Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Важно саопштење

На основу препоруке Владе Републике Србије, Завод за заштиту споменика културе града Београда до даљег неће радити са странкама. Молимо вас да све захтеве упућујете електронским путем на следеће е-маил адресе: zavod@beogradskonasledje.rs zzskgb@beotel.rs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Зграда Старог двора

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Зграда Народне скупштине

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Споменик Доситеју Обрадовићу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Стара кућа породице Жујовић у Неменикућама

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Београд знам да чувам“ прва апликација о непокретном културном наслеђу на подручју Града Београда, у форми квиза, игрице

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -