Сретеновић Ирена

Шеф Одељења за истраживање, валоризацију и документацију

Година рођења: 1971.
Образовање: Дипломирани историчар уметности
irena.sretenovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство:

Запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда од 1996. године на пословима: истраживања, проучавања и валоризације културних добара и добара која уживају претходну заштиту, припреме предлога за утврђивање непокретних културних добара, евидентирању добара која уживају претходну заштиту, израде услова за утврђивање мера техничке заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту

Референце:

Објављени радови:

  • „Спомен црква у Лазаревцу“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2014.
  • „Дом Јована Цвијића“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2013.
  • „Саборна црква“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, 2008.
  • Коаутор текста „Београдска Фабрика шећера – могућности и проблеми рехабилитације“, коаутор Светлана Димитријевић, Наслеђе IX, 2008
  • Текст „Зграда Југословенског драмског позоришта: од мањежа до савременог театра“, Наслеђе V, Београд, 2004.
  • „Палилулска основна школа“, каталог непокретних културних добара, ЗЗЗСКГБ, Београд, 2016.

Остало:

  • Учесник трибине организоване у оквиру изложбе Дани Старог сајмишта у Београду (Народни музеј 2006. године)
  • Сарадња са свештенством Српска православне цркве и израда досијеа сакралних објеката за споменике културе.
  • Учешће на изради Детаљних урбанистичких и Регулационих планова на територији града Београда
  • Чланица Друштва конзерватора Србије