др Марина Павловић

Aрхитекта виши конзерватор, помоћник директора

Образовање:дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и докторирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду на Одељењу историје уметности.
marina.pavlovic@beogradskonasledje.rs

Радно искуство:

 • Од 2002. до 2007. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. Као архитекта конзерватор у овој институцији је израдила велики број конзерваторско рестаураторских пројеката у оквиру заштићене целине Београдска тврђава. Руководила истраживачким пројектима и водила конзерваторски и стручни надзор.
 • У периоду од 2008. до 2012. као суоснивач и сувласник Студија за истраживање, конзервацију и рестаурацију архитектонског наслеђа ReArch, израђује рестаураторско конзерваторске пројекте, пројекте постојећег стања као и студије за споменике културе од изузетног значаја за Републику Србију.
 • Од 2009. до 2011. године ангажована као сарадник предавач на Факултету за грађевински менаџмент, Универзитета Унион у Београду на предметима: Историја архитектуре Старог века и Историја архитектуре Новог века.
 • Током 2017-2018. године запослена на Факултету Херитологија Алфа БК Универзитета у Београду у статусу доцента.
 • У циљу општег усавршавања из области очувања културног наслеђа током 2012/2013 у Централном институту за конзервацију прошла је обуку и стекла интернационалну диплому Менаџера за управљање музејским збиркама(Collection manager certificat). Поред практичног рада објавила je већи број научних радова у зборницима и часописима и учествовала на домаћим и међународним научним скуповима.Аутор је монографије „Никола Несторовић“ чије публиковање је суфинансирало Министарство културе и Инжењерска комора 2017. године, за коју је 2018. године добила Годишњу награду Друштва конзерватора Србије.
 • Аутор је изложбе Завода за заштиту споменика културе града Београда „Никола Несторовић – дух једне епохе“ одржане у галерији УЛУС-а 2019. године.
 • Уредник је часописа „Наслеђе“ и члан редакције Гласника Друштва конзерватора Србије.

Референце

Истраживачки пројекти:

 • Програм истраживачких радова на Зиндан капији Београдске тврђаве 2004
 • Програм наставка истраживачких радова на Зиндан капији Београдске тврђаве 2006
 • Програм истраживачких радова на Бастиону II 2005
 • Програм истраживачких радова на пролому Југоисточног‐Корнаровог бедема Београдске тврђаве 2007

Пројекти (Као одговорни пројектант, пројектант, коаутор):

 • Пројекат заштите, презентације и ревитализације Сектора Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве са уређењем ентеријера у циљу формирања визиторског центра комплекс Сахат и Барокне капије (2015-19)
 • Пројекат рестаурације фасада зграде Народног музеја у Београду (2012)
 • Пројекат постојећег стања сеоских кућа и амбара у селима у Војводини са планом демонтаже ради дислокације(2012)
 • Техничкa документацијa за пројекат рестаурације тврђаве Рам, Рам село (2011)
 • Студијa скулптура и епиграфских споменика на Београдској тврђави(2011)
 • Пројекат санације и реконструкције Јужне капије, Горњи град Београдске тврђаве(2011)
 • Пројекат санације Чесме лавић са Малим степеништем (2011)
 • Пројекат рестаурације и ревитализације комплекса Сахат капије и Барокне капије, Горњи град Београдске тврђаве Сектор 1 и 2 (2010)
 • Елаборат историјске анализе и пројекат постојећег стања зграде касарне и жандармеријске станице у Дворском комплексу Карађорђевића на Дедињу (2010)
 • Израда техничке документације за пројекат рестаурације куле манастира Бања прибојска (2010)
 • Пројекат рестаурације и ревитализације Југоисточног фронта, Горњег града Београдске тврђаве, Пројекат рестаурације, конзервације и ревитализације Сале I и II и обнова приступног ходника Великог барутног магацина (2009)
 • Студија доступности Београдске тврђаве – проблеми и препоруке (2009)
 • Техничка документација за пројекат конзервације, рестаурације и ревитализације Куле Небојше на Београдској тврђави и Техничку документацију за пројекат рестаурације комплекса Водене капије 2 на Београдској тврђави (2009)
 • Већи број истраживања и техничке документације за палате у Перасту, Котору и Херцег Новом у Црној Гори (2009-10)
 • Главни пројекат прве фазе радова на комплексу Зиндан капије (2006)
 • Главни пројекат рестаурације вратница на Сахат капији (2006)
 • Главни пројекат рестаурације вратница на Зиндан капији (2006)
 • Главни пројекат рестаурације вратница на Краљ капији (2006)
 • Главни пројекат стазе и степеништа код цркве Св. Петке (2006)
 • Главни пројекат стазе у Доњем граду Београдске тврђаве (2006)
 • Главни пројекат рестаурације Краљ капије фаза 1 (2007)
 • Главни пројекат рестаурације топарница на Бастиону I источног фронта.(2006)
 • Главни пројекат рестаурације топарница на Бастиону II југоисточног фронта са куртином 6. (2006)
 • Главни пројекат рестаурације Контраескарпе Бастиона I југоисточног фронта. (2007)
 • Главни пројекат заштите од влаге Унутрашње Стамбол капије (2003).
 • Главни пројекат заштите од влаге Сахат капије (2003).
 • Пројекат изведеног стања фасаде Унутрашње Стамбол капије (2003).

 

Стручни и конзерваторски надзор над радовима на:

 • Великом степенишном силазу, Београдска тврђава (2005)
 • Пешачкој стази у Доњем граду, Београдска тврђава (2006)
 • Пешачкој стази код цркве Св. Петке, Београдска тврђава (2006)
 • Вратницама на Краљ капији,Београдска тврђава (2006)
 • Вратницама на Сахат капији,Београдска тврђава (2006)
 • Првој фази рестаураторских радова на Зиндан капији, Београдска тврђава (2006)
 • Контраескарпи Североисточног бедема, Београдска тврђава (2007)

 

Библиографија

 • Каталог изложбе „Никола Несторовић – портрет једне епохе“, Завод за заштиту споменика културе града Београда (Београд: 2019).
 • „Симболика наратива профане архитектуре Немачког Београда“ Тематски зборник Барокни Београд преображаји 1717-1739, ед. Бикић Весна, Археолошки Институт (Београд: 2019) 130-147
 • Никола Несторовић, (Београд: Orion Art, 2017).
 • „Нови универзитетски центар међуратног Београда“, КУЛТУРА, бр. 154, (Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2017), 93-108.
 • „Културни туризам ‒ изазови за културно наслеђе“ Модерна Конзервација, бр. 5, (Београд: ICOMOS Србија, 2017).
 • „Мало степениште Београдске тврђаве“, Гласник Друштва конзерватора Србије бр. 39, (Београд:Друштво конзерватора Србије, 2016), 174-179.
 • „Трансформације историјских објеката кроз време-Пројекти државних здања архитекте Николе Несторовића“, Модерна Конзервација, бр. 4, (Београд: ICOMOS Србија, 2016), 243-253.
 • „Revitalizacija industrijskog nasleđa- Magacin Banke Bošković“, izlaganje na naučnoj regionalnoj konferenciji ICOMSEE „Rezultati revitalizacije kulturnog i prirodnog nasleđa u regionu Jugoistočne Evrope“, (Beograd: 2016), 53-55.
 • Михајлов, Саша, Мишић, Биљана, Павловић, Марина. „Од Велике пијаце до Трга Републике – трагање за сталном кућом Народног музеја у Београду, Зборник Народног музеја XXII/2. (Београд: Народни Музеј, 2016), 365-387.
 • „Први петогодишњи план развоја Београда 1947-1951, три нереализована пројекта у Булевару Краља Александра“, Наслеђе бр.XVII, (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2016) 125-138.
 • „Reuse of bastion complex – project for Sahat and Baroque gate in Belgrade fortress“ izlaganje na međunarodnoj konferenciji REUSO PAVIA 2016, IV Convengo internationale sulla documentacione, conservazione e recupero del patrimonio architecttonico e sulla tutela paesaggistica,(Firenze: 2016), 656-664.
 • Mihajlov, Saša, Pavlović, Marina. „Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving“ Tematski zbornik međunarodne naučne konferencije Architettura e Cittá, (La Spezia 27-28 novembar, Italija: 2015), 369-378.
 • „Девет деценија здања Српске академије наука и уметности“, Наслеђе бр.XVI, (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2015) 27-42.
 • „Прилог познавању опуса архитекте Николе Несторовића – зграда Милоша Петронијевића“, Гласник Друштва конзерватора Србије бр. 39, (Београд:Друштво конзерватора Србије, 2015), 147-149.
 • „Architectural activity of Nikola Nestorović between the conservative academism and secession reform”, Зборник Матице српске за ликовне уметности бр. 42, (Нови Сад: 2014), 197-208.
 • „Скулптуре Ивана Мештровића на Београдској тврђави-трансформација значења кроз простор и време“, Зборник радова конференције Јавни споменици и спомен обележја, колективно памћење и/или заборав, (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2014) 85-100.
 • „Комплекс Зиндан капије”, Наслеђе бр. XIV, (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда 2013), 29 ‐
 • Павловић, Марина, Вечански, Снежана. „Између истока и запада: транспозиција културних система и војне технологије утврђених пејзажа”, Гласник Друштва конзерватора Србије бр. 37, (Београд: Друштво конзерватора Србије, 2013), 219-220.
 • „Прилог проучавању архитектонске камене пластике са Београдске тврђаве”, Гласник Друштва конзерватора Србије бр. 31, (Београд: Друштво конзерватора Србије, 2007), 106‐
 • „Семинар „Одрживи развој културне баштине“ у Бату (Bath) у Уједињеном краљевству Велике Британије и Северне Ирске”, Гласник Друштва Конзерватора Србије бр. 31, (Београд: Друштво конзерватора Србије, 2007), 251‐
 • „Степенишна комуникација у рову Савске падине на Београдској тврђави”, Наслеђе бр. VIII, (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда 2007), 29 ‐
 • Nešković, Marina, Pavlović, Marina. „Zaštita od vlage bastionih fortifikacija na primeru Unutrašnje Stambol kapije i Sahat kapije na Beogradskoj tvrđavi”, Zbornik radova naučnostručnog skupa „Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva vlage na kulturna dobra“,(Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004), 196‐204

 

Излагања на конференцијама

 • „А new understanding of the national style of Dragutin Inkiostri Medenjak – secession or tradition, design or architecture” Међународна научно стручна конференција Факултетa примењених уметности у Београду SmartArt – уметност и наука у примени „Од инспирације до интеракције“Српска академија наука и уметности, Београд, 28–30. 11. 2019.
 • „Katalog Kluba studenata arhitekture – refleksija društvenog konteksta”Међународна научна конференција „Архитектонске установе и удружења, уметничке групе и часописи у Краљевини СХС/Југославији (1918-1941), организатор Институт за историју уметности, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 12-13. 12. 2019. Београд.
 • „Cultural and historical values of Belgrade fortress“ Јубиларна 30. Међународна научна конференција „Дунав – Река сарадње“, организатор: Међународни научни форум Дунав река сарадње.
 • Mihajlov, Saša, Pavlović, Marina. „Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving“ Naučnameđunarodna konferencija Architettura e Cittá, (La Spezia 27-28 novembar, Italija: 2015)
 • „Reuse of bastion complex – project for Sahat and Baroque gate in Belgrade fortress“ izlaganje na međunarodnoj konferenciji REUSO PAVIA 2016, IV Convengo internationale sulla documentacione, conservazione e recupero del patrimonio architecttonico e sulla tutela paesaggistica,(Firenze: 2016)
 • „Revitalizacija industrijskog nasleđa- Magacin Banke Bošković“, izlaganje na naučnoj regionalnoj konferenciji ICOMSEE „Rezultati revitalizacije kulturnog i prirodnog nasleđa u regionu Jugoistočne Evrope“, (Beograd: 2016)
 • Nešković, Marina, Pavlović, Marina. „Zaštita od vlage bastionih fortifikacija na primeru Unutrašnje Stambol kapije i Sahat kapije na Beogradskoj tvrđavi”, izlaganje na naučnostručnom skupu „Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva vlage na kulturna dobra“,(Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004)
 • „Скулптуре Ивана Мештровића на Београдској тврђави-трансформација значења кроз простор и време“ Kонференцијa Јавни споменици и спомен обележја, колективно памћење и/или заборав, (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2014)
 • „Нови универзитетски центар међуратног Београда“ излагање по позиву на Конференцији ,,Од османског града до ,,Београда на води“: Критичка историја визуелног преиначавања јавних простора Београда (19-21 век)’‘ 6. јула 2015. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду

Чланство у научним и стручним организацијама

 • Од 2004. члан је Инжењерске коморе Србије и поседује лиценцу одговорног пројектанта и одговорног извођача радова.
 • Од 2005. члан је Друштва од конзерватора Србије, са положеним конзерваторским испитом, а 2016-17. године члан председништва овог друштва.
 • Од 2010. члан је ICOMOS-а Србија.
 • 2011/2013. члан DOCOMOMO Србија.
 • члан Женског архитектонског друштва ЖАД.