Татјана Виденовић

Виши стручни сарадник
Година рођења: 1965.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство

– Од 1995. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда.

 

– Пројектни биро “Корак“,1992/93
– ДП “Расадници“, 1991/92
– Институт за водопривреду “Јарослав Черни“, 1990/91
– Архитектонски факултет у Београду, Одељење за сарадњу са привредом, 1989/90

Као архитекта конзерватор, виши стручни сарадник ради на проучавању, истраживању и заштити градитељског наслеђа Београда, његовој презентацији и афирмацији. Врши израду: пројектне документације, елабората и мера техничке заштите за очување и одржање споменичког наслеђа, прати и контролише извођење контерваторско-рестаураторских радова на објектима у оквиру заштићених просторно културно-историјских целина на подручју града Београда и др.

Референце (избор):

Пројекти (избор):

– Главни пројекат рестаурације фасада објекта сликара Ђорђа Крстића, Змај Јовина бр. 35
– Главни пројекат рестаурације фасаде куће Бранислава Којића, Косанчићев венац бр. 6
– Главни пројекат рестаурације зграде “Робни магазин“, Краља Петра бр. 16
– Главни пројекат рестаурације фасада објекта, Кнез Михаилова бр. 20
– Главни пројекат рестаурације фасада објекта, Кнез Михаилова бр. 48
– Главни пројекат рестаурације фасада зграде “Смедеревске банке“, Теразије бр. 39
– Главни пројекат рестаурације фасаде зграде Старог двора, Драгослава Јовановића бр. 2
– Главни пројекат рестаурације фасада зграде “Палата Зора“, Чика Љубина бр.19
– Пројекат рестаурације фасада објекта и партерног уређења парцеле објекта Музеј Вука и Доситеја, Господар Јевремова бр. 21
– Пројекат реконструкције и рестаурације фасада зграде Новог двора, Андрићев венац  бр. 1
– Пројекат рестаурације фасада објекта Зграде Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33
– Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на ентеријеру Свечане сале зграде Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33
– Пројекат рестаурације фасада Зграде пуковника Елезовића, Његошева бр. 20,
– Пројекат рестаурације фасада Куће Луке Ћеловића, Краљевића Марка бр.1
– Пројекат рестаурације фасада Дом Јеврема Грујића, Светогорска 17
– Пројекат рестаурације фасада Официрске задруге, Масарикова 4

 

Надзор (избор):

– Рестаурација фасада зграде Старог двора, Драгослава Јовановића бр. 2
– Ревитализација фасада зграде Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19
– Рестаурација фасада објекта Зграде Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33
– Конзерваторско-рестаураторски радови на ентеријеру Свечане сале зграде Генералштаба,           Кнеза Милоша бр. 33
– Рестаурација фасада објекта и партерног уређења парцеле објекта Музеј Вука и Доситеја,      Господар Јевремова бр. 21
– “Београдска општина“- Југословенска кинотека, Узун Миркова бр.1 Реконструкција, адаптација и санација Манакове куће, Гаврила Принципа 5
–  Декоративно осветљење Капетан Мишиног здања, Студентски трг 1
–  Декоративно осветљење Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13
–  Декоративно осветљење Конака кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
– Декоративно осветљење цркве Св. Антуна Падованског, Брегалничка 14

 

Учешће:

– “Љубљански процес II“, рехабилитација заједничког наслеђа, Дом Јеврема Грујића, 2011-2014.г.
– Члан  жирија за подизање спомен обележја у Абердаревој улици бр.1, 2013.г.
– Члан жирија за изградњу Градске галерије на Косанчићевом венцу 27, 2016.г.
– Члан више Градских комисија за израду Правилника на нивоу града Београда
– Члан Градске комисије за декоративно и функционално осветљење града Београда

 

Изложбе:

– Аутор изложбе “Стари Генералштаб“ (Павиљон Цвијете Зузорић, 2010.г.)
– Аутор каталога“Стари Генералштаб“, 2010.г.
– Излагала на Салону Архитектуре 1997. и  2010.г.

 

Награде:

– Добитник Годишње награде Друштва конзерватора Србије 2011.г. за радове на заштити градитељског наслеђа за радове на ентеријеру Ратне сале у згради Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33 у Београду.

 

Чланство:

– Инжењерска комора Србије, Друштво конзерватора Србије

 

Лиценце:

– Одговорног пројектанта и одговорног извођача радова