Снежана Неговановић

сниматељ слике, стручни сарадник

Година рођења: 1975.
Образовање: дипломирани сниматељ слике
snezana.negovonovic@beogradskonasledje.rs
Pадно искуство:
2001. Завод за заштиту споменика културе града Београда, Одсек за документацију

 • – добитник наградe “Владета Лукић” – најбољи студент катедре камере
 • – по препоруци Факултета драмских уметности као студенткиња генерације 2004. годинe, добитник награде ПОДРАВКЕ, поводом 45. година ВЕГЕТЕ, заједно са госпођом Мирјаном Бобић – Мојсиловић.

Референце:

Пројекти (избор)

 • „Архитект Константин А. Јовановић“ аутори Гордана Гордић и Вера Павловић Лончарски
 • „Средњовековне цркве и манастири на Космају“ аутор Зоран Симић
 • „Народно градитељство – споменик културе данас“ аутор Нада Живковић
 • „Каталог непокретних културних добара на подручју града Београда“
 • „Споменичко наслеђе старог језгра Земуна“ аутор Александре Дабижић
 • „Места страдања жртава на подручју града Београда“
 • „Скривено благо Дома Јеврема Грујића“, аутор Ивана Весковић
 • Часописи „НАСЛЕЂЕ“

Објављени радови (избор):

 • 2010 – Дигитална фотографија процес рада за потребе фотодокументације културно-историјског наслеђа
 • IX конференција нове технологије и стандарди – дигитализација националне баштине, Београд, Србија
 • 2010 – Збирка фотографских снимака Ристе Марјановића, Снежана Неговановић, Милица Ђорђевић
 • Пета регионална конференција о интегративној заштити:
 • „Нови концепти заштите и обнове урбаних цјелина – Интегративна конзервација и одрживи развој“
 • Бањалука, Република Српска, Босна и Херцеговина

 Стручно усавршавање:

 • 2011 – Курс: КОНЗЕРВАТОРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

организатори курса:
Високи институт за конзеравацију-рестаурацију из Рима (ISCR)
Централни институт за конзервацију у Београду (CIK)

Активности у оквиру Друштва конзерватора Србије

 • Члан Друштва конзерватора од 2001. године.
 • Изабрана за председника Секције фотографа Друштва конзерватора Србије од оснивања, 2009. године.
 • Члан председништва Друштва конзерватора Србије 2012-2016. године.

Објављени рад:

 • 2009 – Значај фотодокументације у заштити културно историјског наслеђа

Гласник Друштва конзерватора Србије бр.34

Пројекти:

Заједно са осталим члановима Секције фотографа реализованих неколико пројеката:

 • 2009 – сва неопходна фотографска снимања за израду публикације Светска баштина Србија, у издању Министарства културе Републике Србије и Републичког завода за заштиту споменика културе
 • 2010 – Препорука о снимању, обради и архивирању дигиталних фотографија за потребе документације о културним добрима

Излагачка активност:

 • Народно градитељство Србије (2009)
 • Археолошко наслеђе Србије (2010)
 • Фотодокументација НЕКАД И САД (2011)
 • Индустријско наслеђе Србије (2013)
 • Меморијали Великог рата (2014)