Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

X КОНФЕРЕНЦИЈА КУЛТУРНО НАСЛЕђЕ – РИЗИЦИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Представљање пројекта „Мапе београдских општина са приказом непокретног културног наслеђа“ на Сајму књига

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отварање изложбе о Ристи Марјановићу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Учешће Завода за заштиту споменика културе града Београда на округлом столу у Бања Луци

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЈУГОСЛОВЕНСКО – ПОЉСКИ ОДНОСИ У XX ВЕКУ“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дани европске баштине

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -