Невенка Новаковић

архитекта, стручни сарадник

Година рођења: 1980.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
nevenka.novakovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:

 

 • Од 2006. Запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
 • Од 2002. године, као студент, радила као спољни сарадник Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд.

Као одговорни пројектант ради на изради конзерваторско-рестаураторских пројеката, студија, анализа, надзора над извођењем радова на Београдској тврђави. Бави се истраживањем компатибилних материјала који се примењују у конзервацији, усавршава се у области конзервације камена. Залаже се за мултидисциплинарност у раду и повезивање релевантних стручњака и институција. Учествује у међународним тематским скуповима и форумима.

Докторанткиња на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, студијски програм геологија, ужа област петрологија.

Референце:

 • Пројекат реконструкције, рестаурације и презентације чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави
 • Пројекат реконструкције и рестаурације Дамад Али-пашиног турбета на Београдској тврђави
 • Пројекат конзервације остатака римске капије и куле и пројекат ентеријера Римске дворане у Библиотеци града Београда
 • Пројекат рекомпозиције комплекса цркве Ружице и капеле Свете Петке
 • Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије
 • Пројекат ревитализације Мале барутане на Горњем граду Београдске тврђаве
 • Пројекат конзервације Североисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве
 • Пројекат конзервације Североисточног бедема Доњег града Београдске тврђаве
 • Елаборат истраживачких радова на простору Видин капији на Београдској тврђави
 • Коаутор изложбе: Унутрашње утврђење-културни слојеви 2010. године

Стручни курсеви и конференције:

 • Учешће на 13. Међународном конгресу пропадања и конзервације камена (13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone) одржаном од 6. до 10. септембра 2016. године у Песлију у Шкотској у организацији Универзитета Западне Шкотске (University of the West of Scotland).
 • Учешће у међународној радионици: International Workshop on Microscopic Techniques to Study Mineral Materials in Cultural Heritage, Беч, 27. јун -01. јул 2016.
 • Учешће на IX-ом Научно-стручном међународном саветовању – Оцена стања, одржавања и санација грађевинских објеката и насеља, у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије и Инжењерске коморе Србије на Златибору од 25.-29. Маја 2015. године.
 • 2014. године учествовала у интернационалној конференцији о фортификацијском наслеђу у Памплони, Шпанија.
 • 2012. године завршила обуку за архитектонску конзервацију Architecture Conservation Course у организацији Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro –Roma, Italy и Централног института за конзервацију из Београда.
 • 2011. године завршила обуку за конзервацију камена- Stone conservation course у организацији Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – Roma, Italy и Централног института за конзервацију из Београда.
 • Учествовала у Пројекту Министарства културе Тврђаве на Дунаву (2009. и 2010), спроведеном у склопу UNESCO-вог регионалног програма за културно наслеђе Југоисточне Европе.

Објављени радови (избор):

 • Рад за конференцију : 13thInternational Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 6.- септембар 2016. године, Paisley, Scotland: „Decay Products of the Kersantite Built into the Monument of Small Staircase at the Kalemegdan Park (Belgrade, Serbia)“ (Новаковић, Франковић, Матовић, Шарић, Ерић);
 • Рад за Научно-стручно међународно саветовање – Оцена стања, одржавања и санација грађевинских објеката и насеља: „Стање керсантита уграђеног у фасаде зграде Народног музеја у Београду“, Златибор, 2015, (Новаковић, Матовић, Франковић);
 • Рад за конференцију: International conference on fortified heritage: Management and sustainable development, Pamplona, 15-17 октобар 2014 -„Belgrade Fortress – between yesterday and tomorrow“ (Новаковић, Филиповић);
 • Damage quantification of built stone on Dark Gate (Belgrade, Serbia): sample of damage index application for decay rate evaluation, Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-014-3843-z, (Frankovic, Novakovic, Matovic);
 • Проблеми реконзервације и презентације Унутрашњег утврђења на Београдској тврђави, Модерна конзервација, ID: 211981836, (Филиповић, Новаковић).

Чланство у професионалним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије
 • Инжењерска комора Србије
 • ICOMOS Србија.