каталози 2013


Наслов: Дом Јована Цвијића


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Ирена Сретеновић
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање


Наслов: Кућа породице Вељковић


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Ивана Весковић
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање


Наслов: Кућа пуковника Елезовића


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Ксенија Ћирић
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање


Наслов: Нови археолошки локалитети на територији Сингидунума


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Нела Мићовић
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање


Наслов: Ранчићева кућа


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Нада Живковић
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање


Наслов: Родна кућа војводе Степе Степановића


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Ана Сибиновић
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање


Наслов: Синагога Сукат Шалом


Синагога Сукат ШаломИздавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Александар Божовић
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање


Наслов: Земунска тврђава


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Александра Дабижић
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање


Наслов: Зграда Новог двора


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Саша Михајлов
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање


Наслов: Зграда Старог Двора


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Биљана Мишић
Лектура: Анђелка Ковачевић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Графостил, Крагујевац

преузми PDF издање

СТУДЕНТИ ДЕПАРТМАНА ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

У петак 11. априла 2014. године студенти четврте године Департмана за архитектуру и урбанизам Факултета за градитељски менаџмент Универзитета Унион – Никола Тесла у пратњи професора доц. др Душице Живановић посетили су Завод за заштиту споменика културе града Београда. Том приликом, у оквиру редовног наставног предмета „Заштита градитељског наслеђа“, стручни сарадник Одсека за документацију Саша Михајлов упознала је присутне са документацијом која се образује и чува о културним добрима и важности документовања културног наслеђа. Студентима је презентована документација два културна добра обухватајући све фазе њеног настајања од истраживања за потребе утврђивања за културно добро до рестаураторско-конзерваторских пројеката: Зграда Министарства просвете, споменик културе од великог значаја и Грађанске куће у Кнез Михаиловој улици, споменик културе који се налази у оквиру просторне културно-историјске целине од изузетног значаја „Подручје Кнез Михаилове улице“. Уважавајући напоре професора да се у оквиру редовне факултетске наставе студентима  презентује и приближи споменичко наслеђе, делатност службе заштите и конзерваторске методе, Завод за заштиту споменика културе града Београда настојаће да и у наредном периоду пружи подршку академским програмима.

Сарадња са основном школом „Кнегиња Милица”, општина Нови Београд

У циљу проширења знања ученика нижих разреда основне школе из области народног градитељства, а у склопу наставног предмета Народна традиција, успостављена је сарадња Завода за заштиту споменика културе града Београда и основне школе „Кнегиња Милица” из Новог Београда.

Подударност делатности Завода и наставног програма за други разред основне школе (традиционални начини градње, типови кућа, народни неимари…) у овој области је прилика да се ученици упознају са радом Завода и да им се прикажу и приближе споменици културе који припадају изузетно богатом и разноврсном фонду народног градитељства на територији града Београда.

Сарадња је иницирана одржавањем предавања на тему: „Народно градитељство на територији града Београда“, које је одржала Ана Сибиновић, етнолог конзерватор, дана 03.04.2014. године у сарадњи са Слађаном Милојевић  документаристом  Завода. Ученици су показали изузетно интересовање за ову тему, веома су активно учествовали у разговору, постављали питања и презентовали знање из области нематеријалне и материјалне културне баштине нашег народа.

С тим у вези, очекујемо да своје утиске  након предавања искажу кроз цртеже и писане саставе које ће предати Заводу, за изложбени пано припремљен за њихове радове.