Ана Сибиновић

етнолог стручни сарадник

ana-sibinovicГодина рођења: 1976.године
Образовање: дипломирани етнолог/антрополог

Радно искуство:

 • од 2008. Запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда    Секретар редакције Наслеђа од XII броја
  ana.sibinovic@beogradskonasledje.rs

Референце:
Објављени радови

 • Надгробни споменик Милисава Чамџије, серија каталога споменика културе, 2016.год.
 • Прилог проучавању шумадијске куће на примеру куће Миловановића у Великом Борку, Гласник ДКС 39, у сарадњи са Р. Мрљешом
 • О народном градитељству са основцима Београда, Гласник ДКС 39
 • Јанићева кафана, серија каталога споменика културе, 2015.год.
 • Кућа породице Радосављевић са помоћним објектима у Младеновцу, Наслеђе XVI, 2015.год
 • сарадња са основним школама на територији свих београдских општина у циљу едукације основаца о споменичкој баштини Београда у оквиру пројекта „Наслеђе за децу“, од 2014. године
 • учешће у манифестацији Дани европске баштине 2014. године
 • Споменик палим ратницима 1912 – 1918. у Младеновцу, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2014.
 • Стара породична кућа Аћимовића у Прогару, Наслеђе XIV, 2013.
 • Родна кућа војводе Степе Степановића, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2013.
 • Измештање гробља у Вреоцима на новоформирано гробље „ Лазаревац 2” у Шопићу, у сарадњи са Н.Живковић,З.Симић,З.Туцић, Гласник ДКС 37, 2012.
 • Манакова кућа, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2011.
 • Модел заштите и ревиталитације на подручју угроженом угљенокопом на територији београдске општине Лазаревац, Зборник радова IV Регионалне конференције о интегративној заштити, Бања Лука 2009.
 • Јањићеве механе у Остружници, Рад секције етнолога у 2009. год, Извештај са скуппштине у Неготину, Гласник ДКС 34
 • Стара задружна кућа Ранковића у Дражевцу, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2009.
 • “Наслеђе и дијалог“- сарадња на припреми ЦД-а и одржавању стручне конференције

Изложбе:

 • Изложба „Мултикултурни Београд – споменичко наслеђе“ сарадник на изложби
 • Изложба „ Споменици културе виђени очима деце“ – аутор изложбе

Чланство у струковним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије – секретар Секције етнолога од 2008. године
 • Икомос Србија

Остало:

познавање енглеског и руског језика