КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ У ОПАСНОСТИ 2010-2012

Земљотрес који је 3. новембра 2010. године погодио Краљево, пред стручњаке је поставио низ нових питања на тему санације архитектонског наслеђа, што поред очувања аутентичних вредности објеката подразумева и обезбеђивање од могућих накнадних оштећења. Апелу за спашавање културног наслеђа у опасности одазвала се Секција архитекта ДКС-а, са петнаест пројектантских тимова из десет завода за заштиту споменика културе, међу којима је био и тим из Завода за заштиту споменика културе града Београда. Сачињени су Пројекти санација и праћенa је њихова реализација; пројекти санације у Краљеву повезују основне постулате заштите културног наслеђа са нужним конструктивним интервенцијама које објекте штите од потенцијалних елементарних непогода, као што су земљотреси. Ангажовањем Завода за заштиту споменика културе града Краљева, искуства на санацији и реконструкцији преточена су у изложбу под називом  “Културно наслеђе у опасности, 2010 – 2012” , у оквиру које су приказани објекти оштећени у земљотресу као и њихово стање две године након спроведеног поступка санације. Међу објектима који су приказани налазе се и они код којих санација још увек није реализована, стога овом приликом скрећемо пажњу на потребу да сви објекти буду обухваћени будућим акцијама.