Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Обилазак изложбе „Београдско сајмиште – повратак у будућност“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Министарство за културу и информисање и Завод потписали Уговор о пројекту реконструкције Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сарадња Завода и Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Представници ETH Zurich и Архитектонског факултета у Београду у посети Заводу

Завод за заштиту споменика културе града Београда 2. јуна 2017. године посетили су  декан Архитектонског факултета проф. Владан Ђокић и предавачи са ЕТХ факултета из Цириха, проф. Алфредом Брилембург и Харис Пиплаш. Архитектонски факултет Универзитета у Београду организовао је радионицу …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Почели радови на чесми Мехмед паше Соколовића и Турбету Дамад Али паше

Београд, 30. мај 2017. године – Почели радови на реконструкцији, рестаурацији и презентацији чесме Мехмед паше Соколовића и на реконструкцији и рестаурацији Турбета Дамад Али паше На Београдској тврђави 29. маја 2017. започети су радови на реконструкцији, рестаурацији и презентацији …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Прослава дана Завода за заштиту споменика културе града Београда

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изложба Меморијали Првог светског рата на територији Београда

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -