Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Најава програма Завода у оквиру „Дана европске баштине“ од 18-24.09.2017.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Радионице „Наслеђе и културни предео“ и шетња Дунавском падином у оквиру „Дана европске баштине“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Обилазак изложбе „Београдско сајмиште – повратак у будућност“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Министарство за културу и информисање и Завод потписали Уговор о пројекту реконструкције Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изложба Меморијали Првог светског рата на територији Београда

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -