Александра Шевић

 

Година рођења: 1964.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
aleksandra.sevic@beogradskonasledje.rs

Радно искуство:

 • Од 2003. год. – Завод за за заштиту споменика културе града Београда, као архитекта конзерватор стручни сарадника, од 2004. год. као архитекта конзерватор виши стручни сарадника, од 2009. год. – Руководилац Сектора матичне делатности, од 2014. год. – помоћник директора
 • 2002 – 2003. год. – „Пeрмонт“ д.о.о.
 • 1996 – 2002. год. – „Мнемосине“
 • 1994 – 1996. год. – „р.м.д. Термотехник“ д.о.о.
 • 1991 – 1994. год. – „План“

Референце:

Пројекти:

 • Пројекат ревитализације фасада објекта у Поп Лукиној 1б – Маршала Бирјузова 53-53а у Београду, 2012 – 2013. год.
 • Пројекат реконструкције поткровља хотела EXCELSIOR, Кнеза Милоша бр.5 у Београду, 2012 – 2013. год.
 • Пројекат ревитализације фасаде куће генерала Павла Хорвата, Ивићева 4 у Земуну, 2011.год.
 • Пројекат рестаурације дворишних фасада Капетан Мишиног здања у Београду, Студентски трг бр.1, 2011. год.
 • Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на ревитализацији фасада објекта хотела EXCELSIOR, Ул.кнеза Милоша 5 у Београду, 2009. год.
 • Идејни и Главни пројекат рестаурације фасада, санације И реконструкције делова објекта БЕОГРАДСКЕ ЗАДРУГЕ, Карађорђева 48 у Београду, 2007-2009. год.
 • Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова Зграде пензионог фонда беочинске фабрике цемента, Ул. Браће Југовића 21- Булевар деспота Стефана 10 у Београду, 2007-2008. год
 • Пројекат рестаурације фасада Куће Николе Предића, Ул.Вука Караџића 14 у Београду, 2008. год.
 • Пројекат рестаурације фасада објекта ДОМ ЦРВЕНОГ КРСТА, Ул.Симина 19 у Београду, 2008. год.
 • Пројекат рестаурације фасада зграде Друштва Црвеног крста, Ул.Симина 21 у Београду, 2008. год.
 • Пројекат рестаурације фасаде објекта на Авијатичарском тргу 8 у Земуну, 2006. год.
 • Пројекат санације и рестаурације крова котларнице Топлог купатила „Дунав“ у Ул.цара Душана бр.48 у Београду, 2006. год.
 • Пројекат рестаурације фасаде објекта Задужбине Симе Андрејевића Игуманова на Тргу Николе Пашића 2-Теразије 31 у Београду, 2004. год.
 • Главни пројекат адаптације и реконструкције ГАЛЕРИЈЕ ЛЕГАТА, Ул.кнез Михаилова 46 у Београду, 2004. год.
 • Пројекат рестаурације фасада објекта на Обилићевом венцу 6 у Београду, 2003. год.
 • Пројекат Музичког павиљона на Калемегдану, 2003.год.
 • Пројекат рестаурације фасада објекта на Обилићевом венцу 8 у Београду, 2002. год Пројекат рестаурације фасада објекта у Ул. цара Лазара 15 у Београду, 2003. год.
 • аутор и коаутор и одговорни пројектант више пројеката тржно – пословних центара у Београду, Крушевцу, Зрењанину и Брусу, 1991 – 2003. год.
 •  аутор и одговорни пројектант више пројеката стамбено – пословних објеката у Београду, 1991 – 2003. год.

Надзори:

Конзерваторски надзор над радовима на реконструкцији, ревитализацији, рестаурацији и конзервацији више споменика културе и објеката под претходном заштитом: Капетан Мишино здање, Народни музеј Београд, Београдска задруга, Задужбине Симе Андрејевића Игуманова, Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића Требињца, Задужбина Веселина Лучића, Задужбина Влајка Каленића, Задужбина Ђоке Влајковића, Хотел EXCELSIOR, Конак кнеза Милоша у Топчидеру, Француска 5, Крунска 50 и др.

Остало

 • Члан Друштва конзерватора Србије
 • Члан ICOMOS-а
 • 2008. год. учешће у међународном конзерваторском семинару TRANSEO, Граз Аустрија
 • 2007. год.., члан Ревизионе комисије на изради Главног пројекта постојећег стања објекта Старе војне Академије у Ресавској 40б – Бирчанинова 5 у Београду

Језик: енглески

Лиценце: лиценца одговорног пројектанта и лиценца одговорног извођача