Ивана Филиповић Јорк

Помоћник директора

Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
Радно искуство: од 2005. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
ivana.filipovic@beogradskonasledje.rs

Референце:

Пројекти (избор)

 • Пројекат реконструкције, рестаурације и презентације чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави
 • Пројекат реконструкције и рестаурације Дамад Али-пашиног турбета на Београдској тврђави
 • Пројекат конзервације остатака римске капије и куле и пројекат ентеријера Римске дворане у Библиотеци града Београда
 • Пројекат за извођење радова на обележавању објеката и споменика на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан
 • Пројекат рекомпозиције комплекса цркве Ружице и капеле свете Петке
 • Пројекат рестаурације Леополдове капије
 • Програм истраживања на простору Римског бунара
 • Пројекат рестаурације Бастиона I Југоисточног фронта
 • Пројекат рестаурације Бастиона Мрачне капије
 • Пројекат ревитализације Унутрашње Стамбол капије
 • Пројекат рестаурације Римског бунара – прва фаза

Стручни курсеви и конференције:

 • Интернационални Конгрес о фортификационом наслеђу: управљање и одрживи развој, Памплона, Шпанија, 15. до 17. октобар 2014. године
 • Семинар о примени ласера у заштити градитељског наслеђа у организацији Централног института за конзервацију, Београд, октобар 2013. године
 • Курс Архитектонске конзервације – припремање пројеката у организацији Централног института за конзервацију, Београд, 14.мај-22.јун 2012. године
 • Специјалистички семинар о заштити, обнови и конзервацији архитектонског наслеђа – практична искуства италијанских стручњака у организацији CDCR SEEMed – јул 2010. године
 • «International Training Course on Disaster Risk Management of Cultural Heritage» под покровитељством UNESCO-а и Ритсумеикан Универзитета, Кјото, Јапан – новембар 2008. године
 • XI-а конференција „Нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине“ на Природно математичком факултету, Универзитета у Београду, септембар 2012. године
 • Именована за члана комисије за стандарде и сродна документа у домену конзервације културног наслеђа при Институту за стандардизацију Србије, јун 2012. године
 • За Међународни дан споменика и споменичких целина почетком 2011. године на тему задату од стране Извршног комитета ICOMOS-а „Културно наслеђе и вода“, коаутор презентације: „Београдска тврђава на ушћу двеју река – предности и проблеми“
 • Учествовала у архитектонској радионици организованој у Урбанистичком заводу за потребе израде Студије приобаља Београда, септембар 2011. године
 • Учествовала као предавач на конференцији:“Belgrade:Modern and Post-modern city“ International Conference and AIA Europe Chapter Meeting,  октобар 2010. године
 • Коаутор изложбе „Унутрашње утврђење – културни слојеви“ на Београдској тврђави, октобар 2010. године.

Чланство у професионалним удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије,
 • Инжењерска комора Србије,
 • ICOMOS Србија.

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта