Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Потписан споразум о субвенцији за обнову Споменика захвалности Француској

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отворена је изложба „Сецесија у старом језгру Земуна“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изложба Сецесија у старом језгру Земуна

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIII конференција о културном наслеђу-Културно добро данас-вредност и значење

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реконструкција, рестаурација и конзервација Музеја савремене уметности

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Међународни сајам књига у Београду

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Интегрална заштита културне и природне баштине

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дани европске баштине 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -