Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Дани Београда у Заводу за заштиту споменика културе града Београда – отварање изложбе, предавања, стручна вођења

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Шеста Тржница идеја

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Победник

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Француска министарка Натали Лоазо посетила Споменик захвалности Француској

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Публикација „Споменик захвалности Француској обнова“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -