Александра Врзић

архитекта млађи стучни сарадник

Година рођења: 1981.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
aleksandra.vrzic@beogradskonasledje.rs

 

 

Радно искуство:

 • Од 2011. године Завод за заштиту споменика културе града Београда

Пројекти:

 • Пројекат текућег одржавања згарде Завода за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град бр.14, Београд, 2018. година, одговорни пројектант (изведено)
 • Идејни пројекат санације и рестаурације објекта Школског павиљона астрономске опсерваторије, Волгина бр.7, Београд, 2017. година, одговорни пројектант
 • Пројекат рестаурације фасада зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град бр.14, Београд, 2016. година, главни и одговорни пројектант
 • Пројекат рестаурације и реконструкције фасада објеката Кнез Михаилова бр.20 и Чика Љубина бр.9, Београд, 2016. година, пројектант сарадник
 • Пројекат рестаурације уличних фасада стамбено – пословног објекта на углу улица Цара Уроша бр.19 и Господар Јевремове бр.6 у Београду, година, главни и одговорни пројектант (изведено)
 • Пројекат рестаурације фасада објекта руског архитекте Григорија Самојлова у Доситејевој бр.43 у Београду, 2015. година, главни и одговорни пројектант (изведено)
 • Идејно решење реконструкције Цветног трга у Београду, 2014. године, пројектант
 • Пројекат рестаурације фасада објекта дечије болнице у Гундулићевој бр.33 у Земуну, 2013. година, пројектант сарадник
 • Идејно решења уређења комплекса споменика деспота Стефана Лазаревића у Црквинама, 2013. година, пројектант сарадник
 • Пројекат рестаурације фасада објекта у Балканској бр.7 у Београду, 2012. година, пројектант сарадник
 • Рестаурацијa и презентацијa остатака ,,Пролома“ Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве, 2012. године, пројектант сарадник

 


 

Надзори (одабрано):

 • Рсконструкција улазног пункта Музеја историје Југославије, Мике Јанковића бр.6
 • Рестаурација фасада и куполе објекта на углу улица Поп Лукине бр.6 и Фрушкогорске бр.1
 • Рестаурација фасада објекта у улици Задарска бр.2
 • Рестаурација фасада објекта на углу улица Задарска бр.1 и Косанчићев венац бр.2
 • Рестаурација фасада објекта у Доситејевој бр.43 на Гундулићевом венцу
 • Централни дом Војске Србије, Француска бр.2, конзерваторски надзор над извођењем радова на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације
 • Реконструкција парка – сквера између улица Венизелосове, Војводе Добрњца и Цариградске
 • Рестаурација објекта Клинике за урологију Клиничког центра Србије у Ресавској бр.51

Остало:

 • Анализа јавних споменика и спомен обележја на територији града Београда, општине Стари Град, Врачар и Савски венац
 • Архитектонски факултет универзитета у Београду: PaPs – Public Art & Public Space, Интердисциплинарни пројекат уметничког дизајна урбаних јавних простора: Експертска студија просторне провере ужег градског језгра Ужица за потребе уметничке продукције у јавном простору, 2006 – 2007
 • Архитектонски факултет универзитета у Београду: PaPs – Public Art & Public Space и стручни тим општине Стари Град, Међународни интердисциплинарни пројекат уметничког дизајна урбаних јавних простора: Просторна ревизија Сремске улице у Београду, 2006 – 2007

Чланство у професионалним удружењима:

 • Члан Друштва конзерватора Србије
 • Члан Инжењерске коморе Србије

Лиценце:

 • Лиценца одговорног пројектанта

Језик:            

 • Енглески