Светлана Марковић

архитекта – конзерватор, виши стручни сарадник 

Година рођења: 1964.
Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре.
svetlana.markovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство

 

 • Завод за заштиту споменика културе града Београда од 2004.
 • Биро „Србијапројект“ а.д., Царице Милице 1, Београд 1990. – 2004.*

Пројекти (избор)

 • Рестаурација и конзервација ентеријера Сале ратника зграде Генералштаба, Кнеза Милоша 33, Београд, реализација-конзерваторски надзор
 • Рестаурација фасада објекта Сребреничка 3, Косанчићев венац, Београд, реализација-конзерваторски надзор
 • Рестаурација фасада зградa Генералштаба, Кнеза Милоша 33, реализација-конзерваторски надзор
 • Рестаурација фасада објекта Новог двора – Зграда Председништва, Андрићев Венац 1
 • Рестаурација фасада објекта Кнез Михаилова 36, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Његошева 20, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Хиландарска 11, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Дома Јеврема Грујића Светогорска 17, Београд
 • Рестаурација фасада објекта Ђорђа Вуча – Вучина кућа на Сави Карађорђева 61-61а

Конзерваторски надзор (избор)

 • фасаде: Париска 3, Тадеуша Кошћушка 16, Главна пошта Таковска 2, Тањуг Обилићев венац 2, Косанчићев венац 4, Задарска 3, Етнографски музеј Студенски трг 13, Обилићев венац 1-3, Земунска болница Вукова 9, Кућа Флашар Корнелија Станковића 16
 • ентеријери: Музеј Поште Таковска 2, Кућа Флашар Корнелија Станковића 16

Презентација културног наслеђа

 • Изложба Стари генералштаб, Павиљон Цвијета Зузорић, Београд 2011.
 • Каталог Стари генералштаб 2010.
 • 32. Салон Архитектуре – реализације 2010. Рестаурација и конзервација фасада и ентеријера Зграде Генералштаба, Кнеза Милоша 33, Београд
 • Љубљански процес II: Рехабилитација нашег заједничког наслеђа  2011-2014 – Рехабилитација дома Јеврема Грујића, Светогорска 17, Београд

Награде

 • Годишња награда Друштва Конзерватора Србије 2011.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног извођача

*
Изведени објекти (избор)

 • Стамбено пословни објекат у Лазаревцу, Предрага Стефановића 1
 • Стамбени комплекс – куће у низу, Зрењанин
 • Стамбено пословни објекат „Москва“, Мешћанскаја, Москва, Русија
 • Пословни објекат „Агробанке“, Сремска, Београд
 • Доградња и реконструкција Блока Б1 „Опште болнице Ђорђе Јовановић“, Зрењанин
 • Сервисно-ремонтни комплекс „Кисељак“, Република Српска
 • Фабрички комплекс „Јухор“, Јагодина
 • Реконструкцја и санација „Депо 2“, Градско саобраћајно предузеће Београд
 • Царинарница и царински прелаз Кладово
 • Сервисни центри компаније „Дунав осигурање“

Главни пројекти (избор)

 • Реконструкција и доградња Института за трансфузију Србије, С..Саве 39, Београд
 • Насеље колективног становања и становања у низу „Агроекономик“, Јајинци
 • Научно-истраживачки центар „Агроекономик“, Јајинци
 • Санација и реконструкција објеката погођених земљотресом у Мионичком крају
 • Сервисно-ремонтни центр „Метал Мерц“, Ивањица

Идејна архитектонска решења, пројекти и студије (избор)

 • Реконструкција индустриjског комплекса у стамбено-пословни простор, Москва, Русија
 • Пренамена и изградња фабрике за производњу префабрикованих панела, Москва, Русија

Конкурси (избор)

 • Архитектонско – урбанистичко решење гимназије у Краљеву откуп
 • Архитектонско решење спортско-пословног комплекса Ташмајдан, Београд откуп
 • Урбанистичко решење централне градске зоне у Нишу друга награда
 • Општи и позивни анкетни конкурс за идејно архитектонско решење центра Ушће, блок 16, Нови Београд
 • Позивни конкурс за архитектонско урбанистичко решење трга Војводе Живојина Мишића у Мионици
 • Позивни конкурс за архитектонско решење екстеријера зграде „Агробанке“, Сремска, Београд

Стручни надзор (избор)

 • Доградња, реконструкција и санација Гинеколошке болнице „Драгиша Мишовић“, Београд

Изложбе

 • 31. Сaлон архитектуре, реализације 2009. Стамбено пословни објекат у Лазаревцу, Предрага Стефановића 1