Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Завршетак радова на реконструкцији и рестаурацији Земунске тврђаве

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отварање изложбе у Културном центру Србије у Паризу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сатница спуштања бронзане скулптуре Победника у четвртак 10.10.2019.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Радови на реконструкцији и рестаурацији Споменика Победнику

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Шетња „Хотели и кафане града Београда – препознавање споменика културе“ на Данима европске баштине

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

На конференцији за новинаре најављен почетак радова реконструкцији и рестаурацији Споменика Победнику

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дом штампе у Београду утврђен за културно добро

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -