Саша Михајлов

историчар уметности, стручни сарадник
Година рођења: 1975.
Образовање: дипломирани историчар уметности
2012. уписала докторске студије историје уметности на Филозофском факултету у Београду, ментор проф. др Александар Кадијевић
sasa.mihajlov@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:
2006. Завод за заштиту споменика културе града Београда, Одсек за документацију.

Референце:

Објављени радови (избор):

 • Подизање споменика на Старом сајмишту и његово значење – Споменик жртвама фашистичког терора у логору Сајмиште и/или Споменик жртвама геноцида, у: Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и/или заборав, Београд 2014, 125-145.
 • Рајко М. Татић 1900-1979, Београд 2013. (монографија)
 • Рехабилитација Ливнице Пантелић у контексту урбане обнове Старог језгра Земуна, у: Индустријско наслеђе / проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације, [ЦД], Београд 2012. (коаутор са М. Грозданић)
 • Дом Савеза набављачких задруга државних службеника, Наслеђе XIII, Београд 2012, 111-126.
 • Настанак и развој индустријске зоне на десној обали Дунава у Београду, Наслеђе XII, Београд 2011, 91-116.
 • Фабрика Хартије Милана Вапе, Наслеђе XI, Београд 2010, 71-78.
 • Палата Главне поште у Београду, Наслеђе IХ, Београд 2008, 239-264. (коаутор са Б. Мишић)
 • Летња позорница у Топчидеру, Наслеђе VIII, Београд 2007, 119-127.
 • Градитељска дела: задужбине београдског универзитета у: Добротвори Београдском универзитету, Београд 2005, 39-62. (коаутор са А. Кадијевић, Т. Борић, М. Просен)
 • Универзитетска библиотека у: Добротвори Београдском универзитету, Београд 2005. (коаутор са Д. Филиповић, Н. Марковић)
 • Неовизантијски елементи у архитектури Рајка М. Татића (1900-1979), у: Ниш и Византија 2, Ниш 2004, 425-436.
 • Прилог проучавању архитектонског дела Милана Минића у Београду, Годишњак града Београда XLVII-XLVIII, Београд 2000/2001.
 • Аутор више научних и стручних радова, каталога споменика културе, приказа књига и изложби, биографских и енциклопедијских јединица

Научни скупови и конференције:

 • Конференција Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и/или заборав (Београд, 2014)
 • „Соцреализам у српској ликовној и примењеној уметности“, архитектури и дизајну (Београд, 2006), Годишња скупштина Друштва конзерватора Србије (Зрењанин, 2012),
 • Конференција Индустријско наслеђе / проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације (Београд, 2012),
 • „Ниш и Византија“ (Ниш, 2003)

Остало

 • Истраживање фонда индустријског наслеђа Београда
 • Секретар научног часописа „Наслеђе“ (2007-2013)
 • Члан техничког тима за објекат Ливнице Пантелић у оквиру Пројекта Савета Европе „Љубљански процес II – Рехабилитација нашег заједничког наслеђа“
 • Члан Друштва конзерватора Србије
 • Учесник манифестација Дани европске баштине (2013, 2014) и Дани Београда (2014)
 • Учесник и вођа стручне праксе у организацији Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду (2013, 2014)