Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Дани европске баштине – обилазак споменика културе „Старо сајмиште – Логор Гестапоа“ – 27. септембар 2016.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Дани европске баштине“ – предавање и радионица у ОШ „Јован Дучић“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Шеста међународна студентска пракса „Новија архитектура Београда“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Презентација „Наслеђе за децу“ на тему: „народно“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -