Љиљана Конта

конзерватор саветник

Година рођења: 1964.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
ljiljana.konta@beogradskonasledje.rs
Радно искуство

од 1994. године стално запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. Као одговорни пројектант ради на изради конзерваторско-рестаураторских пројеката, надзора над извођењем радова на заштићеним објектима и  на  изради конзерваторских услова, елабората заштите и проглашења споменика културе и просторних културнио-историјских целина на подручју града Београда.

Референце (избор):

 • Идејни и Главни пројекат  рестаурације фасада, санације и реконструкције делова објекта  Београдске задруге, Крађорђева 48 у Београду, 2007-2009.
 • Главни пројекат адаптације и реконструкције Галерије легата, Кнез Михаилова 48, Београд, 2004.
 • Главни пројекат изградње Музичког павиљона на Калемегдану у Београду, 2003.
 • Пројекат рестаурације фасада Игумановљеве палате у Београду, Теразије 31, 2004.
 • Главни пројекат рестаурације фасада објекта у Кнез Михаиловој бр. 50 у Београду, 2007.
 • Главни пројекат премештања Куће породице Милетић у Вреоцима, 2009.
 • Главни пројекат рестаурације фасада Харишеве капеле у Земуну, Гробљанска 5, 2006.
 • Главни пројекат реконструкције интарзираног паркета са измештањем радијатора у Завичајном музеју Земуна, Главна 9, 2011.
 • Главни пројекат рестаурације фасада Дечије болнице КБЦ Земун, Гундулићева 32 у Земуну, 2012.
 • Главни пројекат рестаурације уличне фасаде куће Николе Крстића у Земуну, Гундулићева 17, 2010.
 • Пројекат санације и инвестиционог одржавања куће и амбара у оквиру Комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу, Врчинска 1, 2013.
 • Пројекат ревитализације Јавног купатила „Дунав“ у Београду, Цара Душана 45а, 1996.
 • Елаборат услова чувања, одржавања и коришћења и мере техничке заштите просторне културно-историјске целине Старог језгра Земуна за потребе израде регулационог плана Старог језгра Земуна, 2002.
 • Одлука о утврђивању Обреновачке чаршије за просторну културно-историјску целину, 2008.

Чланство у професионалним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије,
 • Инжењерска комора Србије,
 • ICOMOS Србија.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног извођача

Светлана Марковић

архитекта – конзерватор, виши стручни сарадник 

Година рођења: 1964.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре.
svetlana.markovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство

 

 • Завод за заштиту споменика културе града Београда од 2004.
 • Биро „Србијапројект“ а.д., Царице Милице 1, Београд 1990. – 2004.*

Пројекти (избор)

 • Рестаурација и конзервација ентеријера Сале ратника зграде Генералштаба, Кнеза Милоша 33, Београд, реализација-конзерваторски надзор
 • Рестаурација фасада објекта Сребреничка 3, Косанчићев венац, Београд, реализација-конзерваторски надзор
 • Рестаурација фасада зградa Генералштаба, Кнеза Милоша 33, реализација-конзерваторски надзор
 • Рестаурација фасада објекта Новог двора – Зграда Председништва, Андрићев Венац 1
 • Рестаурација фасада објекта Кнез Михаилова 36, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Његошева 20, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Хиландарска 11, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Дома Јеврема Грујића Светогорска 17, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Ђорђа Вуча – Вучина кућа на Сави Карађорђева 61-61а

Конзерваторски надзор (избор)

 • фасаде: Париска 3, Тадеуша Кошћушка 16, Главна пошта Таковска 2, Тањуг Обилићев венац 2, Косанчићев венац 4, Задарска 3, Етнографски музеј Студенски трг 13, Обилићев венац 1-3, Земунска болница Вукова 9, Кућа Флашар Корнелија Станковића 16
 • ентеријери: Музеј Поште Таковска 2, Кућа Флашар Корнелија Станковића 16

Презентација културног наслеђа

 • Изложба Стари генералштаб, Павиљон Цвијета Зузорић, Београд 2011.
 • Каталог Стари генералштаб 2010.
 • 32. Салон Архитектуре – реализације 2010. Рестаурација и конзервација фасада и ентеријера Зграде Генералштаба, Кнеза Милоша 33, Београд
 • Љубљански процес II: Рехабилитација нашег заједничког наслеђа  2011-2014 – Рехабилитација дома Јеврема Грујића, Светогорска 17, Београд

Награде

 • Годишња награда Друштва Конзерватора Србије 2011.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног извођача

*
Изведени објекти (избор)

 • Стамбено пословни објекат у Лазаревцу, Предрага Стефановића 1
 • Стамбени комплекс – куће у низу, Зрењанин
 • Стамбено пословни објекат „Москва“, Мешћанскаја, Москва, Русија
 • Пословни објекат „Агробанке“, Сремска, Београд
 • Доградња и реконструкција Блока Б1 „Опште болнице Ђорђе Јовановић“, Зрењанин
 • Сервисно-ремонтни комплекс „Кисељак“, Република Српска
 • Фабрички комплекс „Јухор“, Јагодина
 • Реконструкцја и санација „Депо 2“, Градско саобраћајно предузеће Београд
 • Царинарница и царински прелаз Кладово
 • Сервисни центри компаније „Дунав осигурање“

Главни пројекти (избор)

 • Реконструкција и доградња Института за трансфузију Србије, С..Саве 39, Београд
 • Насеље колективног становања и становања у низу „Агроекономик“, Јајинци
 • Научно-истраживачки центар „Агроекономик“, Јајинци
 • Санација и реконструкција објеката погођених земљотресом у Мионичком крају
 • Сервисно-ремонтни центр „Метал Мерц“, Ивањица

Идејна архитектонска решења, пројекти и студије (избор)

 • Реконструкција индустриjског комплекса у стамбено-пословни простор, Москва, Русија
 • Пренамена и изградња фабрике за производњу префабрикованих панела, Москва, Русија

Конкурси (избор)

 • Архитектонско – урбанистичко решење гимназије у Краљеву откуп
 • Архитектонско решење спортско-пословног комплекса Ташмајдан, Београд откуп
 • Урбанистичко решење централне градске зоне у Нишу друга награда
 • Општи и позивни анкетни конкурс за идејно архитектонско решење центра Ушће, блок 16, Нови Београд
 • Позивни конкурс за архитектонско урбанистичко решење трга Војводе Живојина Мишића у Мионици
 • Позивни конкурс за архитектонско решење екстеријера зграде „Агробанке“, Сремска, Београд

Стручни надзор (избор)

 • Доградња, реконструкција и санација Гинеколошке болнице „Драгиша Мишовић“, Београд

Изложбе

 • 31. Сaлон архитектуре, реализације 2009. Стамбено пословни објекат у Лазаревцу, Предрага Стефановића 1

Светлана Димитријевић Марковић

архитекта-конзерватор, виши стручни сарадник
Година рођења: 1966.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
Радно искуство

 • Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2002
 • Урбанистички завод града Београда 1995-2002,
 • „Хидротехника-Београдња“ 1992-1994,

Референце:

Објављени радови (избор):

 • Улога урбанистичког плана у заштити историјских урбаних целина – како до жељеног облика урбаног реда, Стара градска језгра и историјске урбане целине / проблеми и могућности очувања и управљања, Дигитални зборник, стр. 184-203, Београд 2013. (заједно са Ј. Цветић)
 • Локална заједница у функцији очувања наслеђа – истраживање Господар Јованове улице, Наслеђе XIV, ст.177-287, Београд 2013;
 • Урбани дизајн, његова улога и значај у чувању и креирању амбијентаалних целина, Наслеђе XIII, ст.209-219, Београд 2012;
 • Упознавање са стратегијом управљања ризицима по културно наслеђе у случају катастрофа, Наслеђе XII, ст.253-265, Београд 2011; (заједно са М. Грозданић)
 • Problem of sustainable development of architectural heritage in urban planning documentation – case of Serbia & Montenegro, ХХII Међународни конгрес архитектуре UIA, – Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, st. 331, www.uia2005istanbul.org Instanbul. (заједно са Р. Гајић)
 • Учешће грађана као предуслов за успешну заштиту наслеђа, Наслеђе XI, ст.185-193, Београд 2010;
 • Аспекти заштите архитектонског наслеђа у контексту планирања,Наслеђе X, ст.255-267, Београд 2009;
 • Препоруке за одрживи развој архитектонског наслеђа, Међународнa научнa конференције „Животна sредина и oдрживи Развој“, изд. „ECOLOGICA„, Београд, 2007.
 • Managing Integartion and Disintegartion Processes in the Modern Urbanism Settlementsthe Case of New Belgrade, 42 ISoCaRP Congress „Cities between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenges“, зборник радова на ЦД-у, Истанбул 2006. (заједно са Р. Гајић)
 • Traffic Management in Historic Areas – Problems, Recommendation and Practices, Mеђународна конференција Traffic Interventios In Historic Town Centres – The Example of the Panagia – peninsula in Kavala, у организацији DANEK „City of Kavala Development Enterprise“ , Kavala, februar 2006. (заједно са М. Џелебџић)

Учешће на радионицама, семинарима (избор):

 • Учесник ISoCaRPove радионице младих планера под називом «Mediation and Adaptation in Urban Planning» одржане у оквиру XXXI конгреса ISoCaRPа, Sidney, Australia 1995 и ISoCaRPove радионице младих планера под називом «Migration and the Global Economy» одржане у оквиру XXXII конгреса ISoCaRPа,Jerusalem, 1996.
 • Учесник Петог мећународног курса који је, под покровитељством UNESCO-а,  а  у организацији ICOMOS-а и ICCROM-а, на тему управљања културним наслеђем у условима природних катастрофа, одржан у Јапану од 13-26. септембра 2010. године

Остало:

 • Уредник Зборника са Kонференцијe „Очување градитељског наслеђа – Стварно и могуће“, 2010 (заједно са Надом Живковић) и Дигиталних зборника са конференција „Наслеђе и дијалог“, 2011(заједно са Надом Живковић),  „Индустријско наслеђе/ проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације“ 2012, „Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и управљања“ 2013. Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда.
 • Члан Извршног одбора Националног комитета ICOMOS Србија од 2010.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног урбанисте

Саша Михајлов

виши конзерватор, руководилац основне организационе јединице

Година рођења: 1975.
Образовање: дипломирани историчар уметности
2012. уписала докторске студије историје уметности на Филозофском факултету у Београду, ментор проф. др Александар Кадијевић
sasa.mihajlov@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:
2006. Завод за заштиту споменика културе града Београда, Одсек за документацију.

Референце:

Објављени радови (избор):

 • Подизање споменика на Старом сајмишту и његово значење – Споменик жртвама фашистичког терора у логору Сајмиште и/или Споменик жртвама геноцида, у: Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и/или заборав, Београд 2014, 125-145.
 • Рајко М. Татић 1900-1979, Београд 2013. (монографија)
 • Рехабилитација Ливнице Пантелић у контексту урбане обнове Старог језгра Земуна, у: Индустријско наслеђе / проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације, [ЦД], Београд 2012. (коаутор са М. Грозданић)
 • Дом Савеза набављачких задруга државних службеника, Наслеђе XIII, Београд 2012, 111-126.
 • Настанак и развој индустријске зоне на десној обали Дунава у Београду, Наслеђе XII, Београд 2011, 91-116.
 • Фабрика Хартије Милана Вапе, Наслеђе XI, Београд 2010, 71-78.
 • Палата Главне поште у Београду, Наслеђе IХ, Београд 2008, 239-264. (коаутор са Б. Мишић)
 • Летња позорница у Топчидеру, Наслеђе VIII, Београд 2007, 119-127.
 • Градитељска дела: задужбине београдског универзитета у: Добротвори Београдском универзитету, Београд 2005, 39-62. (коаутор са А. Кадијевић, Т. Борић, М. Просен)
 • Универзитетска библиотека у: Добротвори Београдском универзитету, Београд 2005. (коаутор са Д. Филиповић, Н. Марковић)
 • Неовизантијски елементи у архитектури Рајка М. Татића (1900-1979), у: Ниш и Византија 2, Ниш 2004, 425-436.
 • Прилог проучавању архитектонског дела Милана Минића у Београду, Годишњак града Београда XLVII-XLVIII, Београд 2000/2001.
 • Аутор више научних и стручних радова, каталога споменика културе, приказа књига и изложби, биографских и енциклопедијских јединица

Научни скупови и конференције:

 • Конференција Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и/или заборав (Београд, 2014)
 • „Соцреализам у српској ликовној и примењеној уметности“, архитектури и дизајну (Београд, 2006), Годишња скупштина Друштва конзерватора Србије (Зрењанин, 2012),
 • Конференција Индустријско наслеђе / проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације (Београд, 2012),
 • „Ниш и Византија“ (Ниш, 2003)

Остало

 • Истраживање фонда индустријског наслеђа Београда
 • Секретар научног часописа „Наслеђе“ (2007-2013)
 • Члан техничког тима за објекат Ливнице Пантелић у оквиру Пројекта Савета Европе „Љубљански процес II – Рехабилитација нашег заједничког наслеђа“
 • Члан Друштва конзерватора Србије
 • Учесник манифестација Дани европске баштине (2013, 2014) и Дани Београда (2014)
 • Учесник и вођа стручне праксе у организацији Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду (2013, 2014)

Раде Мрљеш

архитекта млађи стучни сарадник

Година рођења: 1983.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
rade.mrljes@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:

Завод за заштиту споменика културе града Београда, запослен од марта 2011.
Стручни испит за рад у установама заштите непокретних културних добара, новембар 2012.

  ПРОЈЕКТИ

 • Идејни пројекат рестаурације куће у улици Цара Душана бр. 10 у Београду
 • Пројекат конзервације и рестаурације дела савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије на Београдској тврђави
 • Идејни пројекат санације и инвестиционог одржавања родне куће војводе Степе Степановића
 • Пројекат реконструкције поткровља хотела „EXCELSIOR“ Ул. кнеза Милоша бр.5 у Београду
 • Пројекат рестаурације Римског бунара на горњем граду Београдске тврђаве
 • Пројекат конзервације и рестаурације Леополдове капије, Бастиона II источног фронта горњег града Београдске тврђаве
 • Пројекат рестаурације бастиона I југоисточног фронта Београдске тврђаве, II фаза радова
 • Рестаурација фасаде куће инжењера Павла Хорвата, Ивићева 4, Земун

КОНКУРСИ

 • Међународни конкурсу за идејно урбанистичко–архитектонско решење централне зоне Сремских Карловаца, децембар 2013.
 • Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење бањско-хотелског комплекас на Палићу
 • Међународни конкурс за реконструкцију централног трга у Пловдиву (Бугарска)
 • Међународни конкурс за идејно решење зграде музеја Bauhaus-а у Десау (Немачка)

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 • Скулптура лава у Парку Буковичке Бање – Алегорија Победе, Модерна конзервација (3), Национални комитет ICOMOS Србија, Београд 2015.
 • Српска архитектонска лингвистика и њене компаративне везе друге половине XX века, Зборник радова (VI конференција), Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2015.
 • Прилог проучавању шумадијске куће на примеру куће Миловановића у Великом Борку, Гласник Друштва конзерватора Србије (39), Друштво конзерватора Србије, Београд 2015.
 • Реконституција блока између улица Вишњићеве, Змаја од Ноћаја, Краља Петра и Господар Јованове, Наслеђе (14), Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2013.
 • Употреба културног наслеђа у регионалној постјугословенској економско–политичкој и међукултурној интеграцији Републике Србије, Зборник (2), Институт за међународну политику и привреду, Београд 2010.
 • Могућности реконструкције и ревитализације Старог здања у Аранђеловцу, Зборник Народног музеја Аранђеловац (3), Аранђеловац 2009.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СЕМИНАРИ , РАДИОНИЦЕ

 • Радионица „Скривени углови Београда“, Беопатримониум – Европа Ностра Србија, Београд, децембар 2015.
 • Семинар – радионица „Конзервација синагоге у Суботици“, Европа Ностра Србија, Суботица, новембар 2015.
 • VI Конференција „Архитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као процес или модел“, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2015.
 • Семинар „Присвајање баштине“, Централни институт за конзервацију, Београд 2015.
 • Радионица конзервације камена, Секција архитеката Друштва конзерватора Србије, Манастир Студеница 2014.
 • Семинар „200 година традиције у бањском туризму – Могућности приступа ЕУ фондовима“, Општина Аранђеловац, Аранђеловац 2011.

НАГРАДЕ

 • Откупна награда на Међународном конкурсу за идејно урбанистичко–архитектонско решење централне зоне Сремских Карловаца, децембар 2013.
 • Награда града Аранђеловца „26. јули“ за архитектуру и допринос заштити културног наслеђа Аранђеловца, јул 2009.

ЧЛАНСТВО И ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ
Српски културни форум, Беч;
Друштво конзерватора Србије;
Национални комитет ICOMOS;
Инжењерска комора Србије.

  ЈЕЗИЦИ

немачки и енглески

 

Невенка Новаковић

архитекта, стручни сарадник

Година рођења: 1980.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
nevenka.novakovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:

 

 • Од 2006. Запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
 • Од 2002. године, као студент, радила као спољни сарадник Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд.

Као одговорни пројектант ради на изради конзерваторско-рестаураторских пројеката, студија, анализа, надзора над извођењем радова на Београдској тврђави. Бави се истраживањем компатибилних материјала који се примењују у конзервацији, усавршава се у области конзервације камена. Залаже се за мултидисциплинарност у раду и повезивање релевантних стручњака и институција. Учествује у међународним тематским скуповима и форумима.

Докторанткиња на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, студијски програм геологија, ужа област петрологија.

Референце:

 • Пројекат реконструкције, рестаурације и презентације чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави
 • Пројекат реконструкције и рестаурације Дамад Али-пашиног турбета на Београдској тврђави
 • Пројекат конзервације остатака римске капије и куле и пројекат ентеријера Римске дворане у Библиотеци града Београда
 • Пројекат рекомпозиције комплекса цркве Ружице и капеле Свете Петке
 • Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије
 • Пројекат ревитализације Мале барутане на Горњем граду Београдске тврђаве
 • Пројекат конзервације Североисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве
 • Пројекат конзервације Североисточног бедема Доњег града Београдске тврђаве
 • Елаборат истраживачких радова на простору Видин капији на Београдској тврђави
 • Коаутор изложбе: Унутрашње утврђење-културни слојеви 2010. године

Стручни курсеви и конференције:

 • Учешће на 13. Међународном конгресу пропадања и конзервације камена (13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone) одржаном од 6. до 10. септембра 2016. године у Песлију у Шкотској у организацији Универзитета Западне Шкотске (University of the West of Scotland).
 • Учешће у међународној радионици: International Workshop on Microscopic Techniques to Study Mineral Materials in Cultural Heritage, Беч, 27. јун -01. јул 2016.
 • Учешће на IX-ом Научно-стручном међународном саветовању – Оцена стања, одржавања и санација грађевинских објеката и насеља, у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије и Инжењерске коморе Србије на Златибору од 25.-29. Маја 2015. године.
 • 2014. године учествовала у интернационалној конференцији о фортификацијском наслеђу у Памплони, Шпанија.
 • 2012. године завршила обуку за архитектонску конзервацију Architecture Conservation Course у организацији Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro –Roma, Italy и Централног института за конзервацију из Београда.
 • 2011. године завршила обуку за конзервацију камена- Stone conservation course у организацији Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – Roma, Italy и Централног института за конзервацију из Београда.
 • Учествовала у Пројекту Министарства културе Тврђаве на Дунаву (2009. и 2010), спроведеном у склопу UNESCO-вог регионалног програма за културно наслеђе Југоисточне Европе.

Објављени радови (избор):

 • Рад за конференцију : 13thInternational Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 6.- септембар 2016. године, Paisley, Scotland: „Decay Products of the Kersantite Built into the Monument of Small Staircase at the Kalemegdan Park (Belgrade, Serbia)“ (Новаковић, Франковић, Матовић, Шарић, Ерић);
 • Рад за Научно-стручно међународно саветовање – Оцена стања, одржавања и санација грађевинских објеката и насеља: „Стање керсантита уграђеног у фасаде зграде Народног музеја у Београду“, Златибор, 2015, (Новаковић, Матовић, Франковић);
 • Рад за конференцију: International conference on fortified heritage: Management and sustainable development, Pamplona, 15-17 октобар 2014 -„Belgrade Fortress – between yesterday and tomorrow“ (Новаковић, Филиповић);
 • Damage quantification of built stone on Dark Gate (Belgrade, Serbia): sample of damage index application for decay rate evaluation, Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-014-3843-z, (Frankovic, Novakovic, Matovic);
 • Проблеми реконзервације и презентације Унутрашњег утврђења на Београдској тврђави, Модерна конзервација, ID: 211981836, (Филиповић, Новаковић).

Чланство у професионалним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије
 • Инжењерска комора Србије
 • ICOMOS Србија.

 

Ивана Весковић

виши конзерватор
Година рођења: 1977
Образовање: 2004. дипломирани историчар уметности
ivana.veskovic@beogradskonasledje.rs

Радно искуство: 

Од 2006. запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда на пословима истраживања, валоризације, припреме елабората за потребе утврђивања културних добара  и других послова у оквиру Центра за истраживање и валоризацију

Референце:

Објављени радови:

 • „Кућа Арчибалда Рајса“, каталог непокретних културних добара ЗЗЗСКГБ, 2014.
 • „Кућа породице Вељковић“, каталог непокретних културних добара ЗЗЗСКГБ, 2013.
 • „Дом Јеврема Грујића“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2012.
 •  „Српска енциклопедија“, група аутора Завод за уџбенике, 2012
 • „Парк Пријатељства“, Наслеђе XII, Београд, 2011.
 • „Београдски странци: прича о космполитизму и енергији града који траје“, коаутор, издавач ТОБ, приредила Весна Алексић, 2010.
 • Сарадник на припреми CD каталога „Непокретна културна добра на подручју града Београда“, Београд, 2010
 • Туристички водич „Шетња кроз Антички Сингидунум“ – сарадник на публикацији, приредила Весна Алексић, ТОБ, 2010.
 • „Споменик кнезу Михаилу“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2010.
 • „Чукур чесма“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2009.

Изложбе:

 • Изложба „Скривено благо Јеврема Грујића“, 2014.
 • Изложба „Мултикултурни Београд – споменичко наслеђе“- сарадник, 2011.
 • Изложба „Некад и сад-из истог угла“, стручно вођење кроз изложбу, 2008.

Предавања, стручна вођења:

 • Предавање о споменику културе „Дом Јеврема Грујића“ у оквиру представљања Завода за заштиту споменика културе града Београда на изложби „Скривено благо Јеврема Грујића“, Дом војске, 2014.
 • Предавање о „Архитекти Браниславу Којић“, 2011.

Конференције:

 • 2010-2013 Учешће на конференцијама Завода за заштиту споменика културе града Београда– члан организационог одбора: Очување градитељског наслеђа – Стварно и могуће“ (2010); „Наслеђе и дијалог“, (2011); „Индустријско наслеђе/проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације“ (2012); „Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и управљања“ (2013).

Пројекти

 • 2012-2014. Учешће на Пројекту Европске комисије Љубљански процес II-Рехабилитација културног наслеђа Југоисточне Европе

Награде

 • Годишња награда Друштва конзерватора Србије додељена 2015. године, за Успешно изведен свеобухватан рад на истраживању, документовању, валоризовању и популаризацији Дома Јеврема Грујића у Београду као допринос континуитету рада на одређеном културном добру у циљу формирања приватног музеја

 

Ивана Филиповић Јорк

Помоћник директора

Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
Радно искуство: од 2005. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
ivana.filipovic@beogradskonasledje.rs

Референце:

Пројекти (избор)

 • Пројекат реконструкције, рестаурације и презентације чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави
 • Пројекат реконструкције и рестаурације Дамад Али-пашиног турбета на Београдској тврђави
 • Пројекат конзервације остатака римске капије и куле и пројекат ентеријера Римске дворане у Библиотеци града Београда
 • Пројекат за извођење радова на обележавању објеката и споменика на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан
 • Пројекат рекомпозиције комплекса цркве Ружице и капеле свете Петке
 • Пројекат рестаурације Леополдове капије
 • Програм истраживања на простору Римског бунара
 • Пројекат рестаурације Бастиона I Југоисточног фронта
 • Пројекат рестаурације Бастиона Мрачне капије
 • Пројекат ревитализације Унутрашње Стамбол капије
 • Пројекат рестаурације Римског бунара – прва фаза

Стручни курсеви и конференције:

 • Интернационални Конгрес о фортификационом наслеђу: управљање и одрживи развој, Памплона, Шпанија, 15. до 17. октобар 2014. године
 • Семинар о примени ласера у заштити градитељског наслеђа у организацији Централног института за конзервацију, Београд, октобар 2013. године
 • Курс Архитектонске конзервације – припремање пројеката у организацији Централног института за конзервацију, Београд, 14.мај-22.јун 2012. године
 • Специјалистички семинар о заштити, обнови и конзервацији архитектонског наслеђа – практична искуства италијанских стручњака у организацији CDCR SEEMed – јул 2010. године
 • «International Training Course on Disaster Risk Management of Cultural Heritage» под покровитељством UNESCO-а и Ритсумеикан Универзитета, Кјото, Јапан – новембар 2008. године
 • XI-а конференција „Нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине“ на Природно математичком факултету, Универзитета у Београду, септембар 2012. године
 • Именована за члана комисије за стандарде и сродна документа у домену конзервације културног наслеђа при Институту за стандардизацију Србије, јун 2012. године
 • За Међународни дан споменика и споменичких целина почетком 2011. године на тему задату од стране Извршног комитета ICOMOS-а „Културно наслеђе и вода“, коаутор презентације: „Београдска тврђава на ушћу двеју река – предности и проблеми“
 • Учествовала у архитектонској радионици организованој у Урбанистичком заводу за потребе израде Студије приобаља Београда, септембар 2011. године
 • Учествовала као предавач на конференцији:“Belgrade:Modern and Post-modern city“ International Conference and AIA Europe Chapter Meeting,  октобар 2010. године
 • Коаутор изложбе „Унутрашње утврђење – културни слојеви“ на Београдској тврђави, октобар 2010. године.

Чланство у професионалним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије,
 • Инжењерска комора Србије,
 • ICOMOS Србија.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта

Александра Врзић

архитекта млађи стучни сарадник

Година рођења: 1981.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
aleksandra.vrzic@beogradskonasledje.rs

 

 

Радно искуство:

 • Од 2011. године Завод за заштиту споменика културе града Београда

Пројекти:

 • Пројекат текућег одржавања згарде Завода за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град бр.14, Београд, 2018. година, одговорни пројектант (изведено)
 • Идејни пројекат санације и рестаурације објекта Школског павиљона астрономске опсерваторије, Волгина бр.7, Београд, 2017. година, одговорни пројектант
 • Пројекат рестаурације фасада зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град бр.14, Београд, 2016. година, главни и одговорни пројектант
 • Пројекат рестаурације и реконструкције фасада објеката Кнез Михаилова бр.20 и Чика Љубина бр.9, Београд, 2016. година, пројектант сарадник
 • Пројекат рестаурације уличних фасада стамбено – пословног објекта на углу улица Цара Уроша бр.19 и Господар Јевремове бр.6 у Београду, година, главни и одговорни пројектант (изведено)
 • Пројекат рестаурације фасада објекта руског архитекте Григорија Самојлова у Доситејевој бр.43 у Београду, 2015. година, главни и одговорни пројектант (изведено)
 • Идејно решење реконструкције Цветног трга у Београду, 2014. године, пројектант
 • Пројекат рестаурације фасада објекта дечије болнице у Гундулићевој бр.33 у Земуну, 2013. година, пројектант сарадник
 • Идејно решења уређења комплекса споменика деспота Стефана Лазаревића у Црквинама, 2013. година, пројектант сарадник
 • Пројекат рестаурације фасада објекта у Балканској бр.7 у Београду, 2012. година, пројектант сарадник
 • Рестаурацијa и презентацијa остатака ,,Пролома“ Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве, 2012. године, пројектант сарадник

 


 

Надзори (одабрано):

 • Рсконструкција улазног пункта Музеја историје Југославије, Мике Јанковића бр.6
 • Рестаурација фасада и куполе објекта на углу улица Поп Лукине бр.6 и Фрушкогорске бр.1
 • Рестаурација фасада објекта у улици Задарска бр.2
 • Рестаурација фасада објекта на углу улица Задарска бр.1 и Косанчићев венац бр.2
 • Рестаурација фасада објекта у Доситејевој бр.43 на Гундулићевом венцу
 • Централни дом Војске Србије, Француска бр.2, конзерваторски надзор над извођењем радова на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације
 • Реконструкција парка – сквера између улица Венизелосове, Војводе Добрњца и Цариградске
 • Рестаурација објекта Клинике за урологију Клиничког центра Србије у Ресавској бр.51

Остало:

 • Анализа јавних споменика и спомен обележја на територији града Београда, општине Стари Град, Врачар и Савски венац
 • Архитектонски факултет универзитета у Београду: PaPs – Public Art & Public Space, Интердисциплинарни пројекат уметничког дизајна урбаних јавних простора: Експертска студија просторне провере ужег градског језгра Ужица за потребе уметничке продукције у јавном простору, 2006 – 2007
 • Архитектонски факултет универзитета у Београду: PaPs – Public Art & Public Space и стручни тим општине Стари Град, Међународни интердисциплинарни пројекат уметничког дизајна урбаних јавних простора: Просторна ревизија Сремске улице у Београду, 2006 – 2007

Чланство у професионалним удружењима:

 • Члан Друштва конзерватора Србије
 • Члан Инжењерске коморе Србије

Лиценце:

 • Лиценца одговорног пројектанта

Језик:            

 • Енглески

 

Ана Сибиновић

виши конзерватор

ana-sibinovicГодина рођења: 1976.године
Образовање: дипломирани етнолог/антрополог

Радно искуство:

 • од 2008. Запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда    Секретар редакције Наслеђа од XII броја
  ana.sibinovic@beogradskonasledje.rs

Референце:
Објављени радови

 • Надгробни споменик Милисава Чамџије, серија каталога споменика културе, 2016.год.
 • Прилог проучавању шумадијске куће на примеру куће Миловановића у Великом Борку, Гласник ДКС 39, у сарадњи са Р. Мрљешом
 • О народном градитељству са основцима Београда, Гласник ДКС 39
 • Јанићева кафана, серија каталога споменика културе, 2015.год.
 • Кућа породице Радосављевић са помоћним објектима у Младеновцу, Наслеђе XVI, 2015.год
 • сарадња са основним школама на територији свих београдских општина у циљу едукације основаца о споменичкој баштини Београда у оквиру пројекта „Наслеђе за децу“, од 2014. године
 • учешће у манифестацији Дани европске баштине 2014. године
 • Споменик палим ратницима 1912 – 1918. у Младеновцу, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2014.
 • Стара породична кућа Аћимовића у Прогару, Наслеђе XIV, 2013.
 • Родна кућа војводе Степе Степановића, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2013.
 • Измештање гробља у Вреоцима на новоформирано гробље „ Лазаревац 2” у Шопићу, у сарадњи са Н.Живковић,З.Симић,З.Туцић, Гласник ДКС 37, 2012.
 • Манакова кућа, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2011.
 • Модел заштите и ревиталитације на подручју угроженом угљенокопом на територији београдске општине Лазаревац, Зборник радова IV Регионалне конференције о интегративној заштити, Бања Лука 2009.
 • Јањићеве механе у Остружници, Рад секције етнолога у 2009. год, Извештај са скуппштине у Неготину, Гласник ДКС 34
 • Стара задружна кућа Ранковића у Дражевцу, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2009.
 • “Наслеђе и дијалог“- сарадња на припреми ЦД-а и одржавању стручне конференције

Изложбе:

 • Изложба „Мултикултурни Београд – споменичко наслеђе“ сарадник на изложби
 • Изложба „ Споменици културе виђени очима деце“ – аутор изложбе

Чланство у струковним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије – секретар Секције етнолога од 2008. године
 • Икомос Србија

Остало:

познавање енглеског и руског језика