Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Обилазак изложбе „Београдско сајмиште – повратак у будућност“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Министарство за културу и информисање и Завод потписали Уговор о пројекту реконструкције Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сарадња Завода и Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изложба Меморијали Првог светског рата на територији Београда

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -