Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Отварање изложбе „Никола Несторовић-портрет једне епохе“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Обнова храма Св. Архангела Гаврила у Шопићу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Разговор „Архитектура Александра Стјепановића“ у оквиру БИНА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Одржана завршна шетња пројекта сарадње са средњим школама „Бео Кул Градска Тура“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -