Срђан Петровић

архитектонски техничар, конзерватор

Година рођења: 1960.
Образовање: дипломирани архитектонски техничар
Радно искуство:

 

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда – 30 година
• Учешће у изради Пројеката рестаурације и реконструкције фасада (техничко снимање, техничка обрада планова, разрада детаља) објеката у Београду
Референце:

• Вука Караџића 14
• Турбе шеих Мустафе, Вишњићева 1
• Споменик захвалности Француској, парк Велики Калемегдан
• Зграда Београдске задруге, Карађорђева 48
• Вучина кућа на Сави, Карађорђева 61-61а
• Саборна црква,Ул.кнеза Симе Марковића бр.3
• Пројекти реконструкције крова и ограде;
• Николајевска црква у Земуну, Ул.Његошева бр.43;
• Црква Св.Димитрија (Харишева капела ) у Земуну, Ул.Гробљанска бр.5;
• Манастир Фенек у Јакову;
• Зграда Старе телефонске централе, Ул.Косовска 47 ;
• Библиотека града Београда, -(хотел „Српска круна“), Ул.кнеза Михаила бр.56;
• Чесни дом породице Михајловић, Обреновац;
• Ичкова кућа у Земуну, угао Улица Бежанијске бр.18 и Светосавске бр.23;
• Родна кућа Степе Степановића у Кумодражу;
• Стара механа у Барајеву, Пројекат реконструкције и рестаурације објекта;
• Кућа породице Јефтић у Шиљаковцу, Барајево;
• Манакова кућа, угао Улица Г.Принципа 7 и Краљевића Марка 12
• Зграда Народног позоришта, Ул Француска бр.1-3;
• Зграда Правног факултета,Ул.булевар Револуције бр.67;
• Зграда Железничке станице Београд, Пројекат реконструкције тимпанона;
• Дом породице Павловић, Ул.господар Јевремова бр.39;
• Дом браће Крстић,Ул. краља Милутина 5
• Кућа Николе Предића,Ул. Вука Караџића 14
• Зграда Архива Србије, Ул.Карнеџијева бр.2 ;
• Палата „Анкер“, Ул.Теразије 26;
• Прометна банка, Ул.кнеза Михаила бр. 26;
• Зграда Старог двора, Ул.Драгослава Јовановића 2, Пројекат враћања орла на куполу двора;
Остало:
• Израда услова чувања, одржавања и коришћења културних добра и добара која уживају статус претхоне заштите и мере њихове заштите за потребе регулационих планова
• учешће у изради Пројеката за спречавање ширења влаге и статичке санације сакралних објеката