Душица Стевановић

архитектонски техничар, конзерватор

Година рођења: 1959
Образовање: дипломирани архитектонски техничар
Радно искуство:

од 1980. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда

Учешће у изради Пројеката рестаурације и реконструкције фасада (техничко снимање, техничка обрада планова) објеката у Београду

Референце:
• Саборна црква, улица Симе Марковића бр.3
• Зграда Патријаршије, улица Симе Марковића бр.6
• Зграда Архива Србије. улица Карнеџијева бр.2
• Зграда Народног позоришта, улица Француска бр.1-3
• Зграда Народног музеја, улица Трг републике 1
• Зграда Старог двора, улица Драгослава Јовановића бр.2
• Зграда Генералштаба, улица Кнеза Милоша бр.33
• Зграда Техничког факултета, улица Булевар револуције бр.73
• Палата ,,Сану,,улица Кнез Михаилова бр.35
• Зграде у улици Кнез Михаилова бр.46,48,50,52
• Игумановљева палата, улица Теразије бр. 31
• Музеј Вука и Доситеја, улица Господар Јевремова бр.21
• Београдска Задруга, улица Карађорђева бр.48
• Хотел „Ехcelsior“ -Кнеза Милоша бр.5
• Дом Јеврема Грујић, улица Светогорска бр.17
• Београдска тврђава, бастион jeдан
• Николајевска црква у Земуну, улица Његошева бр.43
• Харишева капела, улица Гробљанска бр.5
• Зграда на Авијатичарском тргу бр.8, у Земуну

Остало:

Израда услова чувања, одржавања и коришћења културних добара која уживају статус предходне заштите и мере њихове заштите, сагласности на пројектну документацију.