Светлана Димитријевић Марковић

архитекта-конзерватор, виши стручни сарадник
Година рођења: 1966.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
Радно искуство

 • Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2002
 • Урбанистички завод града Београда 1995-2002,
 • „Хидротехника-Београдња“ 1992-1994,

Референце:

Објављени радови (избор):

 • Улога урбанистичког плана у заштити историјских урбаних целина – како до жељеног облика урбаног реда, Стара градска језгра и историјске урбане целине / проблеми и могућности очувања и управљања, Дигитални зборник, стр. 184-203, Београд 2013. (заједно са Ј. Цветић)
 • Локална заједница у функцији очувања наслеђа – истраживање Господар Јованове улице, Наслеђе XIV, ст.177-287, Београд 2013;
 • Урбани дизајн, његова улога и значај у чувању и креирању амбијентаалних целина, Наслеђе XIII, ст.209-219, Београд 2012;
 • Упознавање са стратегијом управљања ризицима по културно наслеђе у случају катастрофа, Наслеђе XII, ст.253-265, Београд 2011; (заједно са М. Грозданић)
 • Problem of sustainable development of architectural heritage in urban planning documentation – case of Serbia & Montenegro, ХХII Међународни конгрес архитектуре UIA, – Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, st. 331, www.uia2005istanbul.org Instanbul. (заједно са Р. Гајић)
 • Учешће грађана као предуслов за успешну заштиту наслеђа, Наслеђе XI, ст.185-193, Београд 2010;
 • Аспекти заштите архитектонског наслеђа у контексту планирања,Наслеђе X, ст.255-267, Београд 2009;
 • Препоруке за одрживи развој архитектонског наслеђа, Међународнa научнa конференције „Животна sредина и oдрживи Развој“, изд. „ECOLOGICA„, Београд, 2007.
 • Managing Integartion and Disintegartion Processes in the Modern Urbanism Settlementsthe Case of New Belgrade, 42 ISoCaRP Congress „Cities between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenges“, зборник радова на ЦД-у, Истанбул 2006. (заједно са Р. Гајић)
 • Traffic Management in Historic Areas – Problems, Recommendation and Practices, Mеђународна конференција Traffic Interventios In Historic Town Centres – The Example of the Panagia – peninsula in Kavala, у организацији DANEK „City of Kavala Development Enterprise“ , Kavala, februar 2006. (заједно са М. Џелебџић)

Учешће на радионицама, семинарима (избор):

 • Учесник ISoCaRPove радионице младих планера под називом «Mediation and Adaptation in Urban Planning» одржане у оквиру XXXI конгреса ISoCaRPа, Sidney, Australia 1995 и ISoCaRPove радионице младих планера под називом «Migration and the Global Economy» одржане у оквиру XXXII конгреса ISoCaRPа,Jerusalem, 1996.
 • Учесник Петог мећународног курса који је, под покровитељством UNESCO-а,  а  у организацији ICOMOS-а и ICCROM-а, на тему управљања културним наслеђем у условима природних катастрофа, одржан у Јапану од 13-26. септембра 2010. године

Остало:

 • Уредник Зборника са Kонференцијe „Очување градитељског наслеђа – Стварно и могуће“, 2010 (заједно са Надом Живковић) и Дигиталних зборника са конференција „Наслеђе и дијалог“, 2011(заједно са Надом Живковић),  „Индустријско наслеђе/ проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације“ 2012, „Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и управљања“ 2013. Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда.
 • Члан Извршног одбора Националног комитета ICOMOS Србија од 2010.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног урбанисте