Душица Стевановић

архитектонски техничар, конзерватор

Година рођења: 1959
Образовање: дипломирани архитектонски техничар
Радно искуство:

од 1980. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда

Учешће у изради Пројеката рестаурације и реконструкције фасада (техничко снимање, техничка обрада планова) објеката у Београду

Референце:
• Саборна црква, улица Симе Марковића бр.3
• Зграда Патријаршије, улица Симе Марковића бр.6
• Зграда Архива Србије. улица Карнеџијева бр.2
• Зграда Народног позоришта, улица Француска бр.1-3
• Зграда Народног музеја, улица Трг републике 1
• Зграда Старог двора, улица Драгослава Јовановића бр.2
• Зграда Генералштаба, улица Кнеза Милоша бр.33
• Зграда Техничког факултета, улица Булевар револуције бр.73
• Палата ,,Сану,,улица Кнез Михаилова бр.35
• Зграде у улици Кнез Михаилова бр.46,48,50,52
• Игумановљева палата, улица Теразије бр. 31
• Музеј Вука и Доситеја, улица Господар Јевремова бр.21
• Београдска Задруга, улица Карађорђева бр.48
• Хотел „Ехcelsior“ -Кнеза Милоша бр.5
• Дом Јеврема Грујић, улица Светогорска бр.17
• Београдска тврђава, бастион jeдан
• Николајевска црква у Земуну, улица Његошева бр.43
• Харишева капела, улица Гробљанска бр.5
• Зграда на Авијатичарском тргу бр.8, у Земуну

Остало:

Израда услова чувања, одржавања и коришћења културних добара која уживају статус предходне заштите и мере њихове заштите, сагласности на пројектну документацију.

Александар Гавовић

архитекта, стручни сарадник

Година рођења: 1978
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
aleksandar.gavovic@beogradskonasledje.rs

Радно искуство:

од 2008. године запослен у Заводу за заштиту споменика културе града Београда

2007-2008. ПМЦ Инжењеринг-у, Београд на позицији архитекта конзерватор, одговорни извођач радова на пословима извођења радова на заштити, санацији, рестаурацији и конзервацији Београдске тврђаве, и то на објектима:

 • Мрачна капија Доњег града Београдске тврдаве;
 • Мала барутана Горњег града Београдске тврђаве;

 

2007. КОТО д.о.о., Београд на позицији архитекта конзерватор, извођач радова на заштити, санацији, рестаурацији и конзервацији Београдске тврђаве и то на објектима:

 • Степениште код цркве Св. Петке у Доњем граду Београдске тврђаве;
 • Краљ капија Београдске тврђаве;
 • Јужна капија Југоисточног бедема Београдске тврђаве;
 • Пешачка стаза Југозападног фронта Доњег града Београдске тврђаве;
 • Велики Равелин Горњег града Београдске тврђаве;
 • Бастиона I Југоисточног фронта Горњег града Београдске тврђаве, фаза I;
 • Северни бедем Доњег града Београдске тврђаве;
 • Фланкирајући бастион 2 Источног фронта Горњег града Београдске тврђаве;

2006-2007. Храм Св. Саве на Врачару, Београд на позицији архитекта, помоћник главног архитекте уређења ентеријера храма и то на изради техничке документације ентеријера храма Св. Саве на Врачару у Београду и израда тендерске документације за извођење радова у ентеријеру храма Св. Саве на Врачару у Београду;

Референце:

Пројекти:

 • рестаурација Бастиона I Југоисточног фронта Гомјег града Београдске тврђаве, фаза II;
 • рестаурација Бастиона II Североисточног фронта Доњег града Београдске тврђаве, фаза II;
 • рестаурацијa и презентацијa остатака ,,Пролома“ Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве;
 • рестаурацијa Фланкирајућег полубастиона Југоисточног фронта горњег града Београдске тврђаве;
 • рестаурацијa две композиције „Играли се коњи врани“ испред главног улаза у Дом Народне скупштине Републике Србије у Београду;
 • реконзервацијa остатака Јужног конака манастира Павловац у селу Кораћица у општини Младеновац;
 • рестаурацијa и презентацијa Касноримске гробнице у селу Брестовик у општини Гроцка;

Стручни, конзерваторски и пројектантски надзор:

 • Дом Народне скупштине Републике Србије у Београду;
 • Музеј историје Југославије у Београду;
 • Црква брвнара у Вранићу;
 • Музеј Вука и Доситеја у Београду;
 • Зграда касарне VII пука у Београду;
 • Зграда амбасаде Републике Турске у Београду;

ОСТАЛО:

Члан Друштва конзерватора Србије;
Говори Енглески језик;
Лиценца одговорног пројектанта 300 G468 08 и
лиценца одговорног извођача радова 400 C885 08

Александар Божовић

виши конзерватор

Година рођења: 1971
Образовање: дипломирани историчар уметности
Радно искуство:

2005-2007 – ЈП „Београдска тврђава“
2007- Завод за заштиту споменика културе града Београда
aleksandar.bozovic@beogradskonasledje.rs

Референце:

Изложбе:

 • Изложба „Меморијали првог светског рата на територији Београда“, реализована 2014. године поводом обележавања 100 година Првог светског рата (аутор изложбе).
 • Изложба „Споменици културе на простору Београдске тврђаве“, реализована 2010. године у оквиру прославе 50-те годишњице од основања Завода за заштиту споменика културе града Београда (коаутор изложбе).
 • Изложба „Мултикултурни Београд – Споменичко наслеђе“, 2011. године (сарадник)
 • Изложба „Српске палате у Трсту“, 2015. године (сарадник)

Елборати за проглашење споменика културе, елаборати

 • Елборати за проглашење споменика културе (Синагога Сукат Шалом, Кућа архитекте Јована Илкића у Београду, Зграда представништва Првог дунавског паробродарског друштва у Београду, Зграда у ул. Ресавска бр. 18. у Београду)
 • Систематска истраживања фондова за израду каталога јавних споменика и спомен обележја на простору града Београда
 • Анализа културног наслеђа: Зграда Првог паробродарског друштва у Београду; Пилони моста краља Александра I у Београду

Предавања:

 • Предавање „Архитекта Момир Коруновић“, у оквиру изложбе „Градитељи – Архитектура у Србији у 19. и 20. веку“, 2011. године
 • Учешће у радионици Belgrade Public Spaces/Yacht Design, International Workshop at Belgrade, која је одржана од 24.09. до 02.10.2016. године у организацији Факултета за уметност и дизајн, Униветрзитета John Naisbitt и Scuole di Architettura AUIC e Design, Politecnico di Milano, са излагањем теме: Пилони моста краља Александра I Карађорђевића у Београду, одржане 25. 09. 2016. године.

Пројекти:

 • Учешће у изради елабората и пројеката за простор Београдске тврђаве (Источно подграђе и црква Ружица, Велико степениште са терасом на Савском шеталишту, Видин капија, Источно подграђе, Дамад Али пашино турбе, Чесма Мехмед паше Соколовића, Мало степениште на Савском шеталишту парка Калемегдан); као и пројеката Кајмакчаланска осматрачница у Пионирском парку, Споменик на месту смрти деспота Стефана Лазаревића, Зграда у Ресавској 18 у Београду.

Остало:

 • Координатор програма издавачке делатности: каталози споменика културе 2013, 2014, 2015, 2016. године

Објављени радови:  

 • Меморијали првог светског рата на територији Београда, студија поводом изложбе одржане у оквиру обележавања 100 година Првог светског рата, 2014.
 • Хероизација народа и појединца – Меморијали првог светског рата на подручју Београда, Часопис Одбрана, специјални прилог 112, 2014.
 • Кућа Марка Стојановића, Париска 15 у Београду, Наслеђе 2009.
 • Црква Ружица у источном подграђу Београдске тврђаве, Наслеђе 2010.
 • Кућа архитекте Јована Илкића у Београду, Наслеђе 2013.
 • Зграда у Ресавској улици број 18 у Београду, Наслеђе 2016.
 • Манастир Фенек, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Манастир Раковица, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Зграда Патријашије, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Народна банка, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Синагога Сукат шалом, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Споменик Победник, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Ратнички дом, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Споменик Вуку Караџићу, Каталог споменика културе, Београд 20

Остало:
Страни језици: енглески, италијански
Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw
члан Друштва конзерватора Србије