споменик Милисава Чамџије, серија каталога споменика културе, 2016.год.
 • Прилог проучавању шумадијске куће на примеру куће Миловановића у Великом Борку, Гласник ДКС 39, у сарадњи са Р. Мрљешом
 • О народном градитељству са основцима Београда, Гласник ДКС 39
 • Јанићева кафана, серија каталога споменика културе, 2015.год.
 • Кућа породице Радосављевић са помоћним објектима у Младеновцу, Наслеђе XVI, 2015.год
 • сарадња са основним школама на територији свих београдских општина у циљу едукације основаца о споменичкој баштини Београда у оквиру пројекта „Наслеђе за децу“, од 2014. године
 • учешће у манифестацији Дани европске баштине 2014. године
 • Споменик палим ратницима 1912 – 1918. у Младеновцу, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2014.
 • Стара породична кућа Аћимовића у Прогару, Наслеђе XIV, 2013.
 • Родна кућа војводе Степе Степановића, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2013.
 • Измештање гробља у Вреоцима на новоформирано гробље „ Лазаревац 2” у Шопићу, у сарадњи са Н.Живковић,З.Симић,З.Туцић, Гласник ДКС 37, 2012.
 • Манакова кућа, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2011.
 • Модел заштите и ревиталитације на подручју угроженом угљенокопом на територији београдске општине Лазаревац, Зборник радова IV Регионалне конференције о интегративној заштити, Бања Лука 2009.
 • Јањићеве механе у Остружници, Рад секције етнолога у 2009. год, Извештај са скуппштине у Неготину, Гласник ДКС 34
 • Стара задружна кућа Ранковића у Дражевцу, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2009.
 • “Наслеђе и дијалог“- сарадња на припреми ЦД-а и одржавању стручне конференције

Изложбе:

 • Изложба „Мултикултурни Београд – споменичко наслеђе“ сарадник на изложби
 • Изложба „ Споменици културе виђени очима деце“ – аутор изложбе

Чланство у струковним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије – секретар Секције етнолога од 2008. године
 • Икомос Србија

Остало:

познавање енглеског и руског језика