Александар Божовић

историчар уметности, стручни сарадник

Година рођења: 1971
Образовање: дипломирани историчар уметности
Радно искуство:

2005-2007 – ЈП „Београдска тврђава“
2007- Завод за заштиту споменика културе града Београда
aleksandar.bozovic@beogradskonasledje.rs

Референце:

Изложбе:

 • Изложба „Меморијали првог светског рата на територији Београда“, реализована 2014. године поводом обележавања 100 година Првог светског рата (аутор изложбе).
 • Изложба „Споменици културе на простору Београдске тврђаве“, реализована 2010. године у оквиру прославе 50-те годишњице од основања Завода за заштиту споменика културе града Београда (коаутор изложбе).
 • Изложба „Мултикултурни Београд – Споменичко наслеђе“, 2011. године (сарадник)
 • Изложба „Српске палате у Трсту“, 2015. године (сарадник)

Елборати за проглашење споменика културе, елаборати

 • Елборати за проглашење споменика културе (Синагога Сукат Шалом, Кућа архитекте Јована Илкића у Београду, Зграда представништва Првог дунавског паробродарског друштва у Београду, Зграда у ул. Ресавска бр. 18. у Београду)
 • Систематска истраживања фондова за израду каталога јавних споменика и спомен обележја на простору града Београда
 • Анализа културног наслеђа: Зграда Првог паробродарског друштва у Београду; Пилони моста краља Александра I у Београду

Предавања:

 • Предавање „Архитекта Момир Коруновић“, у оквиру изложбе „Градитељи – Архитектура у Србији у 19. и 20. веку“, 2011. године
 • Учешће у радионици Belgrade Public Spaces/Yacht Design, International Workshop at Belgrade, која је одржана од 24.09. до 02.10.2016. године у организацији Факултета за уметност и дизајн, Униветрзитета John Naisbitt и Scuole di Architettura AUIC e Design, Politecnico di Milano, са излагањем теме: Пилони моста краља Александра I Карађорђевића у Београду, одржане 25. 09. 2016. године.

Пројекти:

 • Учешће у изради елабората и пројеката за простор Београдске тврђаве (Источно подграђе и црква Ружица, Велико степениште са терасом на Савском шеталишту, Видин капија, Источно подграђе, Дамад Али пашино турбе, Чесма Мехмед паше Соколовића, Мало степениште на Савском шеталишту парка Калемегдан); као и пројеката Кајмакчаланска осматрачница у Пионирском парку, Споменик на месту смрти деспота Стефана Лазаревића, Зграда у Ресавској 18 у Београду.

Остало:

 • Координатор програма издавачке делатности: каталози споменика културе 2013, 2014, 2015, 2016. године

Објављени радови:  

 • Меморијали првог светског рата на територији Београда, студија поводом изложбе одржане у оквиру обележавања 100 година Првог светског рата, 2014.
 • Хероизација народа и појединца – Меморијали првог светског рата на подручју Београда, Часопис Одбрана, специјални прилог 112, 2014.
 • Кућа Марка Стојановића, Париска 15 у Београду, Наслеђе 2009.
 • Црква Ружица у источном подграђу Београдске тврђаве, Наслеђе 2010.
 • Кућа архитекте Јована Илкића у Београду, Наслеђе 2013.
 • Зграда у Ресавској улици број 18 у Београду, Наслеђе 2016.
 • Манастир Фенек, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Манастир Раковица, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Зграда Патријашије, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Народна банка, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Синагога Сукат шалом, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Споменик Победник, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Ратнички дом, Каталог споменика културе, Београд 20
 • Споменик Вуку Караџићу, Каталог споменика културе, Београд 20

Остало:
Страни језици: енглески, италијански
Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw
члан Друштва конзерватора Србије