Каталог непокретних културних добара

   Каталог непокретних културних добара


 

 

 

 

 

Издавач:

Завод за заштиту споменика културе града Београда

За издавача:

мр Милица Грозданић, директор

Израда пројекта:

Стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда

 

Извођење радова на културним добрима

2008

Стара основна школа у Бождаревцу , Oпштина Барајево – рестаурација
Стара кућа породице Милетић у Вреоцима, Општина Лазаревац – припрема за дислокацију
Манастир Фенек – црква свете Петке
Капела породице Спирта на Земунском гробљу

2. фаза санације и рестаурације
Споменик на месту страдања деспота Стефана Лазаревића

Рестаурација
Спомен чесма Црквенац у Младеновцу

Санација, рестаурација и уређење
Јеврејско гробље у Лединама

Санација и уређење
2004

 

Радови на културним добрима изведени 2004. године

 

Конзерваторско- рестаураторски пројекти

(2004)

Београдска тврђава

Јавни споменици и знаменита места

Градска архитектура

(2005)

Београдска тврђава

Сакрална архитектура

Објекти народног градитељства

Градска архитектура

(2006)

Градска архитектура

Београдска тврђава

(2007)
Градска архитектура

Сакрална архитектура

Објекти народног градитељства

(2008)

Београдска тврђава

Градска архитектура

Остали конзерваторско-рестаураторски пројекти

Сакрална архитектура

Истраживања

(2004)

 •  Истраживање фонда Општине града Београда у Архиву града Београда и посебних фондова Архива Србије и Архива Србије и Црне Горе

Систематско истраживање

 • Заштитна археолошка ископавања Окретнице у Рајићевој улици
 • Археолошка и архитектонска истраживања комплекса Сахат капије

(2005)

 • Прелиминарна сондажна археолошка ископавања

1. Археолошки локалитет Плавиначки Поток, насеље Ритопек, Општина Гроцка
2. Археолошки локалитет Равнице-насеље Лесковац, општина Лазаревац
3. Археолошки локалитет Црквине – насеље Стублине, општина Обреновац

 • Систематска археолошка ископавања и архитектонска истраживања

1. Београдска тврђава – Сектор Југоисточног бедема Горњег града између Сахат капије и „Пролома“
2. Манастир Кастаљан – завршна археолошка истраживања

 • Систематска истраживања фондова

Истраживање фонда Општине града Београда у Архиву града Београда и посебних фондова Архива Србије и Архива Југославијe

(2006)

 • Aрхеолошка ископавања на простору блока између улица Тадеуша Кошћушка, Цинцар Јанка, Цара Уроша и Узун Миркове
 • Заштитна  археолошка ископавања у Цинцар Јанковој  улици

(2008)

 • Локалитет  СТАРИ МАНАСТИР РАКОВИЦА,  село Раковица, општина Вождовац
 • Археолошка  истраживања локалитета  Црквине -Стублине код  Обреновца, кампања 2008. године
 • Истраживање и валоризација јавних простора у Београду

Успон Београда 2

Име аутора: Миливоје М. Костић, приредиле: Олга Латинчић и Гордана Гордић
Издавач: Историјски архив Београда и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1994
Цена: тираж распродат
Књига Успон Београдаје својеврсна збирка прича о банкарима, трговцима и занатлијама Београда из друге половине 19. и са почетка 20. века.Садржи 54 биографије значајних привредних личности, које је сакупио и обрадио Миливоје М. Костић, такође трговац и банкар.У овим биографијама могу се наћи подаци о пореклу, породицама и заслугама београдких добротвора – подизању задужбина и споменика, оснивању хуманитарних фондова.

Књига је допуњена и Регистром имена, фотодокументацијом пословних зграда и породичних кућа и списком улица и тргова са подацима о настанку и променама назива.