Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

НАЈАВА VIII КОНФЕРЕНЦИЈЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дани европске баштине 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Обилазак Спомен подручја Јасеновац

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дани европске баштине

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -