Љиљана Конта

Година рођења: 1964.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
ljiljana.konta@beogradskonasledje.rs
Радно искуство

од 1994. године стално запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. Као одговорни пројектант ради на изради конзерваторско-рестаураторских пројеката, надзора над извођењем радова на заштићеним објектима и  на  изради конзерваторских услова, елабората заштите и проглашења споменика културе и просторних културнио-историјских целина на подручју града Београда.

Референце (избор):

 • Идејни и Главни пројекат  рестаурације фасада, санације и реконструкције делова објекта  Београдске задруге, Крађорђева 48 у Београду, 2007-2009.
 • Главни пројекат адаптације и реконструкције Галерије легата, Кнез Михаилова 48, Београд, 2004.
 • Главни пројекат изградње Музичког павиљона на Калемегдану у Београду, 2003.
 • Пројекат рестаурације фасада Игумановљеве палате у Београду, Теразије 31, 2004.
 • Главни пројекат рестаурације фасада објекта у Кнез Михаиловој бр. 50 у Београду, 2007.
 • Главни пројекат премештања Куће породице Милетић у Вреоцима, 2009.
 • Главни пројекат рестаурације фасада Харишеве капеле у Земуну, Гробљанска 5, 2006.
 • Главни пројекат реконструкције интарзираног паркета са измештањем радијатора у Завичајном музеју Земуна, Главна 9, 2011.
 • Главни пројекат рестаурације фасада Дечије болнице КБЦ Земун, Гундулићева 32 у Земуну, 2012.
 • Главни пројекат рестаурације уличне фасаде куће Николе Крстића у Земуну, Гундулићева 17, 2010.
 • Пројекат санације и инвестиционог одржавања куће и амбара у оквиру Комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу, Врчинска 1, 2013.
 • Пројекат ревитализације Јавног купатила „Дунав“ у Београду, Цара Душана 45а, 1996.
 • Елаборат услова чувања, одржавања и коришћења и мере техничке заштите просторне културно-историјске целине Старог језгра Земуна за потребе израде регулационог плана Старог језгра Земуна, 2002.
 • Одлука о утврђивању Обреновачке чаршије за просторну културно-историјску целину, 2008.

Чланство у професионалним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије,
 • Инжењерска комора Србије,
 • ICOMOS Србија.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног извођача