Оливера Милић

архитектонски техничар-конзерватор, виши референт

Година рођења: 1960.
Образовање: Архитектонски техничар
Радно искуство:

26 година на пословима архитектонског техничара

Референце:

Учешће у изради и финализацији техничке документације на Београдској тврђави (Сахат капија, Средњовековна мала капија југоисточног бедема на Горњем граду, Јужна капија на Горњем граду, Митрополитски двор на Доњем граду, Пролом на југоисточном бедему на Горњем граду, Турска чесма Мехмед-паше Соколовића, Мало и Велико степениште на Савском шеталишту, Галерија Природњачког музеја), као и на изради пројеката инфраструктуре на Београдској тврђави.
Израда и финализација техничке документације објеката градске архитектуре.
Сарадња на изради услова и мера заштите археолошких налазишта у оквиру урбанистичких планова.
Израда и финализација техничке документације током археолошких ископавања на локалитетима: Студентски трг, Тадеуша Кошћушког, Генерал Жданова, Подземна гаража у Пионирском парку, Рајићева улица и другим на територији ужег градског језгра.
Израда и финализација техничке документације приликом археолошких ископавања на локалитетима: Бабе и Ропочево у Сопоту, Јабланица, Влашка и Међулужје у Младеновцу, Шиљаковац и Мељак у Барајеву, манастира Фенек у Јакову и другим у широј градској зони.
Учешће у Пројекту заштитних ископавања на простору рударских басена “Koлубара-површински копови“.

Остало:

Учешће у изради Каталога непокретних културних добара на територији Београда
Учешће у припреми изложбе и каталога “Средњовековне цркве и манастири на Космају“, као и бројних изложби у оквиру делатности Завода