Нела Мићовић

археолог-конзерватор, виши стручни сарадник

Година рођења: 1969.
Образовање: дипломирани археолог

Рођена у Краљеву 18. септембра 1969. године, где је завршила основну и средњу школу. Филозофски факултет у Београду на групи за археологију завршила је са просеком 9,50 и стекла звање дипломираног археолога.

Од 2002. године запослена је у Заводу за заштиту споменика културе града Београда на пословима археолога-конзерватора, где је и стекла звање вишег стручног сарадника.

Бави се истраживањем, заштитом, конзервацијом и презентацијом археолошких локалитета на подручју Београда. Учествовала је у археолошким истраживањима Манастира Тресије на Космају, била је руководилац вишемесечних археолошких истраживања током изградње подземне гараже на простору испред Скупштине града, била је ангажовна на пројектима археолошких истраживања локалитета „Три листа дувана“, „Окретница у Рајићевој“ и „Блок између улица Цинцар Јанка и Узун Миркове“. Резултате ових истраживања објавила је у стручним часописима „Наслеђе“ и „Археолошки преглед“.  Године 2010. покренула је Пројекат презентације покретних археолошких налаза у подземној гаражи, на месту њиховог проналаска. У марту 2011. године Пројекат је реализован и изложбена поставка римских налаза у савременом простору заживела је у Београду.

У свом стучном раду посебну пажњу посвећује презентацији непокретних културних добара и археолошких локалитета са територија градских општина. Учесник је бројних телевизијских емисија које имају за циљ популаризацију културног наслеђа Београда. Члан је домаћих и међународних удружења која се баве очувањем споменика културе и археолошких налазишта, од којих су јавности најпознатија Друштво конзерватора Србије и ICOMOS (међународни савет за споменике и споменичке целине и саветодавно тело Унеска).

Ангажована је на међународном пројекту „Дунавски лимес“ који има за циљ истраживање археолошких локалитета дуж тока Дунава кроз Србију и њихово стављање на Прелиминарну листу Унеска.

Од 2013. до 2014. године вршилац дужности директора Завода за заштиту споменика културе града Београда, а затим именована за директора Завода до 20.04.2017. године.

Говори енглески и руски.