Александра Дабижић

 

Година рођења: 1961, Земун
Образовање: дипломирани историчар уметности – конзерватор, архивиста
aleksandra.dabizic@beogradskonasledje.rsРадно искуство

 • 1987-1991. радила као архивиста у Центру за информације Архива Србије, на пословима систематизације података о архивској грађи подручних архива са територије Републике.
 • oд 1991. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
 • oд 2009. до 2011. руководилац одељења за истраживање и валоризацију споменичког наслеђa Београда
 • Од 2016. до 2018. руководилац сектора за  матичну делатност ЗЗСКГБ

Референце:
Урадила елборате проглашења културних добара: Земунска пошта, Земунска гимназија, Евангеличка црква, Кућа др Саве Недељковића, Кућа инж. Павла Хорвата, Дом Српске павославне црквене општине, Харишева капела, Богородичина црква, Стара школа у Горњој вароши, Немачка основна школа, Дом за незбринуту децу Краљице Марије, Капела на Новом гробљу, Команда ваздухопловства, Стара капетанија, Биндерова кућа, Кафана Бели медвед, Пољопривредни факултет, Зграда водне заједнице, Српска школа у Батајници, СДК Југославије, вила Штерић, Модернистичка целина Земуна. Радила елаборате валоризације Дорћола, Врачара, Хаџипоповца, Прегревице, Старог језгра Земуна за потребе израде детаљних урбанистичких и регулационих планова.У стручним часописима Наслеђе, Конзерваторски гласник објављује радове из области валоризације и заштите споменичког наслеђа Београда.

Универзитет уметности у Београду и Центар за професионални развој и консалтинг у култури, уметности и медијима, Сертификат за маркетинг за институције културе, 2005

Секретар часописа Наслеђе 1997-2002.

Објављени радови

 • Николајевска црква, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2018.
 • коаутор Модерна Београда, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2018.
 • Сецесија у старом језгру Земуна, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2017
 • Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2017
 • Гардош – културни предео Београда и дунавског слива, зборник радова VII конференције – културни предео, ЗЗСКГБ, Београд 2016.
 • Црква Светог Димитрија – Харишева црква, каталог, ЗЗСКГБ, Београд, 2016.
 • Коаутор З. Симић и Ј. Цветић, Очување трга испред хале „Пинки“, Конзерваторски гласник бр. 39, Београд 2015.
 • Земунска тврђава на Гардошу – део културног пејзажа Београда, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, ПЗЗСКВ, Нови Сад 2015.
 • Значај картографских извора за проучавање развоја Земуна, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, ПЗЗСКВ, Нови Сад 2014.
 • Споменик Арчибалду Рајсу, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2014.
 • Заштита и урбана обнова просторних културно-историјских целина, ICOMOS Србија, бр. 1, Београд 2013.
 • Земунска тврђава, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2013.
 • Зграда Команде ваздухопловства, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2012.
 • Споменичко наслеђе Батајнице, К. гласник, књ. 35, ЗЗСКГБ Београд 2011.
 • Земунска гимназија, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2010.
 • Богородичина црква, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2010.
 • Караматина кућа, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2009.
 • Валоризација и мере заштите просторне Модернистичке целине Земуна, Конзерваторски гласник, књ. 33, Београд 2009.
 • Магистрат, каталог, ЗЗСКГБ, Београд 2009.
 • Модернистичка целина Земуна, Наслеђе , књ. 8, ЗЗСКГБ, Београд 2007.
 • Старо језгро Земуна, монографија, мултимедијални СD, ЗЗСКГБ, Београд 2006.
 • Прилог проучавању тргова у Старом језгру Земуна, Наслеђе,књ. 6, ЗЗСКГБ, Београд 2005.
 • Заштита просторних културно-историјских целина као значајног ресурса урбаног развоја, Наслеђе, књ. 5, ЗЗСКГБ, Београд 2004.
 • Коаутор мр М. Ђурђевић, Заштита простора историјских целина при изради урбанистичких планова у контексту Есенске декларације, Зборник радова 10. научног скупа Технологија, култура и развој, Удружење „Технологија и друштво“, Институт „Михајло Пупин“, Центар за истраживање развоја науке и технологије, Београд 2004.
 • Приказ каталога југословенске изложбе на Бијеналу архитектуре 2002. у Венецији, Архитектура и урбанизам, св. 12-13, ИАУС, Београд 2003.
 • Стање заштите просторне културно-историјске целине Старо језгро Земуна и методи урбане обнове просторних целина, Наслеђе, књ. 4, ЗЗСКГБ, Београд 2002.
 • Рурална архитектура Старог језгра Земуна, Наслеђе, књ. 3, ЗЗСКГБ; Београд 2001.
 • Сефардска синагога у Земуну, Наслеђе, књ. 2, ЗЗСКГБ; Београд 1999.
 • Блок између улица Главне, Прерадовићеве, Трга победе и Господске у просторној културно-историјској целини Старо језгро Земуна, Наслеђе, књ.1, ЗЗСКГБ; Београд 1997.
 • Историјат развоја и валоризација подручја Прегревице у Земуну, Конзерваторски гласник, књ. 29
 • Блок позоришта у културно-историјској целини Старо језгро Земуна, Конзерваторски гласник, књ. 20
 • Кућа Димитрија Давидовића у Земуну, Конзерваторски гласник, књ. 18
 • Заветни крст у порти Светониколајевске цркве у Земуну, Конзерваторски гласник, књ. 17
 • радови из области ликовне критике у часопису Ликовни живот од 1988
 • Низ новинских чланака ( Данас, Земунске новине…)

Изложбе

 • коаутор Модерна Београда, ЗЗСКГБ, Београд 2018.
 • Аутор изложбе Сецесија у старом језгру Земуна, Завичајни музеј Земуна, новембар 2017
 • Аутор изложбе Врата Београда, Београдска тврђава, септембар-октобар 2012.
 • Аутор концепта и реализатор са тимом сарадника изложбе Мултикултурни Београд – Споменичко наслеђе, Београдска тврђава, септембар-октобар 2011
 • Излагала на изложби Заштита споменичког наслеђа кроз урбанистичке планове у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 2002.
 • Валоризација објеката и простора и мере техничке заштите за потребе израде регулационог плана просторне културноисторијске целине Старо језгро Земуна, Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београду 2003.
 • Коаутор изложбе Руско-српски дипломатски односи, Архив Србије, 1989
 • Аутор концепта ликовне изложбе у галерији Дома ЈНА у сарадњи са Музејем града Београда – Из збирки земунских грађана, 1988.
 • Коаутор изложбе Французи и Југословени, поводом стопедесет година дипломатских односа између Француске и Србије, Архив Србије и Француски културни центар у Београду, у Крсмановићевој кући,1988.

Манифестације, стручна вођења: Београдска недеља архитектуре, Дани Београда, Дани европске баштине.

Чланство у струковним и уметничким удружењима:

 • Друштво конзерватора Србије
 • Одбор части ДКС од 2004-2012.
 • Члан удружења од оснивања, а Савета удружења ликовних и примењених уметника Земуна, 2000-2009.
 • Члан удружења Docomomo
 • Сарадник Галерије Дома ваздухопловства у Земуну од 1985. до 2002.
 • Члан ICOMOSa, од 2010, и члан надзорног одбора.
 • Члан удружења и Одбора части Сербие Ностре