Наслов: Кафана “?“

Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Нада Живковић                   Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот    Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака                  Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд

преузми PDF издање

каталози 2011


Наслов: Бајракли џамија


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Хајна Туцић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија:Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа:ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Црква Светог Антуна Падованског


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Хајна Туцић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Споменик Доситеју Обрадовићу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Саша Михајлов
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Манакова кућа


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Ана Сибиновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Народно позориште у Београду


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Биљана Мишић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд<
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Ново гробље у Београду


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Нада Живковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Зграда Патријашије


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Александар Божовић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Археолошки локалитет Пионирски парк


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Нела Мићовић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Робни магазин


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Бојана Ибрајтер Газибара
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Шкаркина вила


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Ксенија Ћирић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

каталози 2010


Наслов: Астрономска опсерваторија


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Саша Михајлов
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање


Наслов: Богородичина црква у Земуну


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Александра Дабижић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Археолошки локалитет Цинцар Јанкова улица


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Нела Мићовић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Чесни дом породице Михајловић


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Нада Живковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Споменик кнезу Михаилу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Ивана Весковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Манастир Раковица


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Александар Божовић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Место предаје кључева 1867. године


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Ненад Жарковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Дом Народне скупштине


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Биљана Мишић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Железничка станица


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Ксенија Ћирић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Земунска гимназија


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Александра Дабижић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

каталози 2009


Наслов: Касноримска гробница у Брестовику


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Зоран Симић
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Чукур чесма


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Ивана Весковић
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић“


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Ксенија Ћирић
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Хотел “Москва“


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр МилицаГрозданић, директор
Аутор текста: Саша Михајлов
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик:Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж:1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Спомен-парк Јајинци


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача:мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Ненад Жарковић
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Кућа породице Карамата


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Александра Дабижић
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Магистрат


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор
Аутор текста: Александра Дабижић
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Манастир Фенек


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор Аутор текста: Александар Божовић
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Универзитетска библиотека “Светозар Марковић“


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор Аутор текста: Саша Михајлов
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа:  ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

 


Наслов: Стара задружна кућа Ранковића у Дражевцу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: мр Милица Грозданић, директор Аутор текста: Ана Сибиновић
Идејни концепт: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић
Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: ЈП “Службени гласник”, Београд
Цена: 50 динара

преузми PDF издање

каталози 2008


Наслов: Кафана “?“


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Нада Живковић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Капетан Мишино здање


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Биљана Мишић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Конак кнегиње Љубице


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Бојана Ибрајтер-Газибара
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање

 


Наслов: Кућа породице Жујовић


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Нада Живковић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање

 


Наслов: Манастир Павловац


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Зоран Симић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Подручје око Доситејевог лицеја


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Хајна Туцић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Саборна црква


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Ирена Сретеновић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Споменик Незнаном јунаку на Авали


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Хајна Туцић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Споменик на месту смрти деспота Стефана Лазаревића


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Биљана Мишић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Топчидер


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Ксенија Ћирић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање

„Наслеђе“ број XII

Дванаести број часописа „Наслеђе“ изашао је из штампе 2011. године и у својим устаљеним рубрикама доноси прилоге посвећене архитектонском, урбанистичком, културолошком и социолошком наслеђу Београда, правном аспекту заштите археолошког наслеђа, чувању и употреби дигиталне фотографије као битном сегменту документације културних добара, као и приказима монографија, зборника радова, изложби, научних симпозијума. Насловна страна приказује вредан пример нестале споменичке баштине, Смиљанићеву кућу у Гроцкој, као апел и позив на очување традиоционалног профаног,
народног неимарства.

Journal Heritage XII

Цена: 1200 динара

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Источно подграђе Београдске тврђаве – истраживања и обнове
ИГОР БОРОЗАН, Естетизирање, театрализација и национализација грађанства: прослава Београдског певачког друштва 1903.
МИОДРАГ ДАБИЖИЋ, Зграде српске школе и обележје о Јоакиму Вујићу
ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Социјални станови Београда у првој половини 20. века
САША МИХАЈЛОВ, Настанак и развој индустријске зоне на десној обали Дунава у Београду од краја 19. до средине 20. века
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Новинарски дом – значајно остварење хрватских архитеката у Београду
ДОБРИВОЈЕ ЕРИЋ, Прва јавна термоелектрична централа у Београду
БИЉАНА МИШИЋ, Евангеличка црква – Битеф театар у Београду
ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, Валериј Владимирович Сташевски (1882–?) у Београду
КСЕНИЈА ЋИРИЋ, Београдски опус словеначког архитекте Лудвига Томорија
ИВАНА ВЕСКОВИЋ, Парк пријатељства у Новом Београду

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
ЂИНА ВРЗИЋ, МИЛИЦА ГРОЗДАНИЋ, Приказ подручја Београдске тврђаве у историјским и урбанистичким плановима као прилог будућим процесима планирања
СНЕЖАНА НЕГОВАНОВИЋ, Дигитална фотографија у фото-документацији културно-историјског наслеђа
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, МИЛИЦА ГРОЗДАНИЋ, Упознавање са стратегијом управљања ризицима по културно наслеђе у случају катастрофа

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
НАДА ЖИВКОВИЋ, Грочанске куће – парадигма времена

ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
МИРОСЛАВ МАТИЋ, Правни аспекти заштите археолошког наслеђа

ПРИКАЗИ
СРЂАН МАРКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Прилог истраживању руске уметности на Балкану: Виктор Ивановић Косик, „Русские краски на балканской палитре – Художественное творчество русских на Балканах (конец XIX – начало XXI века)“
МИЛАН ПРОСЕН, Приказ изложбе „Стари Генералштаб“
МИЛАН ПРОСЕН, Међународни научни симпозијум „Простори памћења: архитектура, баштина, уметност“
ВЛАДАНА ПУТНИК, Вања Панић, „Милан Злоковић: афирмација модернизма“
МИРЈАНА РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ, ИРЕНА КУЛЕТИН ЋУЛАФИЋ, МАРКО НИКОЛИЋ, СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Градитељи. Приказ изложбе радова студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду и серије предавања о градитељима новијег доба
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Зборник радова „Очување градитељског наслеђа – стварно и могуће“