Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Зграда ауто-сервиса „Фиат“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Занатски дом

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завод добио на поклон Породичну библиотеку Владимира и Вукосаве Бргуљан

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завршена синтезна мапа непокретних културних добара и споменика у јавном простору

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Београд знам да чувам“ прва апликација о непокретном културном наслеђу на подручју Града Београда, у форми квиза, игрице

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -