Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

ОБАВЕШТЕЊЕ од 7. јула 2020. године!

Завод за заштиту споменика културе града Београда, у циљу спречавања ширења епидемије вируса COVID-19, моли све странке да, уколико су у могућности, своје захтеве подносе електронском поштом на имејлове zzzskgb@beotel.rs и zavod@beogradskonasledje.rs Уколико нисте у могућности да захтев пошаљете електронском …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ботаничка башта „Јевремовац“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отварање Изложбе „Време и наслеђе – сатови на фасадама београдске архитектуре“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завршена синтезна мапа непокретних културних добара и споменика у јавном простору

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Београд знам да чувам“ прва апликација о непокретном културном наслеђу на подручју Града Београда, у форми квиза, игрице

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -