Јавне набавке


ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Усклађени план јавних набавки – 2020. година – Измена 1
Усклађени план јавних набавки – 2020 година – измена 2

План јавних набавки – 2020. година – измена 2
План јавних набавки – 2020. година – измена 1
План јавних набавки – 2020. година
План јавних набавки – 2019. година
План јавних набавки – 2019. година – измена 1
План јавних набавки – 2019. година – измена 2
План јавних набавки – 2019. година – измена 3
План јавних набавки – 2019. година – измена 4
План јавних набавки – 2019. година – измена 5 

 

План јавних набавки – 2018. година
План јавних набавки – 2018. година – измена 1
План јавних набавки – 2018. година – измена 2
План јавних набавки – 2018. година – измена 3

 

План јавних набавки – 2017. година
План јавних набавки – 2017. година измена плана

Измена плана
Измена плана бр 1 29.07.2016.
Измена плана
План јавних набавки – измена плана 2016. октобар
План јавних набавки – измена плана 2016. октобар

 

Јавне набавке 2020. година
Јавне набавке 2019. година
Јавне набавке 2018. година
Јавне набавке 2017. година
Јавне набавке 2016. година
Јавне набавке 2015. година
Јавне набавке 2014. година
Јавне набавке 2013. година