Pređi na Sadržaj

Arhive po mesecima: januar 2012

Putevima zaštite spomenika kulture

Ime autora: Jovan Sekulić
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
Knjiga Putevima zaštite spomenika kulturepredstavlja zbirku objavljenih intervjua i tekstova Jovana Sekulića, osnivača i dugogodišnjeg direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.Svojim stručnim tekstovima, objavljenim tokom rada na zaštiti spomeničkog nasleđa Beograda u mnogim naučnim publikacijama, ali i u časopisim i dnevnim listovima, posebno u kulturnom dodatku lista „Politika“, Sekulić je doprineo informisanju beogradske javnosti o rezultatima rada Zavoda kao i boljem poznavanju vrednosti spomeničke baštine Beograda.

Osim o zaštiti spomeničke baštine u zemlji, sekulić piše i o zaštiti kulturnih dobara srpskog porekla u inostranstvu, pre svega u Mađarskoj, Grčkoj i Tunisu.

Arhitekt Konstantin A. JovanovićIme autora: Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
Cena: tiraž rasprodat


Katalog i izložba posvećeni jednom od najznačajnijih srpskih arhitekata sa kraja 19. i početka 20. veka, predstavljaju pokušaj sagledavanja projektantskog rada Konstantina Jovanovića u Beogradu.Pored izvedenih objekata, katalogom su predstavljeni i neizvedeni radovi kao i srušeni objekti, što daje potpuniju sliku stvaralačkog opusa ovog arhitekte.

Pored javnih zdanja – Palate Narodne banke, Zadužbine Nikole Spasića, projekta za Narodnu skupštinu, predstavljene su i privatne kuće advokata Marka Stojanovića, Koste Milenkovića, Katarine Jovanović i druge.

Svaki od objekata je pored teksta propraćen planovima i fotografijama.

Ruski arhitekti u Beogradu


Ime autora: Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
Cena: tiraž rasprodat


 

Katalogom i izložbom Ruski arhitekti u Beogradupredstavljena su najznačajnija dela ruskih arhitekata emigranata u Beogradu između dva svetska rata.Zahvaljujući njihovom visokom obrazovanju ruski arhitekti su bili angažovani na izgradnji monumentalnih zdanja za potrebe Dvora i države, što im je donelo atribut „državnih arhitekata“.

Katalogom su predstavljeni radovi Nikole Krasnova, Sergeja Smirnova, Vasilija Baumgartena, Viktora Lukomskog, Grigorija Samojlova, Đorđa Kovaljevskog, Romana Verhovskoja, Vasilija Androsova i Valerija Staševskog.

Preuzmi pdf verziju

Velika škola 1808-1813

Publikacije
Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2004
Prema rečima autora ovaj monografski prikaz predstavlja svojevrsni zbir informacija, saznanja i tumačenja o dva objekta Velike škole i njihovim funkcijama kroz duži vremenski period.

Uz likovne i grafičke priloge moguće je približiti vreme Prvog srpskog ustanka, ali i sačuvane objekte sa njihovim urbanim okruženjem.

Poseban akcenat stavljen je na ličnost Ivana Jugovića, idejnog tvorca, osnivača i prvog učitelja Velike škole.

Posebnim poglavljima obrađen je istorijat Velike škole kao prosvetne ustanove, objekti u kojima je bila smeštena, kao i njihovo istorijsko okruženje.

Knjiga je dopunjena registorm ličnosti, mesta, događaja, ustanova i predmeta, kao i bogatom istorijskom fotodokumentacijom.

SPOMENIČKO NASLEĐE STAROG JEZGRA ZEMUNA

autor: Aleksandra Dabižić
godina izdanja: 2006.
SADRŽAJ

1.00 Staro jezgro Zemuna – istorijski razvoj:

1. 10. Početna faza savremenog razvoja Zemuna
1. 20. Postepen rast i oformljavanje Jezgra u drugoj polovini HVIII veka
1. 30. Razvoj Jezgra u toku HIX i na početku HH veka
1. 40. Izgradnja Jezgra u periodu 1918-1966.
1. 50. Stanje zaštite Starog jezgra 1967-2003.
1. 60. Pregled izvora

2.00 Opšte karakteristike arhitektonskog nasleđa Jezgra

3.00 Tipske i stilske odlike arhitektonskih objekata Jezgra

310. Stambene zgrade:
3.11. Prizemnice izdužene osnove sa užom stranom na ulici
3.12. Prizemnice izdužene osnove sa širom stranom na ulici
3.13. Visokoparterne kuće
3.14 Jednospratne stambene i stambeno-poslovne zgrade

3.20. Javni objekti:
3.21. Utvrđenja
3.22. Vojne zgrade
3.23. Upravne zgrade i zgrade javnih ustanova
3.24. Školske zgrade i zgrade prosvetno-kulturne namene
3.25. Zgrade ustanova kulture
3.26. Bolnice
3.27. Privredne zgrade
3.28. Hoteli
3.29. Crkve
3.30. Memorijalni spomenik
3.31. Javni spomenici i skulpture

3.40 Stilska analiza arhitektonskog nasleđa Jezgra

4.00 Gardoš od 1521. do naših dana
4.10. Ambijentalne i arhitektonske vrednosti prostora
4.20. Vizuelne vrednosti prostora
5.00 Začetak i otvaranje prvih šetališta Zemuna:
5.10. Gradski park
5.20. Kej na Dunavu
5.30. Park na Gardošu

6.00 Trgovi u Jezgru

7.00 Katalog arhitektonskih objekata Jezgra

8.00 Istorijski planovi razvoja Jezgra

9.00 Prikazi Jezgra na gravirama

10.00 Stari bunari i urbani mobilijar

11.00Grafički prilozi:
11.10 Plan Beograda- položaj Jezgra
11.20 Karta prostornih potcelina i blokova
11.30 Karta spomenika kulture
11.40 Karta valorizacije prostora
11.50 Karta valorizacije objekata
12.00 Jezgro, danas

Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu

Ime autora: Biljana Mišić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2011.
Monografija „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu” autora istoričara umetnosti Biljane Mišić, stručnog saradnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, posvećena je jednom od najreprezentativnijih ostvarenja posleratne arhitekture Beograda i Jugoslavije. Objekat je predstavljen na sveobuhvatan način, od najranije prošlosti prostora na kojem je podignut, hronologije izgradnje od 1948. do 1961. godine i društvenih okolnosti u kojima je nastajao, preko analize njegovih arhitektonskih i urbanističkih karakteristika, do prikaza enterijera i zbirke umetničkih dela koja se u njemu nalaze. Monografija „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu“ predstavlja izuzetan doprinos proučavanju posleratne arhitekture Srbije i Beograda, potom složenih istorijskih, društveno-političkih i umetničkih pojava u novijoj istoriji.

„Nasleđe“ broj I


Prvi broj časopisa „Nasleđe“ izašao je 1997. godine, predvođen urednikom arhitektom Zoranom Jakovljevićem, autorom vizuelnog identiteta časopisa i autorom idejnog rešenja naslovne strane, sa crtežom zgrade pre i posle restauracije. Vinjete u ovom broju su fragmenti projekata restauracija i rekonstrukcija secesijskih fasada iz dokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Journal Heritage I


Cena: tiraž rasprodat
SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
JOVAN SEKULIĆ, Kumanovska br.5
MARKO POPOVIĆ, Ostaci antičkog Singidunuma u urbanom jezgru savremenog grada
GORDANA GORDIĆ, Znamenite građevine Beograda XIX veka
MIRJANA POPOVIĆ, Stari Beograd – Segment Savske varoši
ALEKSANDRA M. DABIŽIĆ, Staro jezgro Zemuna – Blok između ulica Glavne, Gospodske, Trga pobede i Preradovićeve u prostornoj kulturno-istorijskog celini
SVETLANA NEDIĆ, Prilog proučavanju kuće sveštenika Mihaila M. Popovića u Kursulinoj ulici broj 35
VERA PAVLOVIĆ – LONČARSKI, Prilog proučavanju kuće Dimitrija Krsmanovića
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Prilog proučavanju arhitekture crkveSv. Marka na beogradskom Tašmajdanu

KOZERVATORSKI PRISTUP
MILA VULOVIĆ, Konzervatorski pristup obnovi gornjogradskih bedema beogradskog grada
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Dva primera restauracije fasada
SVETLANA IVANČEVIĆ, Kompleks Ministarstva prosvete, mogućnost revitalizacije

IZGUBLjENA BAŠTINA- IDEJE I TRAGANjA
MIHAJLO MITROVIĆ, Urbana remisija
SVETISLAV VUČENOVIĆ, Pristup graditeljskoj sintezi na Kosančićevom vencu
MILOJKO GORDIĆ, „Sala mira“ u Beogradu
RADOJKA BOŽOVIĆ – LOPIČIĆ, Restitucija „Sale mira“

KRITIČKI OSVRT
BORISLAV STOJKOV, Ambijent kao tema obnove Beograda
ALEKSEJ BRKIĆ, Nevesela sudbina grada

PRILOZI
MARKO POPOVIĆ, Kuća u ulici Cara Dušana 10
SREĆKO STEFANOVIĆ, Silikoni
Sanacioni i konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni u 1996. godini

„Nasleđe broj“ II


Drugi broj „Nasleđa“ izašao je nakon NATO bombardovanja, tako da je u njemu, pored stalnih rubrika objavljen i tekst o arhitekonskim objektima Beograda koji su tokom bombardovanja srušeni ili teško oštećeni. Na naslovnoj strani je predstavljena fasada Starog dvora, kao i detalj kupole. Autor crteža je arhitekta Zoran Jakovljević, urednik časopisa.

Journal Heritage II


Cena: tiraž rasprodat

SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
SVETLANA V. NEDIĆ, Iz istorije Starog dvora
VERA PAVLOVIĆ – LONČARSKI, Prilog poučavanju dela arhitekte Stojana Titelbaha u Beogradu
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Beogradski opus arhitekte Romana Nikolajeviča Verhovskoja (1920-1941)
HRANISLAV MILANOVIĆ, Prilog istraživanju nastanka i razvoja parka Kalemegdan
RADOJKA BOŽOVIĆ – LOPIČIĆ, Marko Popović, Savsko šetalište sa Velikim stepeništem na Kalemegdanu
NADA ŽIVKOVIĆ, Šiljakovac, stare seoske kuće, groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici
GORDANA GORDIĆ, Palata Narodne banke
MILOJKO GORDIĆ, Ukrašavanje zgrade Narodnog parlamenta Kraljevine Jugoslavije

KONZERVATORSKI PRISTUP
VESNA MATOVIĆ, Razgradnja kamena u stubovima Brankovog mosta
LjUBINKO DRAGIĆEVIĆ, Mihailo Ršumović, Primena polimera u restauraciji kamenih površina i izradi novih umetničkih dela
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Projekat restauracije i revitalizacije Barutnog magacina u Gornjem gradu

IZGUBLjENA BAŠTINA
ALEKSANDRA DABIŽIĆ, Serafdska sinagoga u Zemunu
MIODRAG DABIŽIĆ, U Zemunu porušena prizemnica srpske škole iz 1745. godine

PRILOZI
DOBROSAV PAVLOVIĆ, Uticaji istoka i zapada na srpsku građansku arhitekturu XIX veka
SNEŽANA TOŠEVA, Organizacija i rad arhitektonskog odeljenja Ministarstva građevina u periodu između dva svetska rata

KRITIČKI OSVRT
MILORAD H. JEVTIĆ, Tri nove zgrade u zaštićenoj zoni Knez Mihailove ulice
ALEKSEJ BRKIĆ, Nasleđe i dijalektika događaja
IRINA SUBOTIĆ, Tri značajne izložbe iz istorije arhitekture Beograda
VLADIMIR BELOUSOV, Malo poznate stranice ruske arhitekture
Arhitektura Beograda stradala u «vazdušnoj kampanji» NATO snaga

„Nasleđe“ broj III

Treći broj časopisa „Nasleđe“ publikovan je 2001. godine. Na naslovnoj strani, čiji je autor urednik, arhitekta Zoran Jakovljević, predstavljeni su detalji sa Saborne crkve u Beogradu. Vinjete u ovom broju časopisa prikazuju detalje dekorativne obrade prozora, izabrane iz konzervatorskih projekata restauracije i konzervacije beogradskih fasada.

Journal Heritage III


Cena: 700 dinara
SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
MARKO POPOVIĆ, Kralj kapija Beogradske tvrđave
MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ, Heroj pera kao putnik: tipološka geneza javnih i nacionalnih spomenika i Valdecova skulptura Dositeja Obradovića
SVETLANA V. NEDIĆ, O nekim pitanjima izvorne arhitekture Novog dvora
MIODRAG JOVANOVIĆ, Francuski arhitekt Eksper i «ar deko» u Beogradu
GORDANA GORDIĆ, MARKO POPOVIĆ, Dom Narodne skupštine
MILAN PROSEN, Prilog proučavanju beogradskog opusa Grigorija I. Samojlova
DUŠICA ŽIVANOVIĆ, Prilog proučavanju istorije i arhitekture zgrade Kontrolnog odeljenja Ministarstva pošta, telegrafa i telefona u Beogradu
NADA  ŽIVKOVIĆ, Seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici na beogradskom području

KOZERVATORSKI PRISTUP
MILA VULOVIĆ, Sažeta retrospektiva konzervatorsko-restauratorskih aktivnosti na prostoru Beogradske tvrđave
PREDRAG MIŠIĆ, Revitalizacija prostora Sahat kapije
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Fasade Saborne crkve u Beogradu
ALEKSANDAR MALIĆ, ĐORĐE MARINKOVIĆ, Sanacija konstrukcije lukova Saborne crkva u Beogradu
VESNA MATOVIĆ, DRAGAN MILOVANOVIĆ, Stanje peščara u fasadi crkve Sv. Marka
ALEKSANDRA M. DABIŽIĆ, Ruralna arhitektura Starog jezgra Zemuna

IZGUBLjENA BAŠTINA
MILA JEFTOVIĆ, Spomenik Karađorđu Paška Vučetića
MARKO POPOVIĆ, Okružni sud i VII pukovska okružna komanda u Beogradu
BOJAN BOJANIĆ, Kuća Drage Mitričević u Ulici kralja Milana br. 5

PRILOZI
VLADIMIR BELOUSOV, Nasleđe kao ogledalo svetske istorije
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Značaj zaostavština arhitekata za istoriografiju srpskog graditeljstva i službu zaštite
BORISLAV STOJKOV, Kulturno nasleđe kao integrišući faktor Evrope
DRAGAN MILUNOVIĆ, Kratak teorijski uvod u pravnu zaštitu kulturnih dobara

IN MEMORIAM
BRANA MILENKOVIĆ, Pohvala ruci
LjILjANA MILETIĆ-ABRAMOVIĆ, Aleksej Brkić (1922-1999)

Nasleđe broj IV


„Nasleđe“ br. IV izašlo je iz štampe 2002. godine. Na naslovnoj strani, autora arhitekte Zorana Jakovljevića, prikazan je Dom Narodne skupštine, kome su posvećena i prva dva teksta u broju, kao i vinjete, za koje su izabrani detalji iz projektne dokumentacije završnih radova na izgradnji ovog objekta 1935-1936. godine.

Journal Heritage IV

Cena: 700 dinara

 

SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
MARKO POPOVIĆ, Zgrada Narodne skupštine – pravci istraživanja i principi obnove
VERA GRUJIĆ, Nerealizovana fasadna skulptura na Domu Narodne skupštine
MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ, Mit o nacionalnom heroju spasitelju i podizanje spomenika knezu Mihailu M. Obrenoviću III
JELENA TODOROVIĆ, Zastave ilirsko-raspijanske regimente u kontekstu efemernog spektakla
IVANA KOVAČIĆ, Prilog poznavanju arhitektonskog opusa M. Borisavljevića – porodična kuća i vila
BRANISLAV VUČKOVIĆ, Čukur česma – kako je nastao današnji spomenik
ŽARKO VUJOŠEVIĆ, Kunst – und Denkmalschutz u okupiranom Beogradu

KONZERVATORSKI PRISTUP
MILA VULOVIĆ, Osvrt na probleme obnove crkve Sv. Nikole manastira Pavlovac
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Ulica Kneza Miloša u Obrenovcu – čaršija iz XIX veka
ALEKSANDRA DABIŽIĆ, Stanje zaštite prostorne kulturno – istorijske celine Staro jezgro Zemuna i metodi urbane obnove prostornih celina
ADRIJANA ŠKORIĆ, Rekonstrukcija severne fasade Srpskog doma u Sremskoj Mitrovici

ISKUSTVA
VLADIMIR BELOUSOV, Rekonstrukcija gradova – mit i stvarnost

PRIKAZI
LjUBINKO M. DRAGIĆEVIĆ, Bogatstvo sadržaja Srbinovićevih mozaika u kruševačkom hramu umetnosti
SVETISLAV VUČENOVIĆ, Osvrt na knjigu Jovana Sekulića «Putevima zaštite spomenika kulture»
JOVAN SEKULIĆ, Povodom najnovije knjige Vladimira Brguljana «Izvori spomeničkog prava u Jugoslaviji»