Нада Живковић

етнолог, виши стручни сарадник

Година рођења: 1959
Образовање: Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, група за етнологију nada.zivkovic@beogradskonasledje.rs

        Радно искуство

 • У периоду 1983- 1984. радила као хонорарни сарадник дневног листа Политика, одељење Акције
 • oд ради у Заводу за заштиту споменика културе града Београда

Референце:

 • Урадила већи број елабората за утврђивање целина или појединачних објеката за културно добро: Стара кућа породице Јефтић у Шиљаковцу, Стара кућа породице Стевановић у Шиљаковцу, Стара кућа породице Перлић у Дудовици, Стара кућа породице Крџалић у Јунковцу, Соколски дом у Обреновцу, Врт Богосава Живковића у Лесковцу, Обреновачка чаршија у Обреновцу, и др.
 • Поред послова на истраживању, валоризацији и сарадањи са имаоцима и корисницима културних добара израдила елаборате валоризације са мерама заштите за потребе израде планских докумената: Просторни план СР Србије, Генералне урбанистичке планове Сопота, Младеновца, Београда, Детаљне урбанистичке планове: Шопића, Јакуба Кубуровића у Земуну, Остружнице; Барајева, Регулационе планове: Миријева, Степојевца Умке, Обреновца, елаборате за пресељење гробља Вреоци и Барошевац и др.
 • Учествовала је на бројним саветовањима и округлим столовима са темом о заштити културног наслеђа.
 • Завршила курс Маркетинг у институцијама културе, Универзитет уметности у Београду и Центар за професионални развој и консалтинг у култури, уметности и медијима, Сертификат за маркетинг за институције културе, 2005.
 • Секретар часописа Наслеђе 1987-2002.
 • Члан Редакције часописа Наслеђе од 2002.
 • Члан редакције Гласника Друштва конзерватора Србије од 2015.
 • Уредник пет Зборника радова са Конференција о културном наслеђу, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016.

Објављени радови

 • ДУП и Ново гробље у Београду, Гласник ДКС 19, Београд, 1995.
 • Стање костурнице и споменика браниоцима Београда 1914-1918. на Новом гробљу, Гласник ДКС 20, Београд, 1996.
 • Сеоска гробља, Колубара 2, Београд, 1995.
 • Културно историјски развој подручја, Народно градитељство колубарско тамнавског басена, Колубара 2, Београд, 1995 (коаутор)
 • Шиљаковац – народно градитељство, сеоска гробља и појединачни надгробни споменици , Наслеђе II, ЗЗСКГБ, Београд 2000.
 • Сеоска гробља и појединачни надгробни споменици на београдском подручју, Наслеђе III, ЗЗСКГБ, Београд 2001.
 • Стара кућа породице Живковић у Белом Потоку, Наслеђе V, ЗЗСКГБ, Београд. 2004.
 • Бања –купатило у Обреновачкој Чаршији, Задужбина бр.61, Београд 2002.године
 • Етно-еко центар у селу Лесковац-могућност очувања традиционалног у условима транзиције, Село у новим развојним условима,УУС, Београд, 2003.
 • Исконска хармонија, Београд, 2007.
 • Споменик културе данас, Београд,
 • Топчидерско гробље, Наслеђе VIII, ЗЗСКГБ, Београд. 2007.
 • Народно градитељство на београдском подручју-баласт или просперитет, Зборник радова са прве конференције о културном наслеђу-Стварно и могуће, ЗЗСКГБ, Београд 2010.
 • Грочанске куће-парадигма времена, Наслеђе XII, ЗЗСКГБ, Београд. 2011.
 • Црквени конак у Топчидеру, Наслеђе XV, ЗЗСКГБ, Београд. 2014. (други аутор Ивана Филиповић)
 • Стара варошка кућа у Обреновцу, Наслеђе XVI, ЗЗСКГБ, Београд. 2015.
 • Kафана ?, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2008.
 • Чесни дом породице Михајловић, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2010.
 • Ново гробље у Београду, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2011.
 • Црквени конак у Топчидеру, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2012.
 • Ранчићева кућа , каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2013.
 • Спомен чесма Црквенац, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2014.
 • Карапешићева кућа, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2015.
 • Кућа породице Матић, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2016.
 • Низ новинских чланака (Експрес политика-Београдске новине, Политика,ЈАТ ревија)

Изложбе

 • Аутор изложбе Исконска хармонија- народно градитељство општине Сопот, Сопот, Младеновац, Београд, Купрес, Ковачица, 2007. године
 • Аутор изложбе Народно градитељство-споменик културе данас, ЗЗСКГБ, на Београдској тврђави, Неготину и Гроцкој, 2007.
 • Сарадник на изложби Цркве брвнаре у Србији, 1994, Републички завод за заштиту споменика културе, у Етнографском музеју у Београду, Смедереву, Краљеву.
 • Сарадник на изложби Мултикултурни Београд – Споменичко наслеђе, Београдска тврђава, септембар-октобар 2011.
 • Излагала на изложби Заштита споменичког наслеђа кроз урбанистичке планове у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 2002.
 • Валоризација објеката и простора и мере техничке заштите за потребе израде регулационог плана просторне културно-историјске целине Обреновачка чаршија, Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 2002.

Чланство у струковним и уметничким удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије