Ивана Весковић

историчар уметности, стручни сарадник
Година рођења: 1977
Образовање: 2004. дипломирани историчар уметности
ivana.veskovic@beogradskonasledje.rs

Радно искуство: 

Од 2006. запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда на пословима истраживања, валоризације, припреме елабората за потребе утврђивања културних добара  и других послова у оквиру Центра за истраживање и валоризацију

Референце:

Објављени радови:

 • „Кућа Арчибалда Рајса“, каталог непокретних културних добара ЗЗЗСКГБ, 2014.
 • „Кућа породице Вељковић“, каталог непокретних културних добара ЗЗЗСКГБ, 2013.
 • „Дом Јеврема Грујића“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2012.
 •  „Српска енциклопедија“, група аутора Завод за уџбенике, 2012
 • „Парк Пријатељства“, Наслеђе XII, Београд, 2011.
 • „Београдски странци: прича о космполитизму и енергији града који траје“, коаутор, издавач ТОБ, приредила Весна Алексић, 2010.
 • Сарадник на припреми CD каталога „Непокретна културна добра на подручју града Београда“, Београд, 2010
 • Туристички водич „Шетња кроз Антички Сингидунум“ – сарадник на публикацији, приредила Весна Алексић, ТОБ, 2010.
 • „Споменик кнезу Михаилу“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2010.
 • „Чукур чесма“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2009.

Изложбе:

 • Изложба „Скривено благо Јеврема Грујића“, 2014.
 • Изложба „Мултикултурни Београд – споменичко наслеђе“- сарадник, 2011.
 • Изложба „Некад и сад-из истог угла“, стручно вођење кроз изложбу, 2008.

Предавања, стручна вођења:

 • Предавање о споменику културе „Дом Јеврема Грујића“ у оквиру представљања Завода за заштиту споменика културе града Београда на изложби „Скривено благо Јеврема Грујића“, Дом војске, 2014.
 • Предавање о „Архитекти Браниславу Којић“, 2011.

Конференције:

 • 2010-2013 Учешће на конференцијама Завода за заштиту споменика културе града Београда– члан организационог одбора: Очување градитељског наслеђа – Стварно и могуће“ (2010); „Наслеђе и дијалог“, (2011); „Индустријско наслеђе/проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације“ (2012); „Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и управљања“ (2013).

Пројекти

 • 2012-2014. Учешће на Пројекту Европске комисије Љубљански процес II-Рехабилитација културног наслеђа Југоисточне Европе

Награде

 • Годишња награда Друштва конзерватора Србије додељена 2015. године, за Успешно изведен свеобухватан рад на истраживању, документовању, валоризовању и популаризацији Дома Јеврема Грујића у Београду као допринос континуитету рада на одређеном културном добру у циљу формирања приватног музеја