Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Конференција за штампу у Амбасади Републике Француске

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завод на “Сајму туризма“ и “Сајму за треће доба“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изложба Завода за заштиту споменика културе града Београда посвећена урбаној обнови Косанчићевог венца

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Свечаност поводом обележавања Дана Друштва конзерватора Србије

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Пројекат „Наслеђе за децу“ у ОШ „Ђуро Стругар“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IX Конференција о културном наслеђу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реконструкција, рестаурација и презентација Чесме Мехмед паше Соколовића

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реконструкција и рестаурацијa Турбета Дамад Али паше на Београдској тврђави

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -