Оливера Петровић

просторни планер, млађи стручни сарадник

Година рођења: 1966
Образовање: дипломирани просторни планер
Радно искуство:

 

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда – 15 година
Учешће на следећим пословима:
• Израда пројекта реконструкције и рестаурације фасада (техничко снимање, израда планова, разрада детаља)
• Израда пројеката статичке санације и конзервације споменика културе
• Израда услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добра која уживају статус претходне заштите и мере њихове заштите за потребе регулационих планова и планова детаљне регулације Референце:
Израда пројекта реконструкције и рестаурације фасада:
• Зграда Владе Србије, Кнеза Милоша 22
• Зграда Техничког факултета, Булевар револуције 73
• Зграда Генералштаба, Кнеза Милоша 33
• Зграда Старог двора, Драгослава Јовановића 2
• Зграда Новог двора, Андрићев венац 1
• Кућа Бранислава Којића, Задарска 6
• Николајевска црква у Земуну, Његошева 43
• Кућа браће Николић, Његошева 11
• Зграда Београдске општине, Узун Миркова 1
• Зграда Патријаршије, Кнеза Сине Марковића 6
Израда услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добра која уживају статус претходне и мере њихове заштите на простору обухвата:
• Регулациони план дела централне зоне – просторна целина општине Врачар
• Регулациони план дела централне зоне уз улицу Народни Фронт
• Програм плана детљне регулације подручја „Kосанчићев венац“
Остало:
• Рад на изложбама и манифестацијама: (изложба зграде Старог двора у Скупштини град)
• Рад на часопису „Наслеђе“
• Пројекат ревитализације просторне културно – историјске целине Топчидер