„Наслеђе“ број XIII

Тринаести број „Наслеђа“ са Музејом ваздухопловства у Сурчину, изузетним остварењем савремене српске архитектуре на насловној страни изашао је из штампе новебра 2012. године. У устаљеним рубрикама часописа ауторски прилози расветљавају бројне теме градитељске прошлости Београда: од различитих историјских и културних слојева Београдске тврђаве и ужег градског језгра до послератног споменичког наслеђа, сарадње службе заштите са високошколским установама и приказа издавачке делатности Завода за заштиту споменика културе града Београда и других институција. По први пут је на свеобухватан начин приказан поступак конзервације и рестаурације зидног сликарства Саборне цркве у Београду.

Journal Heritage XIII

Цена: 1200 динара
САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Капија цара Карла VI у Београду
ИГОР БОРОЗАН, Споменик Карађорђу – симболизам, театрализам и медијско прожимање
СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ, Палата Београдске задруге
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Експресионизам у београдској архитектури (1918–1941)
ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, План Емила Хопеа и Ота Шентала за Котеж Неимар
ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, Константин Коста Главинић – прилози из Историјског архива Београда
СИМОНИДА РКАЛОВИЋ, Хотел „Astoria
САША МИХАЈЛОВ, Дом Савеза набављачких задруга државних службеника
БИЉАНА МИШИЋ, Музеј ваздухопловства у Београду
ВЛАДАНА ПУТНИК, Прилог проучавању развојних токова међуратне стамбене архитектуре Београда
МАРКО МАТЕЈИЋ, Прилог проучавању зграде Генералштаба архитекте Николе Добровића: концепт и искуство простора

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
МИОДРАГ А. ДАБИЖИЋ, Српски дом и школа у Земуну (1822-1907)

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
ЗВОНИМИР ЗЕКОВИЋ, Саборна црква у Београду – конзервација и рестаурација зидног сликарства
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Урбани дизајн, његова улога и значај у чувању и креирању амбијенталних целина

НАСЛЕЂЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКА НАСТАВА
МИРЈАНА РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ, МАРКО НИКОЛИЋ, Предлог ревитализације Уметничке ливнице „Скулптура“

ПРИКАЗИ
ИРИНА СУБОТИЋ, Приказ изложбе: Мултикултурни Београд – Споменичко наслеђе. Изложба о мултикултуралности и интеркултуралности као знамењу
САША МИХАЈЛОВ, Приказ књиге: Биљана Мишић Палата Савезног извршног већа у Новом Београду
ТИЈАНА БОРИЋ, Приказ књиге: Валентина Брдар Иво Куртовић
ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ, Један поглед на изложбу у Музеју примењене уметности-Београд 1918–1941. 

 

упутство за ауторе