Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Завод за заштиту спомeника културе града Београда обележава Дане Београда од 16. до 19. априла

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завод за заштиту споменика културе града Београда на овогодишњем јубиларном 40. Салону архитектуре

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Пројекат „Наслеђе за децу“ на V Школском сајму културе „Тржница идеја“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Конференција за штампу у Амбасади Републике Француске

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завод на “Сајму туризма“ и “Сајму за треће доба“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изложба Завода за заштиту споменика културе града Београда посвећена урбаној обнови Косанчићевог венца

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -