Бојана Ибрајтер Газибара

историчар уметности-конзерватор, виши стручни сарадник

Година рођења: 1976.
Образовање: дипломирани историчар уметности
Радно искуство

2003- Завод за заштиту споменика културе града Београда;
Cекретар редакције научно-стручног часописа «Наслеђе»
bojana.ibrajter-gazibara@beogradskonasledje.rs

Референце:
Објављени радови:

 • „Кућа трговца Стаменковића“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2016.
 • Основна школа „Краљ Петар Први“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2015.
 • „Споменик и спомен костурница браниоцима Београда 1914-1918“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2014.
 • „Прилог проучавању Дома штампе у Београду“, „Наслеђе“ бр.XV, Београд 2014.
 • Блог „Таленована градитељка Јелисавета Начић“, Центар за архитектуру Београда, 2013.
 • „Робни магазин“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2011.
 • „Мulticultural Dorćol“, Manual for Lost, Found and Around, Belgrade, 2011.
 • Текст за каталог „Стари Генералштаб“, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2010.
 • „Конак кнегиње Љубице“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2008.
 • „Јужна Италија и Сицилија“, Гласник Друштва конзерватора Србије, 2007.
 • „Архитектура зграде Техничког факултета у Београду“, „Наслеђе“ бр. VII, Београд 2006.

Изложбе:

 • Коаутор изложбе „Живот за Београд живот за победу“, 2014.
 • Део тима изложбе „Мултикултурни Београд“, 2011.
 • Аутор изложбе „Угрожена културна баштина“, 2008.
 • Коаутор изложбе „Други поглед“, 2007.

Предавања, стручна вођења:

 • Учешће на Данима Моске у Београдувођење руске делегације кроз архитектуру руских емиграната у Београду, 2016.
 • Стручно вођење „Од Косанчићевог венца до Теразија -споменици културе младих архитеката“ и текстови за пратећи каталог, Београдска интернационална недеља архитектуре – БИНА 2016.
 • Предавање о културним добрима у оквиру међународног пројекта „Хисторија, историја, повјест-Lessons for today“, Memory walk, Anne Frank House, 2015.
 • Стручно вођење „Улицом краља Петра“ и текстови за пратећи каталог, БИНА 2015.
 • „Јелисавета Начић – градитељка без мане и страха“, Музеј града Београда-Конак кнегиње Љубице, 2013.
 • „Архитекта Никола Несторовић“, Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2011.
 • Стручно вођење „Архитектура Јелисавете Начић“, БИНА 2010.
 • Стручно вођење „кнез Михаиловом улицом“ и текстови за пратећи каталог, БИНА 2008.
 • Стручно вођење „Улицом краља Петра“ и текстови за пратећи каталог, БИНА 2007.

Конференције:

 • Модератор сесије Истраживања и валоризација на конференцији „Стара градска језгра и историјске урбане целине“, Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2013.
 • Учесник у панел дискусији „Жене у архитектури“, Центар за архитектуру Београд, БЛОК конференција, 2013.
 • Медијатор и уводничар на тему „Популаризација и учешће других актера у заштити наслеђа“, конференција „Умрежавање“, Друштво конзерватора Србије, 2011.

 Остало:

 • Признање Салона архитектуре за публикацију „Жене у архитектури“ (сарадник-истраживач), Београд 2016.
 • Коаутор пројекта сарадње Завода за заштиту споменика културе града Београда са београдским средњим школама БеоКул Градска Тура, 2013, 2014, 2015, 2016.
 • Учешће на Данима европске баштине 2016.
 • Учешће на Данима Београда 2016.
 • Учешће на Ноћи музеја 2014.
 • Председник Комисије за избор новог београдског сувенира, ТОБ, 2011.
 • Учешће у Београдској интернационалној недељи архитектуре БИНА 2007, 2008, 2010, 2015 и 2016.
 • Члан Председништва Друштва конзерватора Србије 2007-2012.