„EUROPEAN HERITAGE DAYS” – „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ”

У оквиру манифестације „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2013” у просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда на Калемегдану, постављена је изложба „ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ” Секције фотографа Друштва конзерватора Србије.

За време трајања манифестације, од 20. До 30 септембра, сваког радног дана од 8 до 16 часова, могуће је видети и презентацију дигиталног зборника радова са конференције „ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ – ПРОБЛЕМИ И МОГУЋНОСТИ ИНТЕГРАТИВНЕ ЗАШТИТЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ, одржане 2012. године у организацији Завода.

Истовремено, стручњаци Завода за заштиту споменика културе града Београда одржаће и гостујућа предавања у другим институцијама:

 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Кнез Михаилова 56/II.

      23. септембра у 19 часова – предавање: „Индустријско наслеђе Београда – Зона уз обалу Дунава”; Предавач: Саша Михаjлов, историчарка уметности – Завод за заштиту споменика културе града Београда.

 ОПШТИНА ЗЕМУН и Туристички центар „Земун”

Магистратски трг 1

            26. септембра, од 11 до 13 часова – видео-презентација са пратећим предавањем о „Ливници Пантелић” у скупштинској сали градске општине Земун. Предавач: арх. Милица Грозданић, Завод за заштиту споменика културе града Београда.