Београдска тврђава

 

Име аутора: Марко Поповић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Републички завод за заштиту споменика културе
Место и година издања: Београд 1995

Књига Београдска тврђава представља сажету историју утврђења од оснивања античког Сингидунума, преко словенског Београда до улоге Београдске тврђаве у 19. и 20. веку.Њен вишевековни развој сагледан је кроз бројне сачуване историјске изворе и резултате археолошких истраживања.

Посебан акценат је стављен на проучавање развојних токова фортификација у ширим, европским, оквирима и то од античког утврђеног логора – каструма, преко утврђења седњовековног града, до савремене бастионе артиљеријске тврђаве.

Књига је штампана на српском и енглеском језику.

Зграда Министарства просвете

Име аутора: Милојко Гордић
Издавач: Вукова задужбина и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1996
Тираж распродат
Књига Зграда Минисатрства просветеје монографски приказ једне од најстаријих српских институција.На седамдесетак страна књиге аутор нас упознаје са историјом зграде, која је подигнута као приватна кућа, али је готово увек служила јавним потребама – од Конзулата Руске Царевине, преко Дома српске ратне сирочади до канцеларије Минисарства просвете.Посебна поглавља посвећена су архитектури, унутрашњем уређењу зграде и раду Драгутина Инкиострија на сликаним декорацијама. Свако поглавље прате прилози у виду планова, свремене и историјске фотографије и историјских докумената.

Путевима заштите споменика културе

Име аутора: Јован Секулић
Издавач: Народна библиотека Србије и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2001
Књига Путевима заштите споменика културепредставља збирку објављених интервјуа и текстова Јована Секулића, оснивача и дугогодишњег директора Завода за заштиту споменика културе града Београда.Својим стручним текстовима, објављеним током рада на заштити споменичког наслеђа Београда у многим научним публикацијама, али и у часописим и дневним листовима, посебно у културном додатку листа „Политика“, Секулић је допринео информисању београдске јавности о резултатима рада Завода као и бољем познавању вредности споменичке баштине Београда.

Осим о заштити споменичке баштине у земљи, секулић пише и о заштити културних добара српског порекла у иностранству, пре свега у Мађарској, Грчкој и Тунису.

Aрхитект Константин А. ЈовановићИме аутора: Гордана Гордић и Вера Павловић Лончарски
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2001
Цена: тираж распродат


Каталог и изложба посвећени једном од најзначајнијих српских архитеката са краја 19. и почетка 20. века, представљају покушај сагледавања пројектантског рада Константина Јовановића у Београду.Поред изведених објеката, каталогом су представљени и неизведени радови као и срушени објекти, што даје потпунију слику стваралачког опуса овог архитекте.

Поред јавних здања – Палате Народне банке, Задужбине Николе Спасића, пројекта за Народну скупштину, представљене су и приватне куће адвоката Марка Стојановића, Косте Миленковића, Катарине Јовановић и друге.

Сваки од објеката је поред текста пропраћен плановима и фотографијама.

Руски архитекти у Београду


Име аутора: Гордана Гордић и Вера Павловић Лончарски
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2001
Цена: тираж распродат


 

Каталогом и изложбом Руски архитекти у Београдупредстављена су најзначајнија дела руских архитеката емиграната у Београду између два светска рата.Захваљујући њиховом високом образовању руски архитекти су били ангажовани на изградњи монументалних здања за потребе Двора и државе, што им је донело атрибут „државних архитеката“.

Каталогом су представљени радови Николе Краснова, Сергеја Смирнова, Василија Баумгартена, Виктора Лукомског, Григорија Самојлова, Ђорђа Коваљевског, Романа Верховскоја, Василија Андросова и Валерија Сташевског.

Преузми пдф верзију

Велика школа 1808-1813

Публикације
Име аутора: Милојко Гордић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2004
Према речима аутора овај монографски приказ представља својеврсни збир информација, сазнања и тумачења о два објекта Велике школе и њиховим функцијама кроз дужи временски период.

Уз ликовне и графичке прилоге могуће је приближити време Првог српског устанка, али и сачуване објекте са њиховим урбаним окружењем.

Посебан акценат стављен је на личност Ивана Југовића, идејног творца, оснивача и првог учитеља Велике школе.

Посебним поглављима обрађен је историјат Велике школе као просветне установе, објекти у којима је била смештена, као и њихово историјско окружење.

Књига је допуњена регисторм личности, места, догађаја, установа и предмета, као и богатом историјском фотодокументацијом.

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА

аутор: Александра Дабижић
година издања: 2006.
САДРЖАЈ

1.00 Старо језгро Земуна – историјски развој:

1. 10. Почетна фаза савременог развоја Земуна
1. 20. Постепен раст и оформљавање Језгра у другој половини ХVIII века
1. 30. Развој Језгра у току ХIX и на почетку ХХ века
1. 40. Изградња Језгра у периоду 1918-1966.
1. 50. Стање заштите Старог језгра 1967-2003.
1. 60. Преглед извора

2.00 Опште карактеристике архитектонског наслеђа Језгра

3.00 Типске и стилске одлике архитектонских објеката Језгра

310. Стамбене зграде:
3.11. Приземнице издужене основе са ужом страном на улици
3.12. Приземнице издужене основе са широм страном на улици
3.13. Високопартерне куће
3.14 Једноспратне стамбене и стамбено-пословне зграде

3.20. Јавни објекти:
3.21. Утврђења
3.22. Војне зграде
3.23. Управне зграде и зграде јавних установа
3.24. Школске зграде и зграде просветно-културне намене
3.25. Зграде установа културе
3.26. Болнице
3.27. Привредне зграде
3.28. Хотели
3.29. Цркве
3.30. Меморијални споменик
3.31. Јавни споменици и скулптуре

3.40 Стилска анализа архитектонског наслеђа Језгра

4.00 Гардош од 1521. до наших дана
4.10. Амбијенталне и архитектонске вредности простора
4.20. Визуелне вредности простора
5.00 Зачетак и отварање првих шеталишта Земуна:
5.10. Градски парк
5.20. Кеј на Дунаву
5.30. Парк на Гардошу

6.00 Тргови у Језгру

7.00 Каталог архитектонских објеката Језгра

8.00 Историјски планови развоја Језгра

9.00 Прикази Језгра на гравирама

10.00 Стари бунари и урбани мобилијар

11.00Графички прилози:
11.10 План Београда- положај Језгра
11.20 Карта просторних потцелина и блокова
11.30 Карта споменика културе
11.40 Карта валоризације простора
11.50 Карта валоризације објеката
12.00 Језгро, данас

Палата Савезног извршног већа у Новом Београду

Име аутора: Биљана Мишић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2011.
Монографија „Палата Савезног извршног већа у Новом Београду” аутора историчара уметности Биљане Мишић, стручног сарадника Завода за заштиту споменика културе града Београда, посвећена је једном од најрепрезентативнијих остварења послератне архитектуре Београда и Југославије. Објекат је представљен на свеобухватан начин, од најраније прошлости простора на којем је подигнут, хронологије изградње од 1948. до 1961. године и друштвених околности у којима је настајао, преко анализе његових архитектонских и урбанистичких карактеристика, до приказа ентеријера и збирке уметничких дела која се у њему налазе. Монографија „Палата Савезног извршног већа у Новом Београду“ представља изузетан допринос проучавању послератне архитектуре Србије и Београда, потом сложених историјских, друштвено-политичких и уметничких појава у новијој историји.

„Наслеђе“ број I


Први број часописа „Наслеђе“ изашао је 1997. године, предвођен уредником архитектом Зораном Јаковљевићем, аутором визуелног идентитета часописа и аутором идејног решења насловне стране, са цртежом зграде пре и после рестаурације. Вињете у овом броју су фрагменти пројеката рестаурација и реконструкција сецесијских фасада из документације Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Journal Heritage


Цена: тираж распродат
САДРЖАЈ:

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
ЈОВАН СЕКУЛИЋ, Кумановска бр.5
МАРКО ПОПОВИЋ, Остаци античког Сингидунума у урбаном језгру савременог града
ГОРДАНА ГОРДИЋ, Знамените грађевине Београда XIX века
МИРЈАНА ПОПОВИЋ, Стари Београд – Сегмент Савске вароши
АЛЕКСАНДРА М. ДАБИЖИЋ, Старо језгро Земуна – Блок између улица Главне, Господске, Трга победе и Прерадовићеве у просторној културно-историјског целини
СВЕТЛАНА НЕДИЋ, Прилог проучавању куће свештеника Михаила М. Поповића у Курсулиној улици број 35
ВЕРА ПАВЛОВИЋ – ЛОНЧАРСКИ, Прилог проучавању куће Димитрија Крсмановића
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Прилог проучавању архитектуре црквеСв. Марка на београдском Ташмајдану

КОЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
МИЛА ВУЛОВИЋ, Конзерваторски приступ обнови горњоградских бедема београдског града
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Два примера рестаурације фасада
СВЕТЛАНА ИВАНЧЕВИЋ, Комплекс Министарства просвете, могућност ревитализације

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА- ИДЕЈЕ И ТРАГАЊА
МИХАЈЛО МИТРОВИЋ, Урбана ремисија
СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ, Приступ градитељској синтези на Косанчићевом венцу
МИЛОЈКО ГОРДИЋ, „Сала мира“ у Београду
РАДОЈКА БОЖОВИЋ – ЛОПИЧИЋ, Реституција „Сале мира“

КРИТИЧКИ ОСВРТ
БОРИСЛАВ СТОЈКОВ, Амбијент као тема обнове Београда
АЛЕКСЕЈ БРКИЋ, Невесела судбина града

ПРИЛОЗИ
МАРКО ПОПОВИЋ, Кућа у улици Цара Душана 10
СРЕЋКО СТЕФАНОВИЋ, Силикони
Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови изведени у 1996. години

„Наслеђе број“ II


Други броj „Наслеђа“ изашао је након НАТО бомбардовања, тако да је у њему, поред сталних рубрика објављен и текст о архитеконским објектима Београда који су током бомбардовања срушени или тешко оштећени. На насловној страни је представљена фасада Старог двора, као и детаљ куполе. Аутор цртежа је архитекта Зоран Јаковљевић, уредник часописа.

Journal Heritage II


Цена: тираж распродат

САДРЖАЈ:

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ, Из историје Старог двора
ВЕРА ПАВЛОВИЋ – ЛОНЧАРСКИ, Прилог поучавању дела архитекте Стојана Тителбаха у Београду
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Београдски опус архитекте Романа Николајевича Верховскоја (1920-1941)
ХРАНИСЛАВ МИЛАНОВИЋ, Прилог истраживању настанка и развоја парка Калемегдан
РАДОЈКА БОЖОВИЋ – ЛОПИЧИЋ, Марко Поповић, Савско шеталиште са Великим степеништем на Калемегдану
НАДА ЖИВКОВИЋ, Шиљаковац, старе сеоске куће, гробља и појединачни надгробни споменици
ГОРДАНА ГОРДИЋ, Палата Народне банке
МИЛОЈКО ГОРДИЋ, Украшавање зграде Народног парламента Краљевине Југославије

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
ВЕСНА МАТОВИЋ, Разградња камена у стубовима Бранковог моста
ЉУБИНКО ДРАГИЋЕВИЋ, Михаило Ршумовић, Примена полимера у рестаурацији камених површина и изради нових уметничких дела
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Пројекат рестаурације и ревитализације Барутног магацина у Горњем граду

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
АЛЕКСАНДРА ДАБИЖИЋ, Серафдска синагога у Земуну
МИОДРАГ ДАБИЖИЋ, У Земуну порушена приземница српске школе из 1745. године

ПРИЛОЗИ
ДОБРОСАВ ПАВЛОВИЋ, Утицаји истока и запада на српску грађанску архитектуру XIX века
СНЕЖАНА ТОШЕВА, Организација и рад архитектонског одељења Министарства грађевина у периоду између два светска рата

КРИТИЧКИ ОСВРТ
МИЛОРАД Х. ЈЕВТИЋ, Три нове зграде у заштићеној зони Кнез Михаилове улице
АЛЕКСЕЈ БРКИЋ, Наслеђе и дијалектика догађаја
ИРИНА СУБОТИЋ, Три значајне изложбе из историје архитектуре Београда
ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ, Мало познате странице руске архитектуре
Архитектура Београда страдала у «ваздушној кампањи» НАТО снага