Хајна Туцић

историчар уметности конзерватор, виши стручни сарадник


Година рођења: 1973.
Образовање: Дипломирани историчар уметности
Радно искуство:
од 2002. запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда на пословима у Документационом сектору Завода; вођење библиотечког фонда Завода
hajna.tucic@beogradskonasledje.rs

Референце:

Објављени радови:

 • Теразијска чесма, мали каталог, 2016.
 • Црква Светог Марка, мали каталог, 2015.
 • Споменик војводи Вуку, мали каталог, 2014.
 • Бајракли џамија, мали каталог, 2011.
 • Црква Светог Антуна Падованског, мали каталог, 2011.
 • Дело архитекте Војина Симеоновића између два светска рата, Наслеђе бр. 9, 2008.
 • Споменик Незнаном јунаку на Авали, мали каталог, 2008.
 • Подручје око Доситејевог лицеја, мали каталог, 2008.

Остало

 • рад на дигиталној каталогизацији библиотечког фонда (лиценца за узајамну каталогизацију Cobiss)
 • сарадња на преводима за потребе каталога и изложби
 • сарадња на изради конзерваторских услова за градску архитектуру, сакралне објекте и јавне споменике
 • сарадња у припреми документације и формирању елабората за утврђивање објеката и просторних целина за културна добра
 • члан ДКС
 • говори енглески и руски