Зоран Туцић

архитекта-конзерватор, виши стручни сарадник

Година рођења: 1961.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
Радно искуство:
20 година рада на пословима архитекте-конзерватора
Референце:

Сектор Београдске тврђаве:
• Идејно решење Пројекта рестаурације унутрашње Стамбол капије
• Идејно решење Пројекта рестаурације Казаматиране батерије ЈИ фронта
• Идејно решење Пројекта уређења Великог равелина
• Идејно решење Пројекта ревитализације терапијената у рову ЈИ фронта
• Пројекат рестаурације фасаде унутрашње Стамбол капије
• Пројекти уређења простора Великог барутног магацина
• Вођење конзерваторског надзора радова на разним објектима БТ
Сакрални објекти:
• Израда услова за предузимање мера техничке заштите за разне објекте
• Вођење конзерваторског надзора радова на разним објектима (Спомен-костурница у Рогачи, Манастир Фенек, Бајракли џамија ….)
• Јавни споменици и спомен-обележја (услови и надзор)
• Сарадња на изради услова за објекте профане архитектуре
• Сарадња на припреми и реализацији изложби у Заводу
Остало:
• Говори енглески и руски језик

Лиценце :
Лиценца за одговорног пројектанта
Лиценца за одговорног извођача радова