Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Дани Москве у Београду

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ – ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА ГАРДОШУ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Радионица Belgrade Public Spaces / Yacht Design, International Workshop at Belgrade 24.09. до 02.10. 2016. – предавање: Пилони моста краља Александра I и простор у њиховој близини

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дани европске баштине – обилазак споменика културе „Старо сајмиште – Логор Гестапоа“ – 27. септембар 2016.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Дани европске баштине“ – предавање и радионица у ОШ „Јован Дучић“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -