Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Победник

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Француска министарка Натали Лоазо посетила Споменик захвалности Француској

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Публикација „Споменик захвалности Француској обнова“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изложба „Споменик захвалности Француској-обнова“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X КОНФЕРЕНЦИЈА КУЛТУРНО НАСЛЕђЕ – РИЗИЦИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Представљање пројекта „Мапе београдских општина са приказом непокретног културног наслеђа“ на Сајму књига

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -