Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Пројекат „Наслеђе за децу“ – предавање и радионица у ОШ „20. октобар“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Студенти Архитектонског факултета у посети Заводу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Пројекат „Наслеђе за децу“ у ОШ „Вук Караџић“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Предавање посвећено Косанчићевом венцу студентима Пејзажне архитектуре Шумарског факултета у Београду

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VII КОНФЕРЕНЦИЈА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ- КУЛТУРНИ ПРЕДЕО

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дани Москве у Београду

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ – ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА ГАРДОШУ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -