Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Презентација „Наслеђе за децу“ на тему: „народно“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Фулбрajтoви стипeндисти из Сjeдињeних Aмeричких Држaвa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„БеоГрадска КулТура – Бео Кул Градска Тура“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дани Београда 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -