Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Завршена реконструкција и рестаурација Великог степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Астрономска опсераваторија на Звездари

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Посета делегације Шангаја Београду

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Посета француских парламентараца Споменику захвалности Француској

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Педесет девети рођендан Завода за заштиту споменика културе града Београда

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Десета научно-стручна конференција са међународним учешћем „КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ-РИЗИЦИ И ПЕРСПЕКТИВЕ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -