Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Промоција монографије Земунско гробље

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Шеста међународна студентска пракса „Новија архитектура Београда“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Презентација „Наслеђе за децу“ на тему: „народно“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -