Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

ПОБЕДНИК НА ПОСТАМЕНТУ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Враћањe бронзане скулптуре Победника од 12. до 14. фебруара 2020. године

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Преглед изведених радова и најава повратка фигуре Победник

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завод за заштиту споменика културе града Београда

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завршетак радова на реконструкцији и рестаурацији Земунске тврђаве

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отварање изложби у Културном центру Србије у Паризу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -