Раде Мрљеш

архитекта млађи стучни сарадник

Година рођења: 1983.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре
rade.mrljes@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:

Завод за заштиту споменика културе града Београда, запослен од марта 2011.
Стручни испит за рад у установама заштите непокретних културних добара, новембар 2012.

  ПРОЈЕКТИ

 • Идејни пројекат рестаурације куће у улици Цара Душана бр. 10 у Београду
 • Пројекат конзервације и рестаурације дела савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије на Београдској тврђави
 • Идејни пројекат санације и инвестиционог одржавања родне куће војводе Степе Степановића
 • Пројекат реконструкције поткровља хотела „EXCELSIOR“ Ул. кнеза Милоша бр.5 у Београду
 • Пројекат рестаурације Римског бунара на горњем граду Београдске тврђаве
 • Пројекат конзервације и рестаурације Леополдове капије, Бастиона II источног фронта горњег града Београдске тврђаве
 • Пројекат рестаурације бастиона I југоисточног фронта Београдске тврђаве, II фаза радова
 • Рестаурација фасаде куће инжењера Павла Хорвата, Ивићева 4, Земун

КОНКУРСИ

 • Међународни конкурсу за идејно урбанистичко–архитектонско решење централне зоне Сремских Карловаца, децембар 2013.
 • Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење бањско-хотелског комплекас на Палићу
 • Међународни конкурс за реконструкцију централног трга у Пловдиву (Бугарска)
 • Међународни конкурс за идејно решење зграде музеја Bauhaus-а у Десау (Немачка)

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 • Скулптура лава у Парку Буковичке Бање – Алегорија Победе, Модерна конзервација (3), Национални комитет ICOMOS Србија, Београд 2015.
 • Српска архитектонска лингвистика и њене компаративне везе друге половине XX века, Зборник радова (VI конференција), Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2015.
 • Прилог проучавању шумадијске куће на примеру куће Миловановића у Великом Борку, Гласник Друштва конзерватора Србије (39), Друштво конзерватора Србије, Београд 2015.
 • Реконституција блока између улица Вишњићеве, Змаја од Ноћаја, Краља Петра и Господар Јованове, Наслеђе (14), Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2013.
 • Употреба културног наслеђа у регионалној постјугословенској економско–политичкој и међукултурној интеграцији Републике Србије, Зборник (2), Институт за међународну политику и привреду, Београд 2010.
 • Могућности реконструкције и ревитализације Старог здања у Аранђеловцу, Зборник Народног музеја Аранђеловац (3), Аранђеловац 2009.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СЕМИНАРИ , РАДИОНИЦЕ

 • Радионица „Скривени углови Београда“, Беопатримониум – Европа Ностра Србија, Београд, децембар 2015.
 • Семинар – радионица „Конзервација синагоге у Суботици“, Европа Ностра Србија, Суботица, новембар 2015.
 • VI Конференција „Архитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као процес или модел“, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2015.
 • Семинар „Присвајање баштине“, Централни институт за конзервацију, Београд 2015.
 • Радионица конзервације камена, Секција архитеката Друштва конзерватора Србије, Манастир Студеница 2014.
 • Семинар „200 година традиције у бањском туризму – Могућности приступа ЕУ фондовима“, Општина Аранђеловац, Аранђеловац 2011.

НАГРАДЕ

 • Откупна награда на Међународном конкурсу за идејно урбанистичко–архитектонско решење централне зоне Сремских Карловаца, децембар 2013.
 • Награда града Аранђеловца „26. јули“ за архитектуру и допринос заштити културног наслеђа Аранђеловца, јул 2009.

ЧЛАНСТВО И ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ
Српски културни форум, Беч;
Друштво конзерватора Србије;
Национални комитет ICOMOS;
Инжењерска комора Србије.

  ЈЕЗИЦИ

немачки и енглески