Јавне набавке


ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

План јавних набавки – 2019 година
План јавних набавки – 2019 година – измена 1
План јавних набавки – 2019 година – измена 2
План јавних набавки – 2019 година – измена 3
План јавних набавки – 2019 година – измена 4

 

 

План јавних набавки – 2018 година
План јавних набавки – 2018 година – измена 1
План јавних набавки – 2018 година – измена 2
План јавних набавки – 2018 година – измена 3

 

План јавних набавки – 2017 година
План јавних набавки – 2017 година измена плана

Измена плана
Измена плана бр 1 29.07.2016
Измена плана
План јавних набавки – измена плана 2016 октобар
План јавних набавки – измена плана 2016 октобар

 

Јавне набавке 2019 година
Јавне набавке 2018 година
Јавне набавке 2017 година
Јавне набавке 2016 година
Јавне набавке 2015 година
Јавне набавке 2014 година
Јавне набавке 2013 година