Сузана Лазовић

архитектонски техничар, виши референт

Година рођења: 1958
Образовање: Средња архитектонска школа у Београду
Радно искуство:

 

 

• Завод за заштиту споменика културе града Београда – 20 година

Референце:

• Сарадник на изради пројеката рестаурације фасада за најзначајније споменике културе. Објекати у Кнез Михаиловој улици бр. 17,21,24, 28, 36,39, ,41-43-45, 49, 51-53, 56, као и бр.33, 47 “Задужбине Николе Спасића“, Народно позориште, Амам кнеза Милоша, кућа Стевана Мокрањца и други значајни споменици културе у Београду.
• Учешће у оквиру тима на изради бројних планских докумената за просторне културно – историјске целине : Кнез Михаилова улица, Косанчићев венац, Пет блокова код Реалке, Старо језгро Земуна и др.
• Сарадник је на изради пројеката који су добили стручно признање:
– Специјално признање Вукове задужбине за рестаурацију и ревитализацију зграде Вукове задужбине-Краља Милана бр.2
– Специјална награда Салона архитектуре 2002 године за обнову и реконструкцију Дома Народне Скупштине и простора оштећених у пожару 2000 године
– Награда града Београда – златна значка за 1988 год. за рестаурацију зграде “Борово“
– Награда Радио Београда за рестаурацију фасада “Кућа краља Петра“ на Сењаку.
– Специјално признање Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић за пројекат ревитализације објекта и фасада.