Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Пројекат „Наслеђе за децу“ у ОШ „Ђуро Стругар“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IX Конференција о културном наслеђу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реконструкција, рестаурација и презентација Чесме Мехмед паше Соколовића

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реконструкција и рестаурацијa Турбета Дамад Али паше на Београдској тврђави

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Стручно вођење кроз изложбу „Сецесија у старом језгру Земуна“ и интерактивно предавање ученика Земунске гимназије

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Потписан споразум о субвенцији за обнову Споменика захвалности Француској

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -