Ксенија Ћирић

историчар уметности-конзерватор, стручни сарадник

Година рођења: 1973.
Образовање: Дипломирани историчар уметности
ksenija.ciric@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:

2002 – Завод за заштиту споменика културе града Београда
Истраживање, проучавање и валоризација културних добара и добара која уживају претходну заштиту, припреме предлога за утврђивање непокретних културних добара, евидентирање добара која уживају претходну заштиту, учествовање у изради услова за утврђивање мера техничке заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту.

Референце

Објављени радови:

 • Кућа војводе Петра Бојовића, каталог непокретних културних добара ЗЗСКГБ, Београд, 2014.
 • Интернат студената православног богословског факултета у Београд, Наслеђе XV, Београд 2014.
 • Кућа пуковника Елезовића, каталог непокретних културних добара ЗЗСКГБ, Београд, 2013.
 • Књига за децу „Приче о Београду“, Београд, 2012.
 • Дом Мике Аласа, каталог непокретних културних добара ЗЗСКГБ, Београд, 2012.
 • Шкаркина вила, каталог непокретних културних добара ЗЗСКГБ, Београд, 2011.
 • Београдски опус словеначког архитекте Лудвига Томорија, Наслеђе XII, Београд 2011.
 • Кућа у Немањиној улици бр.38, Наслеђе XI, Београд, 2010.
 • Железничка станица, каталог непокретних културних добара ЗЗСКГБ, Београд, 2010.
 • Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, каталог непокретних културних добара ЗЗСКГБ, Београд, 2009.
 • Топчидер, каталог непокретних културних добара ЗЗСКГБ, Београд, 2008.

Изложбе:

 • Део тима изложбе „Живот за Београд, живот за победу“, 2014.
 • Део тима изложбе „Мултикултурни Београд“, 2011.

Остало:

 • Члан Друштва конзерватора Србије