Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Бајракли џамија

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Обавештење за странке

Обавештавамо странке да сва акта издата од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда чије је важење истекло у периоду трајања ванредног стања, од 17. марта до 07. маја 2020. године, да уколико захтев за продужење важења поднесу у …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завод за заштиту споменика културе града Београда (рад са странкама)

Завод за заштиту споменика културе града Београда почеће непосредан рад са странкама од понедељка 18. маја 2020. године и то сваког радног дана у периоду од 8:30 до 14:30 часова. Имајући у виду да су на снази ванредне мере у …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Синагога „Сукат Шалом”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Црква Св. Антуна Падованског

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Београд знам да чувам“ прва апликација о непокретном културном наслеђу на подручју Града Београда, у форми квиза, игрице

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -