Јасна Цветић

архитекта конзерватор, стручни сарадник


Година рођења:
1973.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
Радно искуство:

 

 

1992. – 1995. пројектни биро “K.Б.Б.” Васе Пелагића 54, Београд

  • Рад на изради идејних и извођачких пројеката и пројеката адаптације стамбених, пословних и индустријских објеката

2004. – Завод за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан 14

  • Рад на изради Услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају статус претходне заштите и мера њихове заштите

Референце:

  • Мај 2001. Студентски конкурс за уређење пешачке зоне Променаде у Врњачкој Бањи – I награда
  • Новембар 2004. Конкурс за слободну универзитетску зону у Панчеву – Pan Univer City у организацији АУПА и Дирекције за изградњу и уређење Панчева – I откуп

Остало:

  • Мај 2002. учешће на студентској изложби Урбане провокације- пројекат урбане регенерације Косанчићевог Венцаo
  • Јун 2002. учешће на међународној студентској изложби Обнова градова, рад на предмету Урбана реконструкција – реконструкција Карађорђеве ул.
  • 2004. учешће у раду Пројекта Београд са дипломским радом на тему Станице жичаре у Београду од блока 44 до Кошутњака
  • Април 2005. учешће на изложби са дипломским радом на тему Станице жичаре у Београду, Салон архитектуре, Београд